דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 3803
 • הדפס
 • דוא"ל

לעמוד בהתחייבויות

קרבנו

חמישי, 25 דצמבר 2014 12:53
לעמוד בהתחייבויות

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" וכו'. התורה מספרת לנו שיהודה נכנס כאן בעובי הקורה, למה דווקא הוא? 

"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה" וכו'. התורה מספרת לנו שיהודה נכנס כאן בעובי הקורה, למה דווקא הוא? "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אלייך והצגתיו לפניך וחטאתי לאבי כל הימים". יהודה היה מוכן לכל עימות עם יוסף אפילו להרגו ולהרוג את פרעה וגם להרוג את כל מצרים כמו שמובא במדרשים וכל כך למה? כי עבדך ערב את הנער. כאן רואים אנו מהי כוחה של ערבות, במה זה מחייב שאני נעשה ערב, כמה זה צורב שאני רואה שאני הולך ליפול בערבות איני יכול לעמוד בה, במה שאמרתי, במה שהוצאתי מפי. והדברים נוראים ומבהילים נתת מילה- עמוד בה. אם כך וודאי שתורתנו נצחית היא ובאה ללמד לנו דרך חיים, שנדע כיצד לפעול בכל מצב ממצבי החיים. ואנו הרי נשבענו, נתנו מילה, למי? לא ליעקב ולא לאיש כזה או אחר נתנו מילה, שבועה לקדוש ברוך הוא טרם ביאתנו לעולם הזה.

 

כמו שנאמר "כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון" ואומר על כך המדרש: "כי לך תכרע כל ברך"- זוהי המיתה, "תשבע כל לשון"- זה טרם ביאתו של אדם לעולם משביעין אותו בשמיים תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אם כן איך אעלה אל אבי? איך נעלה לפני שוכן מעונה לאחר מאה ועשרים שנה, מה נאמר ביום פקודה? ישאלני האם קיימת את השבועה? האם התייחסת בכלל לשבועה זו ברצינות? או שבכלל "אותי השלכת אחרי גווך"? כמה מסר חזק יש כאן, כמה תובע, כמה דורש מאיתנו לשים לב לדרכינו ולמעשינו לראות שלא תשיגנו בושה. נתאר לעצמינו את יהודה, מה חש בליבו? איך אעלה אל אבי בלי בנימין? מה אומר לו, איך אראה ברע אשר ימצא את אבי? לא מספיק פעם אחת שהורידוני אחי מגדולתי בגלל יוסף מה עוד מעידה, עוד בושה, עוד טעות? לא, לא עוד. אני אמות ולא אצא מכאן בלי בנימין אחי. אם כך היא ההרגשה בעולם הזה בין בני אדם על אחת כמה וכמה לעתיד לבוא בזמן המשפט הגדול שיבוא הקדוש ברוך הוא וידון כל אחד לפי מעשיו וכמו שמופיע עוד בפרשת השבוע "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה העוד אבי חי" ומה כתוב בהמשך- "ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו כי נבהלו מפניו" ממה נבהלו האחים מפניו של יוסף? נבהלו שראו איך כל השנים חיו בטעות נוראה, חשבו שהם צודקים, שיוסף הוא בעל החלומות, שיוסף הוא הרשע, מסית ומדיח ובסופו של דבר אפילו ששיתפו שכינה עמהם הם טעו, הם פגעו ועשו לא כדין  וכהוגן.

 

הם ציערו את אביהם חינם.כשראו פניו והבינו שהכל מוביל לדרך אחת הם פשוט ניסו להתערב במהלך שמימי שאותו ניסה להוביל הבורא והם כביכול ניסו לשנות. וזה וודאי זע\ע אותם מאוד. כך לעתיד לבוא כולנו תאחזנו בושה נוראה, איך וכיצד שהבורא סידר לנו את חיינו ואנו ניסינו בכל כוח ותוקף לשנות את המצב שבו בחר בשבילנו השם יתברך. איך מרינו את פיו, איך לא שמרנו עצמינו מחטוא בלשוננו,בליבנו, במחשבתינו ובמעשינו ועל זה אמרו חז"ל אמר ר' אחא כהן ברדלא "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" ומה יוסף שקטן של שבטים היה ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחת ואחד לפי מעשיו על אחת כמה וכמה... ויהי רצון שלא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד. שבת שלום ומבורך.     .

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים