הדפס עמוד זה

משפטי התורה

(0 הצבעות)
  • צפיות: 2585
  • הדפס
  • דוא"ל

נאמנות החולה על ווידויו

קרבנו

חמישי, 25 דצמבר 2014 12:55
נאמנות החולה על ווידויו

שאלה: רופאים החליטו לערוך באופן דחוף ניתוח לחולה מסוכן שחלה במחלה ממארת ר"ל, והודיעו לו מראש שתשעים אחוז הניתוח לא יצליח, אך במצבו הנוכחי אם לא יעשה את הניתוח ימיו ספורים ולכן אין לו מה להפסיד. שעה לפני היכנסו לניתוח הגורלי, ביקש החולה להתייעץ עם רבו ביחידות. בין שאר דבריו אמר לרבו שברצונו להתוודות על חטא ומבקש מרבו שיורה לו כיצד עליו לעשות תשובה. חטאו התבצע לפני כשנה כאשר גנב משותפו עשרת אלפים דולר. לאחר שהרב אמר לו מה לעשות נכנס החולה לחדר הניתוחים. בחסדי שמיים מרובים הניתוח הצליח ובתוך שבועיים החלים החולה וחזר לעסקיו. אלא כעת, למרות בקשת רבו שיחזיר לשותפו את הגניבה, מסרב החולה לעשות זאת. האם רשאי בית הדין על סמך דברי הרב לחייב את המתוודה לשלם בעל כרחו?

שאלה:

רופאים החליטו לערוך באופן דחוף ניתוח לחולה מסוכן שחלה במחלה ממארת ר"ל, והודיעו לו מראש שתשעים אחוז הניתוח לא יצליח, אך במצבו הנוכחי אם לא יעשה את הניתוח ימיו ספורים ולכן אין לו מה להפסיד. שעה לפני היכנסו לניתוח הגורלי, ביקש החולה להתייעץ עם רבו ביחידות. בין שאר דבריו אמר לרבו שברצונו להתוודות על חטא ומבקש מרבו שיורה לו כיצד עליו לעשות תשובה. חטאו התבצע לפני כשנה כאשר גנב משותפו עשרת אלפים דולר. לאחר שהרב אמר לו מה לעשות נכנס החולה לחדר הניתוחים. בחסדי שמיים מרובים הניתוח הצליח ובתוך שבועיים החלים החולה וחזר לעסקיו. אלא כעת, למרות בקשת רבו שיחזיר לשותפו את הגניבה, מסרב החולה לעשות זאת. האם רשאי בית הדין על סמך דברי הרב לחייב את המתוודה לשלם בעל כרחו?

 

תשובה:

* אם החולה שהבריא מודה שאכן בעת חוליו התוודה בפני רבו שחייב לשותפו עשרת אלפים דולר אלא שכעת טוען שלא התכוון ברצינות למה שאמר- הרי הוא חייב לשלם את מלוא הסכום הנ"ל לפיכך אם אינו מוכן לשלמם בית הדין צריך לגבות ממנו סכום זה בעל כרחו וליתנו לשותפו.

* אם החולה הנ"ל מכחיש את דברי רבו,רשאי השותף לתובעו בבית הדין על סמך עדות הרב, ולחייב את החולה בשבועת התורה, אם הרב יבוא לבית הדין ויעיד על כך. ואם יראו בית הדין שהנתבע מנסה להתחמק מלהישבע מסיבות שאינן ענייניות- הם יכולים לחייבו לשלם את כל סכום התביעה.

אהבתם? תנסו גם את אלו