הלכות שבת

(0 הצבעות)
 • צפיות: 49
 • הדפס
 • דוא"ל

הלכות תענית בשבת

קרבנו

שישי, 04 אוקטובר 2019 09:52
הלכות תענית בשבת

דין תענית בשבת

א. אסור להתענות בשבת, אפילו על צרות וגזרות קשות. ואם מתכוין להתענות, אסור אפילו אם מתענה תענית שעות בלבד. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד שעט].

ב. ימהר לאכול אחר התפלה, קודם שיעבור שש שעות מהיום. ואפילו אם הוא לומד או מתפלל ובשביל זה הוא מתעכב מלאכול, גם בזה אסור. ולכן על שליחי הצבור שלא להאריך יותר מדאי בתפלתם, כדי שהקהל יוכלו להגיע לביתם ולקדש ולאכול קודם ו' שעות מהיום.

ג. מי שיודע שיאריכו בתפלה עד חצות, נכון שישתה בבוקר קודם שחרית מים או קפה ותה, בין בשבת בין ביום טוב, ובין בראש השנה. [ילקו"י שבת כרך א' עמוד שפ].

ד. הרואה חלום רע בליל שבת, אין לו להתענות תענית חלום בשבת, אפילו אם החלום הוא אחד משלשה חלומות רעים שהוזכרו בפרק הרואה ובשלחן ערוך (סי' רפח), אלא יקדיש את יום השבת ההוא ללימוד תורה, ולקריאת תהלים כפי כחו. וימנע משיחת חולין, ונרצה לו לכפר עליו. ואם לבו דוה עליו ביותר, ונפשו עגומה מאד, ומצטער צער גדול, מותר לו להתענות בשבת, וכל היום ישב בבית הכנסת ויעסוק בתורה כפי כחו, כדי שייקרע רוע גזר דינו. [ובפרט אם יודע בעצמו שחלומותיו מתקיימים]. ויאמר עננו בסוף אלהי נצור. והוא הדין בכל זה גם ביום טוב, אף על פי שביום טוב יש בו גם מצות שמחה. ומכל מקום אין המתענה בשבת מברך הגפן בקידוש של יום, אחר שאינו שותה, ועוד שאין קידוש אלא במקום סעודה. וצריך להתענות ביום ראשון כדי לכפר על מה שביטל עונג שבת, ושב ורפא לו. ואם קשה לו להתענות ביום ראשון, יתענה אחר כך. [ילקו"י שבת א עמ' שפ].

ה. אם חלם שמצוים לו בשמים להתענות בשבת, או לעבור על איסור קל שבקלים, אסור לו לשמוע לחלום זה, בין שחלם הוא בעצמו, בין שחלמו עליו אחרים. [ילקו"י שבת א עמוד שפ].

ו. אסור לבכות בשבת, ולא להביא את עצמו לשום צער. אבל אדם שיש לו עונג אם יבכה, כדי שילך הצער מלבו, יש אומרים שמותר לו לבכות בשבת. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד שסא].

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…
 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה