הלכות שבת

(0 הצבעות)
 • צפיות: 24
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות תפלת מנחה בשבת - ב

קרבנו

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:58
הלכות תפלת מנחה בשבת - ב

הלכות תפלת מנחה בשבת

יא. אם חל שבת ביום שאילו היה חול לא היו אומרים בו במנחה נפילת אפים, אין אומרים צדקתך צדק. ואם יש חתן או אבי הבן או סנדק בבית הכנסת, אומרים צדקתך, שרק אם עצם היום אין בו תחנונים, אין אומרים בו צדקתך צדק. ויש חולקים ואומרים שגם אם יש חתן או אבי הבן בבית הכנסת אין אומרים בו צדקתך צדק. ואין לעשות מזה מחלוקת. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תכג. וילקוט יוסף תפלה כרך ב' סימן קלא עמוד תלז].

יב. אחר קדיש תתקבל אומרים מזמור "הללויה אודה את ה' בכל לבב", והטעם לאמירת מזמור זה, יש אומרים שהוא במקום ההפטרה שנהגו לומר בזמנים קדומים במנחה של שבת מתוך הכתובים, וכאשר בטלה אמירת ההפטרה התקינו לומר מזמור זה שבכתובים. ויש אומרים שמזמור זה בא במקום שיר של יום שהיו הלוים אומרים על הדוכן בקרבן מנחה של שבת. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תכג סעיף יא].

יג. מי שלא התפלל מנחה בשבת, ונזכר בסוף הזמן, ולפניו ב' מנינים, באחד הוא יכול לשמוע קריאת התורה [אבל לא להתפלל שם], ובשני תפלה בצבור, עדיף שישמע קריאת התורה ויתפלל ביחידות, וישתדל לכוין היטב בתפלתו. [ילקוט יוסף שבת א' מהדורת תשס"ד עמוד תריד].

יד. אסור לשתות מים בין מנחה למעריב בשבת, שאז חוזרות הנשמות לגיהנם. וכל זה הוא דוקא במים שבנהרות, אבל שבבית מותר. וכל שכן שאר משקים שמותר. [ילקו"י שבת א' עמ' תכג].

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • חמישי, 06 נובמבר 2014 12:15

  הדקה תשעים

  !!!הדקה תשעים לפני יום הדין ,איך ומה ניתן…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הדרך לבורא

  מהי הדרך הנכונה כדי להגיע לבורא יתברך?
 • ראשון, 29 אוקטובר 2017 07:01

  צדיק יסוד עולם

  אברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו…
 • שלישי, 30 יוני 2015 08:05

  עכו"ם העושה מלאכה מעצמו לצורך הישראל

  נכרי הבא לעשות מעצמו מלאכה האסורה בשבת לצורך…
 • שני, 08 יוני 2015 08:54

  עץ חיים

  אדם הפליג בספינה ימים ארוכים עד שלפתע פרצה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  משפטי אמת

  אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים…
 • חמישי, 06 נובמבר 2014 12:15

  הדקה תשעים

  !!!הדקה תשעים לפני יום הדין ,איך ומה ניתן…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  הדרך לבורא

  מהי הדרך הנכונה כדי להגיע לבורא יתברך?
 • ראשון, 29 אוקטובר 2017 07:01

  צדיק יסוד עולם

  אברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו…
 • שלישי, 30 יוני 2015 08:05

  עכו"ם העושה מלאכה מעצמו לצורך הישראל

  נכרי הבא לעשות מעצמו מלאכה האסורה בשבת לצורך…
 • שני, 08 יוני 2015 08:54

  עץ חיים

  אדם הפליג בספינה ימים ארוכים עד שלפתע פרצה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  משפטי אמת

  אמיתות משפטי תורתנו הקדושה, שהיא ההפך ממשפטי הגויים…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה