הדפס עמוד זה

הלכות עולם

(1 הצבע)
  • צפיות: 2871
  • הדפס
  • דוא"ל

הלכות סעודה רביעית

קרבנו

חמישי, 25 דצמבר 2014 12:57
הלכות סעודה רביעית

דיני וזמני סעודה רביעית

* לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, כדי ללוות את השבת, אפילו אינו צריך אלא לכזית. וראוי מאד להיזהר ולקיים מצות סעודה רביעית בכל מוצאי שבת. ואמרו חז''ל, אבר אחד יש באדם ונסכוי שמו, ואינו נהנה משום אכילה רק ממה שאוכל במוצאי שבת בסעודת מלוה מלכה. ודעת כמה ראשונים שאין חיוב גמור לעשותה בפת. ומכל מקום כיון שדעת הגר''א שיש חיוב לעשותה בפת, מצווה להדר לעשותה בפת. ומי שאין לו תיאבון לעשותה בפת, מפני שעושה סעודה שלישית בשבת סמוך לשקיעה, יכול לקיים מצות סעודה רביעית בעוגה או לכל הפחות בפירות. ויכוין ללוות את השבת ולהשאיר ברכה לסעודות החול, ויאיר להם מקדושת השבת.

 

* לכתחילה יש לקיים את מצות סעודה רביעית עד ארבע שעות מהלילה, או לפני חצות לילה. אך אם נאנס ולא עשאה תוך ארבע שעות, או קודם חצות הלילה, כל עוד לא האיר השחר, יש לקיים סעודה רביעית.

 

* גם הנשים חייבות בסעודה רביעית במוצאי שבת, ודינה כדין האיש לכל עניני שבת. וסגולה לנשים שלא תתקשנה בעת לידתן, שתאכלנה במוצאי שבת סעודת מלוה מלכה.

 

* בסעודה רביעית של מוצ"ש יאמרו בסוף ברכת המזון ''מגדיל'' ישועות מלכו. ורק בשבת, יום טוב, חול המועד וראש חודש יאמרו ''מגדול'' (ילקוט יוסף)

אהבתם? תנסו גם את אלו