הלכות שבת

(0 הצבעות)
 • צפיות: 68
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות תפלת מנחה בשבת - ב

קרבנו

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:58
הלכות תפלת מנחה בשבת - ב

הלכות תפלת מנחה בשבת

יא. אם חל שבת ביום שאילו היה חול לא היו אומרים בו במנחה נפילת אפים, אין אומרים צדקתך צדק. ואם יש חתן או אבי הבן או סנדק בבית הכנסת, אומרים צדקתך, שרק אם עצם היום אין בו תחנונים, אין אומרים בו צדקתך צדק. ויש חולקים ואומרים שגם אם יש חתן או אבי הבן בבית הכנסת אין אומרים בו צדקתך צדק. ואין לעשות מזה מחלוקת. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תכג. וילקוט יוסף תפלה כרך ב' סימן קלא עמוד תלז].

יב. אחר קדיש תתקבל אומרים מזמור "הללויה אודה את ה' בכל לבב", והטעם לאמירת מזמור זה, יש אומרים שהוא במקום ההפטרה שנהגו לומר בזמנים קדומים במנחה של שבת מתוך הכתובים, וכאשר בטלה אמירת ההפטרה התקינו לומר מזמור זה שבכתובים. ויש אומרים שמזמור זה בא במקום שיר של יום שהיו הלוים אומרים על הדוכן בקרבן מנחה של שבת. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תכג סעיף יא].

יג. מי שלא התפלל מנחה בשבת, ונזכר בסוף הזמן, ולפניו ב' מנינים, באחד הוא יכול לשמוע קריאת התורה [אבל לא להתפלל שם], ובשני תפלה בצבור, עדיף שישמע קריאת התורה ויתפלל ביחידות, וישתדל לכוין היטב בתפלתו. [ילקוט יוסף שבת א' מהדורת תשס"ד עמוד תריד].

יד. אסור לשתות מים בין מנחה למעריב בשבת, שאז חוזרות הנשמות לגיהנם. וכל זה הוא דוקא במים שבנהרות, אבל שבבית מותר. וכל שכן שאר משקים שמותר. [ילקו"י שבת א' עמ' תכג].

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • חמישי, 16 יולי 2015 10:51

  גדולה היא הנקמה

  התורה מצווה אותנו ההיפך בשונאי ישראל, לנקום ללא…
 • שני, 30 מאי 2016 07:29

  לראות תמונה שלימה

  דרשה חזקה בנושא בין אדם לחבירו
 • חמישי, 21 יולי 2016 08:48

  אין כאלוקינו

  כל יהודי חייב להחדיר לעצו יום יום שאין…
 • ראשון, 24 פברואר 2019 12:28

  !הקב"ה מחכה לך

  השם מחכה לכל יהודי
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  כבשה בין זאבים

  עם ישראל צריך להבדיל עצמו מהגויים כי אם…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • חמישי, 16 יולי 2015 10:51

  גדולה היא הנקמה

  התורה מצווה אותנו ההיפך בשונאי ישראל, לנקום ללא…
 • שני, 30 מאי 2016 07:29

  לראות תמונה שלימה

  דרשה חזקה בנושא בין אדם לחבירו
 • חמישי, 21 יולי 2016 08:48

  אין כאלוקינו

  כל יהודי חייב להחדיר לעצו יום יום שאין…
 • ראשון, 24 פברואר 2019 12:28

  !הקב"ה מחכה לך

  השם מחכה לכל יהודי
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  כבשה בין זאבים

  עם ישראל צריך להבדיל עצמו מהגויים כי אם…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה