הלכות שבת

(0 הצבעות)
 • צפיות: 449
 • הדפס
 • דוא"ל

בגד רטוב בשבת - א

קרבנו

ראשון, 10 נובמבר 2019 13:02
בגד רטוב בשבת - א

פד. בגד שנרטב או נשרה במים, אסור לסוחטו בשבת משום מלבן. ואם נרטב ביין או בשאר משקים, יש אומרים שהאיסור לסוחטו הוא מדרבנן. ויש חולקים. [שם עמוד סג].

פה.  בגד שנפל למים,  וכדומה, אסור לטלטלו בשבת, שיש לחוש שמא יסחוט את המים שבו בשבת. אבל מותר לאוחזו על ידי שני בני אדם. ובגד שאינו מקפיד על מימיו, וכן השרוי שרייה מועטת, שאין דרך לסוחטו, מותר לטלטלו בשבת. [ילקו"י שבת כרך ב עמוד סד].

פו. בגד שאדם לבוש בו שנרטב בגשם עז, וכדומה, אין צריך להסירו, ומותר לילך עמו בשבת, ואין לחוש שמא יסחוט את המים שבבגד. ומכל מקום אין ללבוש בגד רטוב לכתחלה אם יש לו בגד אחר, ורק אם הוא כבר לבוש בו אין צריך להסירו. [ילקו"י שבת כרך ב עמוד סד].

פז. מי שנפל לשלולית מים בשבת ובגדיו נתרטבו, יכול לילך בהם ואינו חושש שיבא לידי סחיטה בשבת. [ילקוט יוסף שבת כרך ב' עמוד סד].

פח. אסור לשטוח כביסה רטובה על חבל כביסה בשבת, כדי לייבשה, מפני מראית העין, שיחשדוהו שכיבסן בשבת, והתורה אמרה "והייתם נקיים מה' ומישראל". ולא אסרו אלא לשטחן בשבת, אבל אם שטח על חבל כביסה מערב שבת בגדים המכובסים, יכול להשאירם על החבל במשך יום השבת, ואינו חייב להסירם. [ילקוט יוסף שבת כרך ב' עמוד סד].

פט. אסור להניח בשבת כביסה רטובה סמוך לתנור או ההסקה מרכזית. משום שעל ידי כך המים מתבשלים, ואף על פי שאינו מתכוין לכך, מכל מקום חשיב פסיק רישיה, והוי איסורא דאורייתא. ומכל מקום אם אין לו בגד אחר, מותר לומר לגוי שינגבם ע"י שיתנם סמוך לאש. כי אף על פי שדין פסיק רישיה הוא איסור מן התורה, אף שאינו מתכוין, מכל מקום כל פסיק רישיה שנעשה על ידי עכו"ם, מותר, בפרט לצורך השבת. [ילקו"י שבת כרך ב עמוד סה, ועמוד תרכג].

צ. אין לתלות כביסה בשבת גם בצינעא, כגון באמבטיא, אף שאין רואים אותו כשהוא תולה את הכביסה, שכל דבר שאסרו חכמים משום מראית העין, אסרו גם בחדרי חדרים. [ילקוט יוסף שבת כרך ב' עמוד סה].

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 03 אוגוסט 2015 07:01

  אורח חיים

  צריך ללמוד אורח חיים.
 • רביעי, 20 ינואר 2016 12:15

  מהי שותפות אמת?

  מדוע זכו הנשים שצריך ללמדם תחילה עוד לפני…
 • ראשון, 13 מרס 2016 09:51

  ג' אדר ב' | 13.3.16

  איך יתגשמו תפילותנו שאין בית המקדש
 • ראשון, 27 ינואר 2019 10:23

  אוהב שלום

  כדי לזכות לתורה חייבים את מידת האמת, רק…
 • חמישי, 24 דצמבר 2015 09:36

  הברכה הגדולה

  הברכה הגדולה היא לשמוח במה שיש לך
 • רביעי, 22 יוני 2016 09:26

  הכל לטובה

  כל מה שהשם עושה הכל לטובה
 • שני, 03 אוגוסט 2015 07:01

  אורח חיים

  צריך ללמוד אורח חיים.
 • רביעי, 20 ינואר 2016 12:15

  מהי שותפות אמת?

  מדוע זכו הנשים שצריך ללמדם תחילה עוד לפני…
 • ראשון, 13 מרס 2016 09:51

  ג' אדר ב' | 13.3.16

  איך יתגשמו תפילותנו שאין בית המקדש
 • ראשון, 27 ינואר 2019 10:23

  אוהב שלום

  כדי לזכות לתורה חייבים את מידת האמת, רק…
 • חמישי, 24 דצמבר 2015 09:36

  הברכה הגדולה

  הברכה הגדולה היא לשמוח במה שיש לך
 • רביעי, 22 יוני 2016 09:26

  הכל לטובה

  כל מה שהשם עושה הכל לטובה

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה