דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 174
 • הדפס
 • דוא"ל

לקיים מצוות מאהבה

הרב רפאל זר

ראשון, 10 נובמבר 2019 09:44
לקיים מצוות מאהבה

מכאן עלינו ללמוד כמה אהבה צריכה להיות לאדם כלפי בוראו ומצוותיו, ולעשותם בזריזות ושמחה יתרה ואפילו שאין זה בתוכו עדיין 

 

 

"וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם".. וכו'. בפרשתנו מוצאים אנו את אבינו הגדול, אבי האומה, אברהם אבינו עליו השלום, האדם הגדול בענקים, כשהוא ביום השלישי למילתו, ביום הקשה והכואב ביותר, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למדו מכאן חז"ל שהוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי לא להטריחו באורחים, אבל לא אדם ענק כאברהם אבינו מחפש שקט ושלווה אפילו ביומו הקשה ביותר, הוא לא נח ולא שוקט ביראת שמיים טהורה, ובאמונה בהשם יתברך.

 

לכן מזמן לו הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים בדמות אנשים שיבואו לפיס דעתו של אברהם ואפילו שבאו בדמות ערבים, אנשים בזויים, "וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעינייך אל נא תעבור מעל עבדך יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ וכו'. וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי וכו'. ואל הבקר רץ אברהם ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו". אם נשים לב נראה שלאורך כל הדרך אפילו שהיה לאברהם את כל התירוצים לא לעשות, ואם בכל זאת לעשות אז אולי לאט לאט ובעצלתיים, שהרי חולה הוא, עם כל זה הכל במהירות וזריזות "וימהר" "מהרי" "רץ" "וימהר" הכל בזריזות נפלאה כאילו כלל אינו חולה.

 


כאן מוצאים אנו את גדולתם של אבותינו הקדושים כמה היו מצוות חשובות בעיניהם ולא עניין אותם דבר בעולם אלא רק לקיים רצון השם יתברך. ועל זה נאמר שהאבות הקדושים הם, הם מרכבה לשכינה ומהו באמת אכן הגדר של מרכבה לשכינה? הסביר אחד מגדולי האדמורי"ם שכמו שבמרכבה יש סוסים, והסוסים אינם הולכים לאן שליבם חפץ, אלא לאן שיכוון אותם הרוכב, כך האבות לא היו להם כלל רצונות עצמיים אלא רק רצון השם יתברך בער בקרבם וכל מעשיהם בזריזות ומהירות, כתנועת האש המהיר וכתנועת הברק, שהרי אדם שאוהב איזה דבר מאוד מאוד הרי הוא מחכה לו בציפייה ובכיליון עיניים וכשהדבר אליו משתוקק מגיע אזי אותו האיש ממהר לעשותו בשמחה והתלהבות רבה ולכן מעשיהם של צדיקים בזריזות והתפעלות, כיוון שאוהבים את השם יתברך ואת מצוותיו כלשון הפסוק אשרי איש ירא את ה' ובמצוותיו חפץ מאוד אבל כאשר תראה אדם שעושה מעשיו באיטיות רבה ובעצלתיים, ניכר מחיק מעשיו שאינו חפץ באותו עניין אלא עושהו בעל כרחו כמי שכפאו שד בר מינן.

 


מכאן עלינו ללמוד כמה אהבה צריכה להיות לאדם כלפי בוראו ומצוותיו, ולעשותם בזריזות ושמחה יתרה ואפילו שאין זה בתוכו עדיין אבל כבר כתב בספר החינוך: הרגל על כל דבר נעשה טבע וטבע נעשה שלטון פירוש, בהתחלה אתה מרגיל עצמך באותו דבר ובסופו של דבר זה נעשה חלק ממך, חלק מאישיותך, ובכל דור ודור חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • רביעי, 24 אפריל 2019 12:48

  הגאולה בפתח

  הגאולה בפתח אין ברירה אחרת!
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  השם נתן

  צריך לדעת שעיקר מצוות ביכורים שהשם נתן לי…
 • שני, 05 ספטמבר 2016 16:59

  יהודי גנוב

  יהודי שאינו שומר תורה ומצוות הוא גנוב!
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אהלך יעקב

  קדושת התורה המבדילה אותנו משאר האומות ומקדשת אותנו…
 • רביעי, 07 ספטמבר 2016 08:05

  ו' אלול | 7.9.16 | עשה לך רב

  עשה לך רב והסתלק מן הספק
 • רביעי, 17 דצמבר 2014 09:40

  סביבון סוב סוב

  השם מסובב כל הסיבות, והכל נראה לא כל…
 • רביעי, 24 אפריל 2019 12:48

  הגאולה בפתח

  הגאולה בפתח אין ברירה אחרת!
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  השם נתן

  צריך לדעת שעיקר מצוות ביכורים שהשם נתן לי…
 • שני, 05 ספטמבר 2016 16:59

  יהודי גנוב

  יהודי שאינו שומר תורה ומצוות הוא גנוב!
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אהלך יעקב

  קדושת התורה המבדילה אותנו משאר האומות ומקדשת אותנו…
 • רביעי, 07 ספטמבר 2016 08:05

  ו' אלול | 7.9.16 | עשה לך רב

  עשה לך רב והסתלק מן הספק
 • רביעי, 17 דצמבר 2014 09:40

  סביבון סוב סוב

  השם מסובב כל הסיבות, והכל נראה לא כל…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים