דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 172
 • הדפס
 • דוא"ל

ניצבים היום כולכם

הרב רפאל זר

חמישי, 26 ספטמבר 2019 08:32
ניצבים היום כולכם

שאדם שומר על מצוות התורה, ונזהר על קלה כבחמורה, עושה את כל מה שכתוב בשלחן ערוך, או לפחות משתדל לעשות ככל הכתוב בשולחן ערוך, זה מראה על יראת שמיים ובשמיים בשעת דינו של אדם מתחשבים בזה ביותר, ומאידך אדם שאתה אומר לו או אפילו מראה לו שזו הלכה פסוקה, אומר לך עזוב אותי מה זה קשור אלי, אחד כזה עליו נאמר "לא יאבה ה' סלוח לו" בר מינן.

 

 

פרשת השבוע "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל" וכ"ו ובהמשך הפרשה, "ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלוקיכם ואת אשר איננו פה עמנו היום", ובהמשך, "פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלוקיכם ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרווה את הצמאה, לא יאבה ה' סלוח לו, כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה, ומחה ה' את שמו מתחת השמיים, והבדילו ה' לרעה ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה".

 

אחים יקרים וודאי תמהים אתם למה הארכתי כל כך בפרשה זו להביא אריכות דברים גדולה כל כך מפסוקי הפרשה? אלא שטמון כאן מסר בעל עוצמה גדולה ועצומה עד מאוד, אדם השומע תוכחה ומתיירא ומתפחד מעוצמת גודל התוכחה, אומרים חז"ל שעצם זה שנבהל ופחד זה כבר מכפר עוונותיו, עצם זה שמראה שפוחד מגדולת ה' והדר גאונו זה כבר נקודת זכות עצומה עבורו, האיש הזה עושה חשבון לה' האיש הזה לא עז פנים יודע הוא את מקומו, ומבין שהוא סך הכל אחד מהנבראים הקטנים שבעולם, ומי הוא? ומה הוא נחשב? לפני מלך גדול רם ונישא.

 

ובזה שפוחד מאימת דינו של השי"ת כבר זוהי נקודת זכות גדולה ועצומה עבורו, אבל בר מינן אדם שלא עושה חשבון לדבר ה' ואומר, לא אכפת לי, אינני פוחד, מה כבר יכול לקרות לי? כמו שנאמר כאן "פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלוקיכם". איך לבבו פונה? מסביר הפסוק, "והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך, למען ספות הרווה את הצמאה". אחים יקרים מה אומר הפסוק בהמשך? לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא, אם יבא מישהו וישאל אותנו, האם יש דבר כזה שהשי"ת לא מוחל ולא סולח למישהו?

 

וודאי שנענה מיד, מה פתאום אין דבר כזה, טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך, וזה אמנם נכון מאוד אבל רק לגבי מי שעושה כבוד וחשבון לדבר ה', אבל אדם המזלזל בדבר ה' ח"ו ובדברי התורה, כאן כבר הדברים מקבלים תמונה אחרת, לא יאבה ה' סלוח לו. מכאן נלמד כמה חשובה יראת שמיים פחד מדינו של השי"ת, עצם הפחד כבר עוזר בדינו של האדם, בשמיים מתחשבים בזה מאוד, אתה פוחד מדינו של השי"ת, אתה עושה חשבון לדברי התורה, אתה לא מזלזל במה שהזהיר ה'.

 

אחים יקרים לזה קוראים יראת שמיים, שאדם שומר על מצוות התורה, ונזהר על קלה כבחמורה, עושה את כל מה שכתוב בשלחן ערוך, או לפחות משתדל לעשות ככל הכתוב בשולחן ערוך, זה מראה על יראת שמיים ובשמיים בשעת דינו של אדם מתחשבים בזה ביותר, ומאידך אדם שאתה אומר לו או אפילו מראה לו שזו הלכה פסוקה, אומר לך עזוב אותי מה זה קשור אלי, אחד כזה עליו נאמר "לא יאבה ה' סלוח לו" בר מינן. לכן אחים יקרים הבה ונתחזק באמונה בה', בתורה, וחכמי ישראל שבדורות קודמים ובדורנו אנו, וזה וודאי מליץ יושר עצום ליום הדין. יהי רצון שנזכה לאמונה שלמה ועל ידי זה נזכה בדין לשנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • ראשון, 03 יולי 2016 16:45

  כוחה של ליצנות

  כוחה של ליצנות היא להפוך כל דבר חשוב…
 • חמישי, 05 נובמבר 2015 10:34

  תרופות סבתא לכאבי גרון

  תנסו את זה בבית!
 • רביעי, 19 אפריל 2017 06:03

  הכנסת אורחים

  הרוצה לקיים מצוות הכנסת אורחים, צריך לאהוב את…
 • חמישי, 04 דצמבר 2014 15:00

  חיבוק דוב

  שעם ישראל מנסה להיתחקות אחר מעשיהם של הגויים....אז…
 • רביעי, 11 יולי 2018 05:50

  מנהיג אמת

  במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא…
 • רביעי, 19 נובמבר 2014 14:53

  עבודה שבלב

  שיעור מחזק, כמה אדם צריך לשמוח שהוא יכול…
 • ראשון, 03 יולי 2016 16:45

  כוחה של ליצנות

  כוחה של ליצנות היא להפוך כל דבר חשוב…
 • חמישי, 05 נובמבר 2015 10:34

  תרופות סבתא לכאבי גרון

  תנסו את זה בבית!
 • רביעי, 19 אפריל 2017 06:03

  הכנסת אורחים

  הרוצה לקיים מצוות הכנסת אורחים, צריך לאהוב את…
 • חמישי, 04 דצמבר 2014 15:00

  חיבוק דוב

  שעם ישראל מנסה להיתחקות אחר מעשיהם של הגויים....אז…
 • רביעי, 11 יולי 2018 05:50

  מנהיג אמת

  במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא…
 • רביעי, 19 נובמבר 2014 14:53

  עבודה שבלב

  שיעור מחזק, כמה אדם צריך לשמוח שהוא יכול…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה