דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 210
 • הדפס
 • דוא"ל

מה אתה עושה לכבוד השם?

הרב רפאל זר

רביעי, 30 אוקטובר 2019 06:25
מה אתה עושה לכבוד השם?

המבול נקרא מי נח, המים של נח. ולמה הרי היה צדיק, מדוע לקרוא על שמו דבר כל כך נורא, כמו המבול? והתשובה היא כיוון שיכל לחזק את בני דורו יותר ולהתפלל עליהם יותר. אבל הוא היה עסוק יותר עם עצמו, עם צדקותו שלו

 

 

 

"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח, ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת" וכו'. תקופת דור המבול הינה אחת התקופות הקשות ביותר בדורות עולם, דור שחי בחיי טוב ושפע אין סופי, אריכות ימים מופלגת ביותר של שמונה מאות ותשע מאות שנה, ובכל זאת הגיעו לרשעות וכפירה נורא. עד שהקב"ה הביא עליהם מבול ושטפם מן העולם. היו חומדים וגוזלים ומגלים עריות ועושים ככל העולה על רוחם, לא פחדו מהשי"ת ואפי' שנח הצדיק היה מתרה בהם הם שמים אותו ללעג וקלס, אבל נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח, הוא היה בשלו התהלך בתוך ד' אמות של הלכה. לא ענין אותו מכל מה שנעשה מחוצה לו, כל כולו מוקדש לשמים. אבל עם כל זאת מחוייב היה בציוויו של הבורא יתברך לבנות תיבה במשך מאה ועשרים שנה.

 


שואלים חז"ל, למה הטריחו הקב"ה בבניין התיבה כל כך הרבה שנים והלא הרבה רווח והצלה לפניו יתברך, ויכל לבנותה גם ביום אחד ברצון ה'? אלא אומרים חז"ל שכל זה היה כדי שבמשך הזמן הזה שיעסוק נח בבניין התיבה ישאלוהו בני דורו מה זה ולמה זה, מהי מטרת בנין התיבה שאותה בונה. ויענה להם שבגלל מעשיהם הרעים עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם ולמחות את כולם, הכל ימחה, לא ישאר כלום, ועל ידי כך אולי יחזרו בתשובה. אבל אכן זה לא קרה אף אחד לא שם אל לבו את דבריו של נח, ואדרבה צחקו וזלזלו בדבריו עד שאמרו אם יבא מבול ואתה תהיה בתיבה אנחנו נשבור אותה. ועוד שאמרו אם יבא מבול נעצרנו בגופנו, שהיו ענקיים גדולים וחזקים וסמכו על כחם עד כדי כך.

 


ובסופו של דבר קרה הנורא מכל, המבול אכן הגיע ושטף הכל, לא נשאר זכר מכולם. ולאחר יב' חודש שהיה נח ובני ביתו וכל החיות והעפות והשרצים בתיבה יצאו חזרה לאויר העולם, עולם שמם וחרב לחלוטין, עצוב מאוד לראות מצב כזה עולם חרב, ואז נח בוכה ומתפלל. אבל אז אומר לו הקב"ה רועה שוטה, עכשיו אתה בוכה? היית צריך לבכות לפני כן, עכשיו זה כבר מדי מאוחר. ויותר מכך אומרים חז"ל שהמבול נקרא על שמו של נח, כמו שנאמר "כי מי נח זאת לי" המבול נקרא מי נח, המים של נח. ולמה הרי היה צדיק, מדוע לקרוא על שמו דבר כל כך נורא, כמו המבול? והתשובה היא כיוון שיכל לחזק את בני דורו יותר ולהתפלל עליהם יותר. אבל הוא היה עסוק יותר עם עצמו, עם צדקותו שלו.

 

 

ועל זה כועס הקב"ה שלא כאברהם היה נח, אברהם התהלך בארץ לארכה ולרחבה כדי להכניס כמה שיותר בני אדם תחת כנפי השכינה, כמה הפציר והתפלל אברהם אבינו ע"ה על סדום ועמורה, אע"פ שהיו רשעים גדולים, לא כן נהג נח. אחים יקרים הדברים אמורים אלינו לכל אחד ואחד מאיתנו, כמה אתה עושה למען השי"ת כמה אתה מנסה לתרום מעצמך כדי לחזק את כלל ישראל, ולשמור על הצביון היהודי בארץ הקודש בפרט, ובכל העולם בכלל. הזכות הגדולה ביותר בעולם היא זיכוי הרבים שאין למעלה ממנה. בואו אחיי ורעי בואו ננצל את ימי החורף הלילות הארוכים, זמן של מחשבה לקרב עוד ועוד יהודים ועבודת השי"ת בשם ה' נעשה ונצליח. שבת שלום ומבורך!

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה