• צפיות: 3267
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות חנוכה

קרבנו

שני, 15 דצמבר 2014 07:34
הלכות חנוכה

בתקופת ימי בית המקדש השני,גזרו מלכי יון הרשעה גזרות על ישראל,כדי להשכיחם ממצוות התורה ולבטלם מדתם.ונכנסו להיכל בית המקדש ופרצו בו פרצות,וטמאו את השמנים שהיו מיועדים להדלקת המנורה והצרו מאוד לישראל.עד שריחם עליהם הקב"ה והצילם מידם, וגברו החשמונאים הכהנים על היוונים והרגום, והושיעו את ישראל.והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל.

הטעם להדלקת נרות חנוכה

בתקופת ימי בית המקדש השני,גזרו מלכי יון הרשעה גזרות על ישראל,כדי להשכיחם ממצוות התורה ולבטלם מדתם.ונכנסו להיכל בית המקדש ופרצו בו פרצות,וטמאו את השמנים שהיו מיועדים להדלקת המנורה והצרו מאוד לישראל.עד שריחם עליהם הקב"ה והצילם מידם, וגברו החשמונאים הכהנים על היוונים והרגום, והושיעו את ישראל.והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל.

היום שנחו בו מהמלחמה היה כ"ה בכסלו, ולכן נקראו ימים אלו "חנו –כה",על שם שחנו מהמלחמה בכ"ה.ובו ביום נכנסו החשמונאים לבית המקדש ורצו להדליק את המנורה, ולא מצאו אלא פך אחד של שמן זית זך טהור,שהיתה בו כמות שמן להדלקת יום אחד בלבדה,ונעשה נס שהספיקה להם כמות זו לשמונה ימים.

באותם שמונה ימים שלחו אנשים הבקיאים בהכנת שמן זית, שילכו לחלקו של שבט אשר, אשר ברכם משה רבנו בשמן רב, כמו שנאמר[דברים לג,כד[ "ולאשר אמר ברוך מבנים אשר, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו". עד שהגיעו אותם אנשים אל נחלת שבט אשר,כתשו זיתים וחזרו,עברו שמונה ימים. ורק ביום התשיעי הדליקו מהשמן שהביאו. נמצא ששמונה ימים הדליקו בשמן של נס, ולכן תקנו חכמים לעשות את אותם שמונה ימים, ימי שמחה והלל, ולהדליק בהם נרות בכל לילה, כי לפרסם את הנס.

כמה נרות מדליקים?

מן הדין,די להדליק בכל בית נר אחד בכל לילה,אלא שכבר נהגו כל ישראל לקיים את המצווה בהידור ולהוסיף כל לילה נר אחד ,שעל ידי מספר הנרות ניכר ומפורסם הנס יותר.וכך מוסיף והולך עד היום השמיני, ומראה בזה ששמונה ימים עשה הקב"ה נס לישראל,שדלקה להם המנורה גם ביום השמיני, מפך שהיתה בו כמות שמן רק ליום אחד.על כן, בלילה הראשון ידליק נר אחד, בלילה השני ידליק שני נרות ,ובשלישי-שלושה נרות,עד שבלילה השמיני ידליק שמונה נרות.

נרות ההידור

בכל לילה ,הנר הראשון הוא הנקרא נר החיוב ,ושאר הנרות נקראים ' נרות ההידור'.ואם טעה ולא הדליק כמספר הנרות של אותו יום,יצא ידי חובתו.

שמש

נוהגים להדליק נר נוסף הנקרא 'שמש'.ויש נוהגים להדליקו על ידי שמוסיפים עוד כוסית שמש על מספר הנרות של אותו יום.ויש נוהגים שהשמש הוא הנר שממנו מדליקים את הנרות, וכשמסיים להדליק בו את הנרות,מניחו דלוק בחנוכיה.

בני ספרד

מנהג בני ספרד שאחד מבני הבית מדליק ,ופוטר את כל בני הבית בהדלקתו,וכמו שכותב הרמב"ם[פרק ד' מהלכות חנוכה הלכה ג[ "המנהג פשוט בכל ערינו ספרד,שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון,ומוסיפים נר בכל לילה ולילה,עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות ,הין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד".ע"כ.

לא נוכחים בהדלקה-אין חובה שבני הבית יהיו נוכחים בבית בשעת ההדלקה,ולכן אף אם אין באפשרותם לשהות בבית באותו זמן,יוצאים הם ידי חובה בהדלקת הנרות שמדליקים בביתם(קמה)

בני אשכנז-מנהג בני אשכנז שכל אחד מבני הבית הזכרים מדליק נרות חנוכה לבדו ומברך.וטוב שכל אחד ידליק בחלון אחר,כדי לפרסם את הנס ככל היותר לבני אדם העוברים ושבים.

"זה אלי ואנוהו"

מצוה להדר ולהדליק בחנוכיה יפה מאוד,ומי שיכול להדליק בחנוכיה של זהב, מעלתו גדולה עד מאוד.ומי שאין באפשרותו,ידליק בחנוכיית כסף או דמוי כסף,וכל המרבה להדר במצווה ולעשותה יפה, הרי זה משובח.

-לא נמצא בבית-

מי שיודע שלא יגיע הלילה לביתו,מכל סיבה שהיא,יאמר לאשתו שתדליק בלילה זה את הנרות ותברך,ובכך יוצא ידי חובתו.וכן רשאי הבן הגדול מגיל בר מצווה ומעלה,להדליק.ומכל מקום לבני אשכנז,אם הוא נמצא במקום שיכול להדליק ,טוב שמלבד הנרות שמדליקה אשתו ,ידליק גם הוא במקום שבו הוא נמצא,אך בלי ברכה.

מי שלא היה בביתו בלילה הראשון,ואשתו ברכה והדליקה ,בלילה השני כשמדליק,יברך גם 'שהחיינו'.

אדם שיודע שיגיע בלילה הראשון בשעה מאוחרת ,וכבר ילכו בני ביתו לישון,עדיף שיאמר לאשתו שתדליק בזמן,מאשר שידליק הוא עצמו מאוחר יותר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה