דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 76
 • הדפס
 • דוא"ל

אין המטרה מקדשת את האמצעים

הרב רפאל זר

חמישי, 05 ספטמבר 2019 10:07
אין המטרה מקדשת את האמצעים

אם אתה רוצה לעשות דבר טוב, כדאי שתבחן אותו הדק היטב היטב הדק, האם אין זה בא על חשבונו של מישהו אחר

 

 

פרשת השבוע "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך". אחים יקרים וחביבים כאן בפרשה זו מצווה אותנו התורה על דבר המשפט ההוגן והישר ללא כל סטייה, שננהג כל אורחותינו ביושר ובצדק ולא נעוות הדין חלילה, שהרי ידוע לכולנו מאמר התנא באבות, "על שלשה דברים העולם עומד על הדין, על הצדק ועל השלום" שנאמר "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם", וכידוע לכולנו שאדם קרוב אצל עצמו, ותמיד רואה איך להצדיק עצמו.

 

וכמו שאמרו חז"ל לעולם אין אדם רואה חוב לעצמו, ולכן אומר התנא באבות "אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד", שהוא יחיד ומיוחד מלכו של עולם ישתבח שמו ויתעלה לעד. ידועים דברי האדמו"ר מקוצק שהסביר את הפסוק "צדק צדק תרדוף" אמר על כך האדמו"ר גם את הצדק שלך תרדוף בצדק, פירוש גם אם אתה חושב ואפילו אתה בטוח שאתה צודק, ואתה רודף צדק תרדוף את הצדק בצדק.

 

פירושו של דבר לפעמים אנו בטוחים בצדקת דרכנו במאת האחוזים, ולכן מרשים אנו לעצמנו לרדוף את השני שלא בצדק, שאומרים אנו הוא רשע, מותר לצערו ולהפחידו, ולעשות לו כל מיני מעשים שלא יעשו, שוודאי ובוודאי אין דעת התורה כן, ואין דעת חכמים נוחה בזה, בלשון המעטה. ועל זה אמרו אין המטרה מקדשת את האמצעים, זאת אומרת אפילו אם חפץ אתה לעשות מעשה שהתכלית שלו היא טובה, אבל הדרך שאתה עושה את המעשה היא פוגענית, דע לך שדבר זה שנאוי ומשוקץ אצל השם יתברך, והרי זה כעושה מצווה הבאה בעבירה.

 

מסופר על החפץ חיים זצ"ל שראה פעם יהודי שנוטל ידיים לסעודה וכביכול מחמיר על עצמו ונוטל ידיו עם מים בשפע, ובאותם זמנים לא היו מים בברזים אלא היה שואב מים שהיה שואב מים מן הבאר, אמר לו הרב ידידי, אין זו חומרה כשאתה עושה מצווה על חשבון חברך, הרי זו מצווה הבאה בעבירה, שהרי שואב המים יצטרך בגללך להתאמץ ולשאוב עוד מים, לעשות חומרות על חשבון השני אין זו מעלה אלא פחיתות. נלמד מכאן, אם אתה רוצה לעשות דבר טוב, כדאי שתבחן אותו הדק היטב היטב הדק, האם אין זה בא על חשבונו של מישהו אחר, אדם מגיע לזכות את חבירו לקחתו עמו לסליחות באישון לילה, כמה צריך להיזהר שלא לגרום צער לשכנים בכך שמפריע את מנוחתם, אנשים, ילדים, זקנים, חולים, כמה הפרעה אחת יכולה להרוס להם את כל מנוחתם, הרעשה אחת עשית התעוררו ואינם יכולים לחזור ולהירדם, מי ישלם על הצער הזה ועל עגמת הנפש הזו? מה שווים כל הסליחות התחינות והתפילות אם גרמנו צער ואפילו רק ליהודי אחד? מה יותר פרדוקס מזה? בא לבקש סליחה, ובדרכו לבקש סליחה מצער ופוגע באחרים.

 

אדם שעובד אצל בעל הבית, מוזהר מהתורה שכל זמנו מוקדש לבעל הבית, הולך בלילה לסליחות עד מאוחר, ובבוקר עייף בעבודה ולא נותן תפוקה מלאה, הרי זה גזל את בעל הבית, ומה שווים כל הסליחות אם בלכתך לבקש סליחה חוטא אתה? אין דבר יותר מגוחך מזה בעולם. לכן אחים יקרים, הבה ננהג במשנה זהירות בבואנו לעשות מצוות, נבדוק עצמינו שלא נבא ח"ו לידי ביזיון בעולם הבא.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…
 • שלישי, 17 נובמבר 2015 10:06

  מסירות נפש

    אנחנו מודדים דברים לפי כמויות, גדלים, מספרים,…
 • שני, 19 ספטמבר 2016 06:51

  טבק ללא כף זכות

  דרור כהן הוא מסוג האנשים שלא מנדנד יותר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות משיב הרוח

  דיני הזכרת משיב הרוח ומוריד הגשם, וברכת ברך…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  מה רצון השם

  לפעמים אנו מתבלבלים ולא יודעים מה רצון השם…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אמת ושקר

  מעלת האמת והטובות הנובעות ממנו, וגנות השקר והחורבן…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה