דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2527
 • הדפס
 • דוא"ל

שיחתן של עבדי אבות

קרבנו

חמישי, 20 נובמבר 2014 17:44
שיחתן של עבדי אבות

בפרשת השבוע מוצאים אנו את המושג בחז"ל: "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים", שהרי הרבה הלכות נאמרו בגזירה שווה, בהיקש ובלימוד כזה או אחר ואילו כאן בסיפור של אליעזר עבד אברהם בבואו לקחת אישה ליצחק אבינו עליו השלום מאריכה התורה וחוזרת על הדברים חזור ושנן. ובאמת הבה ונשאל מדוע? בוודאי שלימוד גדול יש כאן,

בפרשת השבוע מוצאים אנו את המושג בחז"ל: "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים", שהרי הרבה הלכות נאמרו בגזירה שווה, בהיקש ובלימוד כזה או אחר ואילו כאן בסיפור של אליעזר עבד אברהם בבואו לקחת אישה ליצחק אבינו עליו השלום מאריכה התורה וחוזרת על הדברים חזור ושנן. ובאמת הבה ונשאל מדוע? בוודאי שלימוד גדול יש כאן,

 

והלימוד הוא לא אחר מאשר להיות דבוק במידת האמת לאמיתה ולא ללכת אחרי נגיעות אישיות. כמו כן מצינו אצל אליעזר עבד אברהם עליו השלום שנקרא בלשון התורה: "דמשק אליעזר" ועל זה אמרו חז"ל שהיה דולה ומשקה מתורת רבו, שהיה בעצמו ראש ישיבה ותלמיד חכם עצום, ועוד שכל טוב אדוניו בידו שהיה נותן בו אמון על כל ממונו וקניינו. ובהגיע הזמן למצוא אישה ליצחק אבינו עליו השלום, אברהם אבינו מתנהג אליו כביכול כאדם זר שאינו מכירו, אינו סומך עליו ואולי אפילו מזלזל בו. הנה הוא מבקש ממנו: "שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך בה' אלוקי השמיים ואלוקי הארץ אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אני יושב בהן, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך" וכו'. הנה אינו מאמין בו, ופתאום מבקש שבועה, דבר שלא היה. משיב לו אליעזר: הנה יש לי בת אולי נזווג בניהם? אין שידוך לכאורה מוצלח מזה,

 

אתה האדם הגדול בענקים ואני ראש ישיבה גדול "ענבי הגפן בענבי הגפן". אבל כאן בוטה אברהם אבינו בלשונו ואומר לו "אני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מדבק בברוך". איזו פגיעה, איזו מילה כואבת. לכאורה כאן היה צריך אליעזר הראש ישיבה הגדול להתמרד אולי כמו לוט "אי אפשר לא באברהם ולא באלוקיו" אבל לא, הוא מקבל את הדברים באהבה ובשוויון נפש, ולא מתפרץ אלא ממשיך באותה מסירות נפש לאברהם ולאלוקיו ביתר שאת וביתר עוז. ואולי יכל הוא לומר לעצמו: טוב, לא אענה לאברהם, לא אכעס, אבל אני אראה לו מה זה ואביא לו את האישה הכי רעה בעולם. אבל לא כך הם פני הדברים חס ושלום, אליעזר הולך על הצד היותר טוב עד כדי כך שאומרים חז"ל: אם רוצה אתה לשלוח שליח צריך שיהיה שליח כעבד אברהם שאין שליח טוב כמותו. לא די שאינו כועס, רוטן או מתמרד, אלא עומד בתפילה חרישית לפני קונו שיצליח. כמה שמח, כמה צהל, כמה הודה לקדוש ברוך הוא על ההצלחה. כמה מסר נפש עד כדי כך שאפילו בבואו לבית בתואל והגישו לפניו לאכול אמר: "לא אוכל עד אם דבר דברי". זוהי אם כן יפה שיחתן של עבדי אבות זהו המסר הענק שבכל התורה כולה לדעת לשלוט בעצמינו, ולראות את הפסגה, את האבות, "מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי" ואם לא למעשי אבותיי לפחות למעשיהם של עבדי אבות.                                                                                     

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה