• צפיות: 4517
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות יום כיפור

קרבנו

חמישי, 20 נובמבר 2014 10:34
הלכות יום כיפור

מאיזה גיל חובה לצום? האם מותר לבעל לישון עם אשתו באותה מיטה? כמה הלכות חשובות לקראת יום הכיפורים

 
 
 
 
 
* עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שיפייס את חבירו. וכן החובל בחברו, או שגזלו, או עשק את עמיתו, אין יום הכפורים מכפר לעולם, עד שישלם לחבירו מה שהוא חייב לו.
 
 
 
 
 
 
* מי ששכח ובירך על איזה מאכל או משקה ביום הכפורים, אין לו לטעום מעט, אלא יאמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל בשאר התעניות, יטעם מעט כדי שלא תהא ברכתו לבטלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
* יום הכפורים לילו כיומו לכל דבר, אסור במלאכה ובאכילה ושתייה, ורחיצה וסיכה, תשמיש המטה ונעילת הסנדל (נעלי גומי מותרים).
 
 
 
 
 
 
 
* בבוקר כשקם משנתו נוטל ידיו ג' פעמים, ויברך על נטילת ידיים, אך יזהר ליטול רק עד סוף קשרי אצבעותיו.
 
 
 
 
 
 
* קטן פחות מגיל תשע שנים אינו מתענה כלל, ואף אם הוא רוצה להתענות מוחים בידו ומאכילים אותו. וקטן בן תשע שנים שלמות מחנכים אותו לשעות, ומתענה, שאם היה רגיל לאכול בשעה שמונה בבוקר, מאכילים אותו בשעה תשע או עשר, הכל לפי כוח הבן. בזמנינו אין הקטנים בריאים כל כך, ולא מסוגלים להתענות יום שלם כראוי, לכן נער שהשלים י''ב שנה, ונערה שהשלימה י''א שנה, יתענו רק עד חצות היום.
 
 
 
 
 
 
* חולה שרופא אומר שאם לא יאכל ביום הכפורים אפשר שיכבד עליו חליו ויסתכן, מאכילים אותו. ואפילו אם החולה אומר שאינו צריך לאכול, אין לו להתענות, אלא יאכל וישתה פחות מכשיעור.
 
 
 
 
 
 
 
* נוהגים לאסור ביוהכ"פ נגיעה באשתו, כאילו היא נדה, בין בלילה בין ביום, ובמקום צורך מותר להושיט לה ביום מידו לידה, או נגיעה שאינה של חיבה. אך אסור לישון באותה מיטה
 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה