דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 258
 • הדפס
 • דוא"ל

אמור מעט ועשה הרבה

הרב רפאל זר

שלישי, 19 נובמבר 2019 07:09
אמור מעט ועשה הרבה

עלינו ללמוד את הכלל אמור מעט ועשה הרבה, שהרי בזמן שאדם אומר ולא עושה יוצא כשקרן, אבל בהיפך כשאדם אומר מעט ועושה הרבה, כולם עומדים משתהים ומעריכים את פעלו.

 

 

פרשת השבוע "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" וכו'. "ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור לא אדוני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבור את מתך" וכו' ובהמשך אומר ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא ואת מתך קבור וכ"ו אומרים חז"ל על עפרון, רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, שהרי עפרון בתחילה אמר לעיני בני עמי נתתיה לך, ולאחר מכן אחרי שניסה להראות עצמו כנדיב לב, חזר להיות עפרון הרגיל חזר לעסקים ולביזנס, אמר ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא, ושם נאמר עובר לסוחר שזה היה סכום עתק, ואילו צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, שהרי נאמר באברהם אבינו כשבאו אליו המלאכים, "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת, וכאשר נתן למלאכים נאמר ויקח בן בקר רך וטוב וחמאה וחלב" וכ"ו.

 

אחים יקרים, מונח כאן יסוד גדול, מי שאומר הרבה אפילו מעט אינו עושה, ומי שאומר מעט עושה הרבה, וכל שכן מי שלא אומר כלום וגמלה החלטה בליבו לעשות, שעושה יותר ויותר, הרי מוכרת לכולנו התופעה מאותם אנשים האומרים לנו זה רק בשבילך אני עושה מחיר כזה, למישהו אחר זה היה הרבה יותר יקר, ותמיד בסופו של דבר המחיר גבוה יותר, לכן עלינו ללמוד את הכלל אמור מעט ועשה הרבה, שהרי בזמן שאדם אומר ולא עושה יוצא כשקרן, אבל בהיפך כשאדם אומר מעט ועושה הרבה, כולם עומדים משתהים ומעריכים את פעלו.

 

וכן בדברי תורה ומעשי המצוות, צריך האדם לעשות ולא לדבר הרבה, כשאדם מדבר הרבה מיד בא יצר הרע ועושה הכול כדי שלא יצאו הדברים לפועל, אבל כאשר אינו מדבר והכול נעשה בהסתר ובלי הרבה דיבורים מיותרים, וודאי שההצלחה תאיר לו פנים, וגם סייעתא דשמיא גדולה ועצומה תלווה אותו, ובוודאי גם אחרי מעשה, אין לו לאדם לספר לבני אדם את מעשיו הטובים, תורתו, צדקותיו, כי ברגע שמספר וודאי כוונתו כדי להתגדל ולהתייהר ויצא שכרו בהפסדו, ישנו פירוש נפלא האומר מהו שאנו אומרים בתפילת ראש השנה כי זוכר כל הנשכחות אתה, וכי רק הנשכחות זוכר הבורא? אלא אומר אותו אדמו"ר מהו כי זוכר כל הנשכחות אתה? כביכול אומר הקב"ה לאדם מה שאתה שכחת אני זוכר, זאת אומרת מה שאתה עשית ושכחת, שלא סיפרת את מעשיך לשום אדם, את זה אני אזכור לך לעולם הבא, אבל מה שאתה זכרת ודאגת תמיד להזכיר לאחרים כדי שישבחו אותך על מעשיך הטובים, את זה כבר אתה זכרת אם כן אין לי שום עניין לזכור זאת, לכן אחים יקרים הבה נלמד עצמינו לא לדבר הרבה, לא על העבר, ולא על העתיד, אלא לעשות יותר ולדבר פחות.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה