תפילות וסגולות

(0 הצבעות)
 • צפיות: 60
 • הדפס
 • דוא"ל

סגולות לבית

קרבנו

שלישי, 24 מרס 2020 20:18
סגולות לבית

יזכיר לפני בניית ביתו, שבונה בית זה לעבודת הקב"ה, ויזכה שה' ישרה עליו סייעתא דשמייא.

לא יקנה עצים אבנים ולבנים וכל צרכי הבית, מבית עבודה זרה, כי סכנה לאיש שיגור שם.

מי שבונה בית חדש, יאמר פסוקים מתהילים פרק קיט לפי האותיות הבאות: כל אות מ', וכל אות י', וכל אות ש', וכל אות ע', וכל אות ר', שהן ראשי תיבות מישע"ר שהיא הקליפה הממונה להחריב את הבית רחמנא ליצלאן, ועל ידי אמירת פסוקים אלו, ירחיק את הקליפה מביתו.

כשבונה את ביתו יאמר הריני בונה בית זה, כדי שיהיה ביתי בית ועד ללומדי תורה.

אחר בניית הבית, סגולה היא שישייר חצי על מטר על חצי מטר נגד פתח ביתו, ומראה הלבנים נראה כמו טיט, שיהיה הבית הזה נכון עד עולם. ויכתוב על אותן הלבנים, שחור על גבי לבן, זכר לחרבן.

בכניסתו הראשונה לביתו, יכניס קמח, ושמן וסוכר, וזה לסימן ברכה ופרנסה טובה בביתו, בעזרת ה' וישועתו.

הימים שטוב להיכנס לגור בבית חדש, הם ב', ד', ט', י', י"א, ט"ו, ט"ז, י"ט, כ', כ"א, ז"ך, כ"ט בחודש, אבל הימים א', ג', ה', רעים הם, והשאר לא טובים ולא רעים. ונכון שאותו הלילה הראשון שעושים בו חנוכת הבית, יעשו אותו באחד מהימים הטובים הנ"ל.

לשמירה לבית, ישים חטה חדשה בתוך שקית, ויקח מן החטה הזאת, וישים בחלונות ובפתחי הבית, ויאמר הריני עושה בזה מעקה של ברזל להישמר.

יחזיק בביתו את הספרים הקדושים נועם אלימלך וקדושת הלוי, ומועיל לשמירה לבית.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים