דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2542
 • הדפס
 • דוא"ל

כי ביום הזה יכפר עליכם

קרבנו

חמישי, 20 נובמבר 2014 10:19
כי ביום הזה יכפר עליכם

נכנסים אנו בשעה טובה ומוצלחת ליום הטוב בימי השנה, יום הכיפורים. כמאמר חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב".

נכנסים אנו בשעה טובה ומוצלחת ליום הטוב בימי השנה, יום הכיפורים. כמאמר חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכט"ו באב".

מדוע נחשב הוא ליום כל כך טוב, בזמן שהתורה אומרת "ועניתם את נפשותיכם", כיצד זה מסתדר עינוי נפש עם יום טוב? יום טוב נתפס אצל כל אחד מאיתנו כיום שבו אכילה ושתייה, "אין שמחה אלא בבשר ויין". אם כן מהי השמחה הגדולה והיום הטוב ביום הכיפורים? אלא השמחה הגדולה היא במחילת וסליחת העוונות ש"ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו" וכן נאמר "ומחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך" ובגמרא במסכת יומא אמר ר' עקיבא: "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים ואומר מקווה ישראל ה' מושיעו בעת צרה מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" והדברים מבהילים על הרעיון מקווה ישראל ה' – השם יתברך הוא המקווה של עם ישראל.

ביום הכיפורים אנו טובלים כביכול בבורא יתברך כמה טוב ורחמן השם יתברך שהוא בעצמו מטהר אותנו מכל חטאת וזוהמת העוונות הנוראה, והוא השוכן איתנו בתוך טומאותינו, זוהי שמחה גדולה לאין קץ ש"אף בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים" עם כל הטומאות, עם כל הטעויות והשטויות עדיין לא מתייאש מאיתנו הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד. אם כן איך אפשר שאנו נעמוד שאננים?

בורא עולם עושה כל כך הרבה למעננו ואנו נשב בצד ולא ננסה לפחות קצת להתאמץ לשוב אליו "שובו אליי ואשובה אליכם" איך נוכל לעמוד חס ושלום כך כפויי טובה? הבה אחים יקרים נתאמץ בבקשת מחילה האחד מחברו מקרובו ושכנו, נתאמץ במעשיי חסד וצדקה, נתאמץ בתפילות היום הקדוש בכל עוז ותעצומות ונוריד כנחל דמעה נתוודה את וידויי יום הכיפורים מלב נשבר ונדכה ונקבל על עצמינו באמת ובתמים לא לשוב עוד לכסילה. נביט היטב היטב במחזור התפילה וננסה להמחיש לעצמינו כל מילה, ננסה לראות היטב את המפטיר של מנחה של היום הקדוש בו מתאר הנביא את העיר נינווה, את חטאותיה הכבדים, את יונה הנשלח אליהם ואת התשובה הגדולה שעשו. ושם רואים את חסדיו של הבורא "מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע" וכו' כמה רחמן, כמה טוב כמה מרבה למחול ולסלוח אפילו לגויי אומות העולם וכל שכן לנו אנו בניו האהובים "אהבתי אתכם אמר ה'". יהי רצון שנזכה להתעלות ביום הקדוש ונצא ממנו מאפילה לאור גדול, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה