תפילות וסגולות

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2256
 • הדפס
 • דוא"ל

משמעות זאת החנוכה

קרבנו

רביעי, 24 דצמבר 2014 10:33
משמעות זאת החנוכה

ימי החנוכה כמעט וחלפו וצריכים אנו לדעת איך לנצל את כל מה שאפשר, ומהן ההשפעות החיוביות שנרכוש לעצמנו מהימים הקדושים הללו. יום אחרון של חנוכה, נקרא בספרי הקודש "זאת חנוכה". לפי הפשט נקרא כך היום, על שם הקריאה בתורה של "זאת חנוכת המזבח". אמנם, בתורת החסידות מצאו רמזים רבים הקשורים בסגולתו המיוחדת של יום זה, על פני כל ימי החנוכה.

ימי החנוכה כמעט וחלפו וצריכים אנו לדעת איך לנצל את כל מה שאפשר, ומהן ההשפעות החיוביות שנרכוש לעצמנו מהימים הקדושים הללו. יום אחרון של חנוכה, נקרא בספרי הקודש "זאת חנוכה". לפי הפשט נקרא כך היום, על שם הקריאה בתורה של "זאת חנוכת המזבח". אמנם, בתורת החסידות מצאו רמזים רבים הקשורים בסגולתו המיוחדת של יום זה, על פני כל ימי החנוכה.

המהר"ל מפראג, מסביר שליוון היה כח לגבור על קודשי עם ישראל, לכן הצליחו לטמא את כל השמנים שבהיכל. למעט נקודת קודש הקודשים. אותו פך קטן של שמן טהור שנמצא, היה פך קטן עם חותמת של כהן גדול בו היוונים לא יכלו לגעת.
הפסוק המתאר את כניסתו של הכהן הגדול לקודש הקודשים , הוא פסוק הפותח במילה "בזאת" - "בזאת יבוא אהרון אל הקודש". על פסוק זה אמרו חז"ל: "בזאת יבוא אהרון אל הקודש – בזאת בזכות ברית המילה, שנאמר בה : זאת בריתי אשר תשמרו". ברית המילה המתקיים ביום השמיני הוא המדרגה השמינית. בדיוק כמו היום השמיני של חנוכה הנקרא "זאת חנוכה".

 

על פי המהר"ל, מספר השמונה מייצג את העולם שמעל לטבע. בנקודת השבע, יכלו היוונים לשלוט. גם הם עסקו ברוחניות ובפילוסופיה. אך מדרגת השמונה זוהי המדרגה שמעל הטבע, המדרגה הבאה מעולמות עליונים ומשאירה כאן חותמת בטבע. זוהי מדרגת קודש הקודשים, מקום בו אין כל מגבלות פיזיקליות, עד אשר גם ארון הברית, הגדול במימדיו מהמקום הפיזי שהוקצה לו בקודש הקודשים, מצליח להכנס פנימה, שהרי "מקום ארון אינו מן המדה", כפי שדרשו חז"ל.
ברית המילה, מדרגת השמונה, מאפשרת לעם ישראל להגיע לרוחניות עליונה ע"י הורדת שפע אלוקי ממדרגת השמונה והמשכתו כאן לעולמינו. בזכות ברית המילה, דרשו חז"ל, זכה אהרון להכנס לקודש הקודשים ולהשפיע ממנו לכל עם ישראל.

מלכות יוון, לא האמינה בכל יכולת לתיקון העולם המעשי. לדידם, כל קדושה הקיימת בעולם, היא רק בבחינת השבע, בבחינת ההתנתקות מהמציאות החומרית. נצחון החשמונאים, הוא נצחון השמונה וביטויו של הנצחון הוא בנס שמונת ימים.
          

בשמיני של חנוכה, מסוגלים אנו לקלוט את כל ההשפעות, שזכינו אליהן עוד מראשית השנה, ולהפכם לחלק אינטגרלי מגופינו. וכך כותב השפת אמת:  "כי יום האחרון כולל כל הימים כמו שמיני עצרת מאסף כל ימי החג. כן בחנוכה. וע"י שהוא יום האחרון קשה עלינו פרידות הימים טובים לכן משאיר יותר הארה על כל השנה ומתעורר בו נרות המנורה"
יהי רצון שבעזרת ה' יתברך נזכה שביום הזה של "זאת חנוכת המזבח" הקב"ה יראה שבאמת ובתמים אנחנו מכירים ומביעים את שייכותנו אליו יתברך, ואת דבקותנו בו יתברך, ושאנחנו שמחים שעל ידי ההלל וההודאה מתחזקת ההרגשה וההכרה שזכינו להיות חלק מעובדי ה' ומאלה שעובדים את הקב"ה, ויהי רצון שנזכה לכל הגזרות הטובות שהקב"ה יגזור עלינו, ושיכתוב אותנו ויחתום אותנו חתימה אחרונה למשך השנה הזאת.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה