דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 314
 • הדפס
 • דוא"ל

זה הזמן למלא מצבורים!

הרב רפאל זר

רביעי, 18 ספטמבר 2019 11:32
זה הזמן למלא מצבורים!

כשתלמד מוסר, המוסר יישר לך את הדעת, וייתן לך להבין מהי המטרה האמתית שלמענה נבראת, וכשתבין שהמטרה היא לא עוד כסף, כבוד, מעמד, רכב כזה או אחר, אלא כמו שאומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא

 

 

פרשת השבוע "והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך בית ה' אלוקיך וכ"ו. אחים ואחיות יקרים, נמצאים אנו בימים האחרונים של שנת התשע"ט, ונכנסים בשעה טובה ומוצלחת לשנת התשע"פ, כל אחד ואחת מאתנו יבא ביום ראש השנה עם כל הזכויות שאסף במשך השנה, ולהבדיל עם כל קופת העוונות שצבר לעצמו לחובתו, ועדיין יש באפשרותנו למחוק עוד קודם ראש השנה את כל שטרי החוב על ידי תשובה מעומק הלב, ולצבור עוד ועוד זכויות ליום הדין, ודבר זה רמוז במילים הפותחות את הפרשה בה אנו נמצאים, "והיה כי תבא אל הארץ", זאת אומרת: כשאנחנו נבא אל הארץ העליונה העולם הבא, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, נצטרך להביא לעולם הבא, מראשית כל פרי האדמה, דהיינו מראשית של הדברים הארציים של עולם הזה, שהם לכאורה ארציים.

 

אבל כאשר קיימנו עם אותם דברים את מצוות ה', העלינו אותם למדרגה של רוחניות וקידשנו אותם הפכנו את הארציות לרוחניות, לדוגמא לקחנו עור של בהמה, ועשינו ממנו ספר תורה, תפילין, מזוזות. לקחנו איזה ענפים ופירות של עצים וקיימנו בהם מצוות ארבעת המינים ומצוות סוכה, לקחנו חיטה ועשינו ממנה מצה אכלנו בליל הסדר וקיימנו מצוות אכילת מצה, בקיצור עיקר עבודתנו בעולם הזה להפוך את החומר לרוח, ועם זה לבא להיכל המלך לאחר מאה ועשרים שנות חיינו, את כל זה צוברים אנו, לא בין רגע, אלא עוד שנה ועוד שנה, משנה לשנה אנו ממלאים עוד ועוד את המצבורים הרוחניים שלנו, וכל זה נצבר מראש השנה לראש השנה.

 

ולכן על כל אחד ואחת מאתנו להשתדל יותר ויותר בעבודת השם, לימוד התורה, עבודת התפילה, גמילות חסד, צדקה, ובעיקר בעיקר להרבות בלימוד המוסר, שהוא למעשה גורם לאדם לדבר הגדול ביותר שיש ל ה ת ב ו נ נ ו ת. שהרי כשאדם מצליח להתבונן במעשיו ולבקרם, אזי זוכה להיות ירא שמיים בתכלית, נדע זאת נאמנה שכל גדולי ישראל זיע"א שזכו לכל מה שזכו, הכל בזכות העמקה והתמדה בלימוד ספרי המוסר המלאים ביראת השי"ת ואהבתו.

 

מסופר על רבן של ישראל רבי ישראל מאיר הכהן מראדין החפץ חיים זצוק"ל, שהגיע אליו פעם יהודי ושאלתו בפיו, כבוד הרב רציתי לשאול אין לי זמן ביום ללמוד תורה אלא רק חצי שעה בקושי, מה הרב ממליץ לי ללמוד? אולי גמרא? אולי חומש? אולי הלכה? מה הרב ממליץ? ענה הרב בחכמתו, תלמד מוסר. התפלא האיש, מוסר? הרי לכאורה זה הדבר האחרון שחשבתי עליו? אפילו לא הבאתי אותו בחשבון ששאלתי את הרב, ומדוע הרב אומר דווקא מוסר. הרי זמני כה קצר? ענה הרב, דע לך אתה אומר שאין לך זמן ביום ללמוד תורה אלא רק חצי שעה בלבד, כשתלמד מוסר, המוסר יישר לך את הדעת, וייתן לך להבין מהי המטרה האמתית שלמענה נבראת, וכשתבין שהמטרה היא לא עוד כסף, כבוד, מעמד, רכב כזה או אחר, אלא כמו שאומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא, כשתלמד ותגיע בעזרת ה' אל ההבנות הנכונות מה מטרת בואך אל זה העולם, וודאי שאז תראה ותבין שיש לך הרבה יותר זמן ללמוד לא חצי שעה ולא שעה. אלא כמו שאומר התנא באבות "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי". לכן כולנו יחד נמלא את יעודנו בעולם הזה, ונשתדל יותר ויותר בעשיית רצון ה' וכמו שנאמר בתהילים, "הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע בא יבא ברינה נושא אלומותיו" אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה