פרשת השבוע

(0 הצבעות)
 • צפיות: 24
 • הדפס
 • דוא"ל

מעלת התשובה

קרבנו

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:59
מעלת התשובה

דבר תורה במעלת התשובה ממרן זיע"א

"ושבת עד ה' אלקיך… ושב ה' אלקיך את שבותך" (ל, ב-ג).

הסביר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (משיעורי הראש"ל, ח"א עמוד עב):

הנה כתוב "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", "קדם" הוא ראשי תיבות: ק'ין, ד'וד, מ'נשה.

קין, שפך דמים והרג את הבל אחיו, ושב בתשובה ונתקבלה תשובתו. דוד, נכשל בחטא בת שבע, ולפי דרגתו נחשב לו כאילו נכשל באיסור עריות, אך עשה תשובה ונתקבלה תשובתו. מנשה – עבד עבודה זרה, ולא הייתה עבודה זרה שלא עבד לה, ואף הכניס צלם של עבודה זרה להיכל בבית המקדש כדי להכעיס, אך עשה תשובה ונתקבלה תשובתו.

ונמצא ששלשתם יחד עשו ג' עבירות חמורות שבתורה – שפיכות דמים, עריות, עבודה זרה, ובכל זאת כשעשו תשובת אמת נתקבלה תשובתם, וזהו שנאמר: "תשב אנוש עד דכא", דכ"א ר"ת ד'ם – דהיינו שפיכות דמים, כ'וכבים – דהיינו עבודת כוכבים, א'שת איש – דהיינו גילוי עריות.

לרמוז שגם על עבירות חמורות אלו יש תשובה אם יעשנה כראוי, ואף אם נגזר דינו למיתה, יכול לתקן את מצבו ולשפרו על ידי תשובה אמיתית שעשה.

(משול תבל-דברים, עמוד שפב).

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • חמישי, 06 נובמבר 2014 12:15

  הדקה תשעים

  !!!הדקה תשעים לפני יום הדין ,איך ומה ניתן…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הדרך לבורא

  מהי הדרך הנכונה כדי להגיע לבורא יתברך?
 • ראשון, 29 אוקטובר 2017 07:01

  צדיק יסוד עולם

  אברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו…
 • שלישי, 30 יוני 2015 08:05

  עכו"ם העושה מלאכה מעצמו לצורך הישראל

  נכרי הבא לעשות מעצמו מלאכה האסורה בשבת לצורך…
 • שני, 08 יוני 2015 08:54

  עץ חיים

  אדם הפליג בספינה ימים ארוכים עד שלפתע פרצה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  משפטי אמת

  אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים…
 • חמישי, 06 נובמבר 2014 12:15

  הדקה תשעים

  !!!הדקה תשעים לפני יום הדין ,איך ומה ניתן…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הדרך לבורא

  מהי הדרך הנכונה כדי להגיע לבורא יתברך?
 • ראשון, 29 אוקטובר 2017 07:01

  צדיק יסוד עולם

  אברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו…
 • שלישי, 30 יוני 2015 08:05

  עכו"ם העושה מלאכה מעצמו לצורך הישראל

  נכרי הבא לעשות מעצמו מלאכה האסורה בשבת לצורך…
 • שני, 08 יוני 2015 08:54

  עץ חיים

  אדם הפליג בספינה ימים ארוכים עד שלפתע פרצה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  משפטי אמת

  אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה