תפילות וסגולות

(0 הצבעות)
 • צפיות: 63
 • הדפס
 • דוא"ל

סגולות לזכות בבנים

קרבנו

שלישי, 24 מרס 2020 20:38
סגולות לזכות בבנים

יקיים מצות שילוח הקן

יזהר ויזהיר בעניין תוספת שבת בערב שבת ובמוצאי שבת

לחדש חידושי תורה

ללמוד פסוקים עד שידע להורות הוראה, ועל ידי זה גורם לכמה עקרות להיפקד בבנים. ואם אינו יודע ללמוד או לעסוק בזה, יתמוך בידי וסקי דורו, או יעזור בהוצאת ספרי הלכה.

יאמר בכל יום מעמדות.

להקטין מעט את עצמו, וכל אחד לפי מעלתו ותפקידו.

לקיים מצות שמחת יום טוב כראוי

לומר שירות ותשבחות קודם עלות השחר

לקיים מצות הכנסת אורחים

להשתדל לעזור בפדיון שבויים

לקיים מצות סוכה כהלכתה

להשתדל לקרב את אחינו לאבינו שבשמים.

יכתוב לו ספר תורה

בליל הטבילה, יפזר מעות לעניים הגונים. ובימינו אין עניים הגונים מאשר הישיבות הקדושות, אשר רובן חיים מאכילת ושתיית לחם צר ומים לחץ. וישים באותו לילה צדקה בקופת מוסד תורני מסויים.

בליל שבת ירבו הוא ואשתו בהדלקת הנרות

ילמד בקביעות בכל יום ויום בספר אור החיים הקדוש

יזהר מאוד בברכת התורה באמרו "ונהיה אנחנו וצאצאינו" וכו', וכן בברכת אהבת עולם כשאומר ותן בליבנו בינה ויכוון על זרעו וזרע זרעו.

ירגיל עצמו לתת מתנות לתלמידי חכמים, ואחרי שיתן, יקרא את פרשת הבכורים, הכתובה בחומש דברים פרק כו מפסוק א עד פסוק יא.

על ידי הענווה יזכה לרבוי בנים

בכתר יתנו לך של מוסף לראש השנה וכפור, כשאומר החזן איה מקום כבודו יאריך במילת איה וישאל במחשבתו ולא בפה שיזכה להיפקד בזרע קודש של קיימא, ושיהיו בניו כשרים, כי זוהי שעת רצון.

השומרים בהידור מצוות טהרת המשפחה, זוכים לבנים.

המקיים מצות כיבוד אב ואם כהלכה, זוכה לבנים.

יקנה ספרי קודש וישאילם לאחרים

יעזור בהדפסת ספרים ויפקד בבנים

יש למנוע שתיכנס חתולה בהריון לבית החתן והכלה

יקראו ההורים במשך ארבעים יום רצופים שיר השירים

יתנו ההורים צדקה למוסד תורני כמנין התיבות תן לי בנים כלומר 592 שקלים. ואם קשה להם, אז יתנו 592 עשרות אגורות, שזה 59.20 שקלים.

יזהרו החתן והכלה לשלם או לתת מתנה לשדכן, כי לפעמים מחמת שלא נתונים לו מתנה, קורה שהאישה מתעכבת מלהתעבר.

יקראו ההורים ברכת המזון בכוונה ומתוך הסדור או ברכון. וברכת ה' היא תעשיר. כלומר תעשיר את ההורים בבן זכר בריא ושלם בעזרת השם.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה