דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 96
 • הדפס
 • דוא"ל

הברכה הגדולה

הרב רפאל זר

רביעי, 12 אוגוסט 2020 11:13
הברכה הגדולה

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ב ר כ ה", אבל ישנו תנאי לקיומה של הברכה, ומהו התנאי? 

 

 

"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה" אלוהיכם והקללה אם לא תשמעו". מי מאתנו אינו מחפש בחייו הצלחה וברכה? הרי כל מרכז חייו של אדם הוא סביב עצמו חפץ הוא להצליח בכל ענייניו ועסקיו, אם כשהוא צעיר להצליח בלימודיו, ואח"כ להצליח בעסקיו, ולהצליח במציאת אישה טובה להקים יחד בית מוצלח, ולזכות לזרע קודש בר קיימא, ולהצליח בחינוך הילדים, ולגדלם בבריאות, וכשיגדלו למצוא להם מקומות חינוך מתאימים ומוצלחים, ושיהיו להם חברים טובים. בקיצור שיצליחו בכל, וכשיגדלו ויגיעו לפרקם למצוא להם זווג הגון וראוי, ושנוכל לעזור להם בצעדיהם הראשונים בשכירות דירה וכ"ו, ואז מתחילה הדאגה שיזכו לזרע קודש בר קיימא, ואחר שזוכים לזרע בר קיימא ברוך ה', עכשיו מתחילה הדאגה לנכדים, וחוזר חלילה..

 

בקיצור כל חיינו זה פשוט מעבר מדאגה לדאגה. תורתנו הקדושה מבטיחה לנו הבטחה גדולה ועצומה, אין לכם מה לדאוג, עשו את רצון ה' קיימו תורה ומצוות כראוי ותזכו לכל הברכות, "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ב ר כ ה", אבל ישנו תנאי לקיומה של הברכה, ומהו התנאי? את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה', צריכים אנו לשמוע את המצוות, להפנים אותם, ולהטמיע אותם בתוככי נפשנו, לא די בקיום רדוד של המצוות מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה, צריך להגיע למצב של אשר תשמעו, אושר תשמעו לשמוע את המצוות באושר ושמחה, חז"ל לימדונו שלא תהיינה המצוות על האדם כמשא, פירוש כאדם הנושא משא על כתפו ומחכה רק לרגע בו יוכל להתפטר ממנו. חז"ל למדו מהפסוק "ושמרתם את המצות" שלמעשה פסוק זה מדבר בעניין הכנת המצות לחג הפסח, שצריכים שימור שלא יבואו לידי חימוץ, אך למדו מזה עוד דבר בעניין עבודת ה', וכך אמרו, "ושמרתם את המצות", אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.

 

שפירושו של דבר ברגע שמגיעה לידך דבר מצווה תרוץ לקיימה, ואל תשהה אותה אפילו רגע אחד פן תחמיצנה פירוש תפסיד אותה. ישנו עוד הסבר נפלא בעניין זה. "ושמרתם את המצוות", כמו שנאמר אצל יעקב אבינו ששמע את החלום שחלם יוסף, שם נאמר "ואביו שמר את הדבר", ופירשו חז"ל שמר, המתין, ציפה מתי יתקיימו הדברים, כך גם כאן ושמרתם את המצוות, תצפו, תייחלו, מתי תבוא מצווה לידי ואקיימנה. חז"ל אמרו על הפסוק "אוהב כסף לא ישבע כסף" זה משה רבינו, מה? הייתכן? משה רבינו אוהב כסף? לא וודאי שלא זאת הכוונה. אלא הכוונה היא, שעל אף שהיה משה רבינו עשיר גדול במצוות, חיכה וציפה לכל מצווה שתגיע לידו כאילו לא קיים מצוות מעולם.

 

ומספרת התורה שכאשר כל ישראל היו עסוקים בביזת מצריים, היה משה רבינו עסוק בארונו של יוסף ועליו נאמר "וחכם לב ייקח מצוות". וכן בפרשת ואתחנן, עומד משה רבינו ע"ה ומתפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות כדי שיוכל להיכנס לארץ ישראל. ושאלו חז"ל לשם מה רצה כל כך להיכנס לארץ? וכי לאכול מפריה היה רוצה? אלא שחפץ היה לקיים מצוות התלויות בארץ, מצוות אותם לא זכה לקיים מעולם. כן אחים ואחיות יקרים. כך צריך להיות המבט שלנו על שמירת המצוות, כמו שנאמר "אשרי האיש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד" זהו שאומר כאן הפסוק "ראה אנוכי נותן לפניכם היום" למה אמר היום? וכי רק היום צרך לקיימם ומחר לא? אלא הוא אשר אמרנו, צריך כל אחד לראות כאילו רק היום נשאר לו לחיות ולא יותר, אז ייתן את כל מרצו וכוחו כדי לקיים עוד ועוד מצוות, אז נקרא אותו האיש בעל הברכה, הוא הזוכה לכל ברכות התורה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה