דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 30
 • הדפס
 • דוא"ל

על מה אנו מתאבלים?

הרב רפאל זר

ראשון, 26 יולי 2020 10:34
על מה אנו מתאבלים?

עסוקים רק באבל ושוכחים לתקן את המעשים שבעטיים נגרם האבל הנורא, עדיין עסוקים אנו במריבות ישנות, בשנאה קנאה ותחרות בינינו לחברנו, לאחינו ואחיותינו, עדיין מלבים אנו אש המחלוקת, עדיין איננו זהירים מדיבורי לשון הרע החמורים, מגזל ונגיעה בממון חברנו ללא רשות ועוד כהנה וכהנה

 

אחים יקרים. זוכים אנו להתחיל השבת בס"ד ספר חדש, החמישי שבחמשה חומשי תורה ספר דברים, שגם מכונה בשם משנה תורה, לפי שבו למעשה חוזרת התורה על כל הדינים שישנם בתורה כולה, ידוע לכולנו פרשת המלך המופיע בתורה, שום תשים עליך מלך וכ"ו לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא וזה משפט המלך וכו' וכתב לו את ספר משנה התורה הזה והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, כאן רואים אנו את חשיבותו של ספר דברים שלא בחרה התורה בשום אחד מהספרים לתתו למלך אלא דווקא הוא בלבד כיוון שבו מקופלת כל התורה כולה, ודווקא ספר זה נבחר משמיים להתחיל בו בימים הללו ימי בין המצרים, ממש בסמוך לתשעה באב, כדי לרמוז לנו על חורבנו של בית המקדש, שאירע בעוונות הרבים בימים אלה בעוון שנאת חינם, ששקולה כנגד כל התורה כולה, לומר שהעובר על שנאת חינם כעובר על כל התורה כולה בר מינן.

 

ועוד שבספר זה ישנן תוכחות גדולות לעם ישראל על ידי משה רבינו ע"ה. לכן על כל אחד ואחת מאתנו להרהר בתשובה ולנסות להיטיב את דרכינו, לפשפש במעשים שבין אדם לחברו בפרט, כיוון שעל עוון זה נענשים אנו בגלות כה ארוכה וקשה מנשוא, אם נשים לב ישנה אצלנו בעיה קשה, כל שנה הדברים חוזרים על עצמם בשבעה עשר בתמוז אנו צמים ומתחילים קצת דיני אבלות, לא שומעים מוזיקה לא מברכים שהחיינו, ואחינו האשכנזים לא מסתפרים ולא מתחתנים, ואח"כ מתחילים תשעת הימים שלא אוכלים בשר ולא שותים יין ולא מתחתנים, עד ליום המר יום תשעה באב, שאז החמירו בו חכמים כיום הכיפורים, שמתחילים את הצום מערב עד ערב, ועוד שיושבים לארץ ומתנהגים כאבלים, ואחרי כל זאת בפינו שאלה קשה עד מתי לא יראה ה' בעונינו?!

 

אבל אחים יקרים אנו לא שמים לב כי מתעסקים אנו בטפל ושוכחים את העיקר, עסוקים רק באבל ושוכחים לתקן את המעשים שבעטיים נגרם האבל הנורא, עדיין עסוקים אנו במריבות ישנות, בשנאה קנאה ותחרות בינינו לחברנו, לאחינו ואחיותינו, עדיין מלבים אנו אש המחלוקת, עדיין איננו זהירים מדיבורי לשון הרע החמורים, מגזל ונגיעה בממון חברנו ללא רשות ועוד כהנה וכהנה, כל אחד מאתנו יודע בעצמו כמה חסר הוא בדברים שבין אדם לחברו בבחינת לב יודע מרת נפשו, הבה ונתחיל לעסוק בעיקר.

 

וודאי שצריכים להתאבל ואין לשכוח את החורבן הנורא, אבל אם רק נתאבל ולא נשנה את מעשנו ח"ו, הרי זה ממש בבחינת טובל ושרץ בידו, שוודאי לא ניטהר בטבילה זו, אלא נשאר טמא כמו שהיה עד שיעזוב ויזרוק השרץ מידו שאז ורק אז יטהר, כמו כן אנו בדיוק אם נשים דגש רק על האבל אל נתפלא שלא נגאלנו חלילה, לכן אנא אחים יקרים הבה ונשים לב על דרכינו ומעשינו מכאן ולהבא ונתקן את המעשים הרעים שכבר עשינו בעבר בבחינת "יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו" ועל ידי זה נזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה אכי"ר. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה