דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 115
 • הדפס
 • דוא"ל

משפטי השם אמת

הרב רפאל זר

שני, 17 פברואר 2020 11:28
משפטי השם אמת

אחים יקרים, בפרשה זו מונה תורתנו הקדושה מצוות רבות שבין אדם לחברו, מלמדת אותנו התורה דינים יקרים וחשובים, כיצד ניתן לחיות בעולמו של בורא העולם זה לצד זה בשלום אחווה ורעות?

 

 

פרשת השבוע "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחפשי חינם, אם בגפו יבא בגפו יצא" וכו'. אחים יקרים, בפרשה זו מונה תורתנו הקדושה מצוות רבות שבין אדם לחברו, מלמדת אותנו התורה דינים יקרים וחשובים, כיצד ניתן לחיות בעולמו של בורא העולם זה לצד זה בשלום אחווה ורעות, באהבה ושמחה, אם רק נדע לאהוב אחד את השני באמת, "ואהבת לרעך כמוך". וכמו שאמר רבי עקיבא לתלמידיו: "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה", זאת אומרת שאם זה הכלל, שאר הדברים הם רק פרטים נגזרים מכלל זה.

 


וכך גם הגמרא במסכת שבת, מעשה באותו גוי שבא להתגייר לפני שמאי הזקן, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, דחפו שמאי באמת הבניין שבידו וסילקו מעל פניו. בא לפני הלל הזקן ואמר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, אמר לו: "מאן דסאני לך לחברך לא תעביד ואידך פירושה הוא זיל גמור". זאת אומרת מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, אתה לא אוהב שפוגעים בך, אתה לא אוהב שמספרים בגנותך, אתה לא אוהב שגונבים אותך, אתה לא רוצה שיזיקו את ממונך, אותו דבר חברך לא אוהב את אותם דברים שאתה לא אוהב, אם כן, כבר הרבה יותר קל להבין כיצד צריך לנהוג עם החבר עם העמית יחסי עובד מעביד, וכן על זו הדרך, בין איש לאשתו ובין אדם לחברו.

 


צריכים אנו לדעת אין בעולם חוקים ומשפטים צדיקים מופלאים, כדברי אדוננו דוד המלך עליו השלום, "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים", ומה באמת הפרוש צדקו יחדיו? פירושם של דברים כך הוא, מתי אפשר לראות שמשפטי ה' אמת, רק יחדיו, רק שנתבונן בכל המכלול של הדינים והמשפטים, אזי אכן נדע להעריך נכונה את היופי ההוד וההדר של משפטי התורה.

 


לצערנו הרב, ישנם אנשים הרואים את חוקי התורה כמיושנים, ולא רלוונטיים לזמנינו ח"ו, עפר לפיהם, ומה מצאו להם? איזה חוקים? חוקי סדום ועמורה, משפטי גויים שעליהם נאמר "לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". פונים הם לערכאות, בתי משפט אזרחיים, לצערנו יהודים השופטים על פי חוקי גויים. וצריכים לדעת מה נאמר על אדם כזה הפונה לערכאות, "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מחלל את השם ומייקר את שם העבודת כוכבים להשביחם שנאמר "כי לא כצורנו צורם ואויבנו פלילים" כשאויבנו פלילים זהו עדות לעילוי יראתם. לכן אחים יקרים אל לנו לנסות לרעות בשדות זרים נשמח בחלקנו שזכינו להיות יהודים. שבת שלום ומבורך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • חמישי, 02 פברואר 2017 11:51

  כח השמיעה

  שמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם,…
 • שלישי, 30 יוני 2020 06:55

  שמירת התורה בלי שאלות

  את התורה חייבים לשמור בלי שאלות
 • חמישי, 11 פברואר 2016 08:37

  ב' אדר א' | 11.2.16

  מעלתם של הילדים תינוקות של בית רבן
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  יום העצמאות

  מהי עצמאות אמיתי והאם יש לנו עצמאות?
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  טיפה ועוד טיפה

  מעלת ההתקדמות בעבודת השם וגם בדברים רוחנים הצריכים…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • חמישי, 02 פברואר 2017 11:51

  כח השמיעה

  שמיעה זה דבר גדול, וכח עצום שישנו באדם,…
 • שלישי, 30 יוני 2020 06:55

  שמירת התורה בלי שאלות

  את התורה חייבים לשמור בלי שאלות
 • חמישי, 11 פברואר 2016 08:37

  ב' אדר א' | 11.2.16

  מעלתם של הילדים תינוקות של בית רבן
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  יום העצמאות

  מהי עצמאות אמיתי והאם יש לנו עצמאות?
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  טיפה ועוד טיפה

  מעלת ההתקדמות בעבודת השם וגם בדברים רוחנים הצריכים…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה