מעניין

(0 הצבעות)
 • צפיות: 322
 • הדפס
 • דוא"ל

הנהגות מרן הרב עובדיה בחודש אלול וראש השנה

קרבנו

ראשון, 01 ספטמבר 2019 12:56
הנהגות מרן הרב עובדיה בחודש אלול וראש השנה

הנהגותיו הקדושות של מרן הרב עובדיה זכותו יגן עלינו אמן בחודש אלול וראש השנה

א. בציבור הקדים קודם הסליחות לתיקון חצות. וטעמו, משום שסמך שכל אחד יאמר תיקון חצות בביתו.

ב. לא היה מתענה בערב ראש השנה.

ג. בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים היה עורך התרת קללות, ולא התרת נדרים, על ידי עשרה תלמידי חכמים.

ד. כשחל ראש השנה בשבת, לא היה אומר פרק במה מדליקין, וכל בכל יום טוב שחל להיות בשבת.

ה. ביום ראש השנה שליח הציבור היה מתפלל בניגון ובנעימה מיוחדת לכבוד החג, והקדיש והקדושה היו נאמרים בניגון הסליחות והפיוטים של ראש השנה.

ו. בעשרת ימי תשובה, באמירת הקדיש לא היה מכפיל את התיבה "לעילא" כמנהג האשכנזים, אלא רק פעם אחת.

ז. לא פתח ההיכל במזמור לדוד מזמור כסגולה לפרנסה טובה.

ח. בליל ראש השנה קודם הקידוש אמר פסוקים ובקשות רחמים המובאים בסידורים בשם הגאון ר' יוסף חיים זצ"ל. אך לא הקפיד לכפול הפסוקים.

ט. נהג לטבל הפת בסוכר, או בדבש ולא טיבל במלח. אך הניחו מלח על השלחן.

י. בירך על אכילת הסימנים לאחר ברכת המוציא, כדי שלא להיכנס בספק ברכה אחרונה עליהם.

יא. מנהגו היה לערוך את הסדר של ראש השנה גם בליל הראשון וגם בליל השני.

יב. נהג לאכול דגים בראש השנה, ולא חשש למחמירים בזה.

יג. ביום ראש השנה היה שרוי בשמחה גדולה, וכמעט לא נמצא בכל השנה יום שהיה שרוי בו בשמחה כמו באותו היום.

יד. בראש השנה הקפיד לקום לפני עלות השחר ללמוד, ואח"כ התחיל התפילה בשעה הרגילה כמו בכל שבת.

טו. אין מנהגו היה לומר הפיוט ה' שמעתי שמעך וכו' בין תפילת עמידה לחזרה. אלא היה מתחיל מיד בחזרה.

טז. נהג לומר אבינו מלכנו אף בראאש השנה שחל להיות בשבת, אלא שמדלגים חטא ועון כגון אבינו מלכנו חטאנו לפניך וכיוצא בזה.

יז. את הפיוטים שבתפילת שחרית נהג לאומרם לאחר קדיש "תתקבל", ופתח בפיוט "אלוקי אל תדינני" וכו', ואח"כ אמר הפיוט "שואף כמו עבד", "שופט כל הארץ", "ידי רשים".

יח. הזהיר שלא יאריכו במכירת המצוות והעליות, מפני טורח הציבור.

יט. לא היה אומר י"ג מדות לא ברגלים ולא בימים נוראים, וכן לא ביום הכיפורים בעת פתיחת ההיכל.

כ. לא היה אומר התפילות מהספר חמדת ימים.

כא. ביום הראשן קודם תקיעת השופר אמר הפיוט "עת שערי רצון" וביום השני "אם אפס".

כב. לפני תקיעות השופר אמר הפרק למנצח לבני קרח רק פעם אחת.

כג. בצעירותו הוא היה החזן והתוקע בר"ה בבית הכנסת שלו.

כד. כשהיה תוקע תקיעה, עשר בגוף תנועה מסויימת ולא חשש לספק תרועה, מכיון שדהכל קול אחד בלי שום הפסק החשיבו לפשוטה בלבד.

כה. נהג כמנהג ארץ ישראל תקוע תשר"ת תש"ת תר"ת למלכויות וכן לזכרונות, וכן לשופרות.

כו. בחזרת הש"ץ של מוסף של ר"ה פתח בפיוט "אוחילה".

כז. ביום השניח של ר"ה נהג לדלג הפיוט שפל רוח ה' לך ערוך והתחיל ב"יה שמך".

כח. בחזרת הש"ץ של מוסף כשהיה פותח בפיוט אוחילה, לא היה אומר ה' שמעתי שמעךץ

כט. ר"ה שחל להיות בשבת, בתפילת מנחה אמר צדקתך אחרי אמירת אבינו מלכנו.

ל. במנחה של ר"ה לאחר החזרה אמר מזמור הללויה הללו אל בקדשו.

לא. סדר התשליך: אמר קודם את לשון הזוהר פתח ר' שמעון וכו', ופסוקי מי אל כמוך, והתפילה שתיקן הרב חיד"א בספר עבודת הקודש. ואחר כך היה אומר שיר המעלות ממעמקים, וקדיש על ישראל.

לב. במקום שעושים את התשליך על יד בית הכנסת, הנהיג לומר את התפילה "ריבונו של עולם" בתוך בית הכנסת ולפתוח את ההיכל, ואמר כי מעלה גדולה יש בדבר זה.

לג. בצעירותו היה קורא את כל התהילים ביום ראש השנה, ובנוסף, ביום הראשון את האידרא רבה, וביום השני את האידרא זוטא.

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • ראשון, 12 מאי 2019 11:25

  יש דין ויש דיין

  חובת ההתבטלות כלפי הדיין והדין הניצב מולנו
 • רביעי, 23 ינואר 2019 13:14

  ביטוח חיים

  כיצד נמנע את האסונות הבאים
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לחם בושה

  מהות האדם לעבוד את בוראו כדי שלא יתבייש…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לקראת אלול

  מה צריך להכין ואיך צריך לראות את העבודה…
 • שלישי, 18 פברואר 2020 18:50

  חיי התורה ודרך הצדיקים

  איך נלמד מדרך התורה והצדיקים לחיות נכון
 • ראשון, 12 מאי 2019 11:25

  יש דין ויש דיין

  חובת ההתבטלות כלפי הדיין והדין הניצב מולנו
 • רביעי, 23 ינואר 2019 13:14

  ביטוח חיים

  כיצד נמנע את האסונות הבאים
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לחם בושה

  מהות האדם לעבוד את בוראו כדי שלא יתבייש…
 • שלישי, 03 יולי 2018 10:57

  תקשורת נכונה

  חיבור נכון בין בני אדם
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לקראת אלול

  מה צריך להכין ואיך צריך לראות את העבודה…
 • שלישי, 18 פברואר 2020 18:50

  חיי התורה ודרך הצדיקים

  איך נלמד מדרך התורה והצדיקים לחיות נכון

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים