• צפיות: 2560
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות חנוכה

קרבנו

שלישי, 23 דצמבר 2014 09:05
הלכות חנוכה

דיני ברכת הדלקת נרות חנוכה

* המדליק נרות חנוכה, צריך לברך בלילה הראשון ג' ברכות, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה, שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ובשאר לילות החנוכה מברך שתי ברכות הראשונות בלבד. ואינו מברך שהחיינו אלא בלילה הראשון.

* נוסח הברכה הראשונה, "להדליק נר חנוכה", ולא "של" חנוכה. ואם טעה ובירך להדליק נר של חנוכה, יצא.

* אסור להדליק נר של חול או סיגריה מנר החנוכה, ורק אחר שעבר זמן מצוותה, דהיינו חצי שעה לאחר ההדלקה, מותר להדליק ממנה.

*הדלקה עושה מצווה, ולכן צריך שבשעה שמדליק נרות החנוכה יהיה בנר שמן כדי שיעור הדלקת נר החנוכה שהוא חצי שעה, וכן אם מדליק נר שעווה. ואם הדליקה כדת, ואחר כך נשבה רוח וכיבתה את הנרות, , אינו זקוק לה לחזור ולהדליקה, שמיד בגמר ההדלקה נעשית מצוותה, ויצא ידי חובה.

* בתפילת העמידה ובברכת המזון אומרים "ועל הניסים". אם טעה ולא אמר "על הנסים" בתפלה, אם נזכר באותה ברכה, קודם שיאמר "השם" בחתימת הברכה (של "הטוב שמך ולך נאה להודות"), כגון שאמר "ברוך אתה" ונזכר, חוזר ואומר מודים אנחנו לך על הנסים וכו', וממשיך ועל כולם וכו'. ואם לא נזכר עד שהזכיר שם ה' (כדי לחתום הטוב שמך וכו') אינו חוזר. (ילקוט יוסף)

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה