דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 208
 • הדפס
 • דוא"ל

למה אין לי ברכה?

הרב רפאל זר

רביעי, 21 אוגוסט 2019 10:34
למה אין לי ברכה?

והדבר הכי מוזר זה, שישנם כאלה שבאים בשאלות למה אין לנו ברכה בבית? למה לא הולך לי? ועוד שאלות וקושיות על הנהגת ה' למה ולמה

 

 

פרשת השבוע, "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך", וכו'. ובהמשך הפרשה, "ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא". אחים ואחיות יקרים, נמצאים אנו בימים של הכנה לחדש הרחמים והסליחות חודש אלול, שעליו הרבו להליץ אלול ראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי", איש לרעהו, ומתנות לאביונים. אנה לידו ושמתי לך מקום. ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ועוד ועוד.

 

הצד השווה שבכולם זה להתקרב אל השי"ת להתחזק בתשובה ובמצוות השי"ת, וכאן מתחילה הפרשה במלים "והיה עקב תשמעון", פירשו חז"ל אם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, אז תזכו לכל הברכות הטובות שבתורה. זאת אומרת ישנם דברים שמרוב הרגלנו בהם נעשו לנו כהרגל וכנדוש בעקבינו, ומחמת כן מזלזלים בהם, אבל צריכים אנו לדעת לא ליפול במאסר ההרגל, בבחינת ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, אלא בבחינת "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום", שפירשו חז"ל "היום", בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, שתמיד תמיד יתלהב לבך מכל מצווה ומצווה, כאילו זה לך הפעם הראשונה בחייך שאתה מקיים את זו המצווה.

 

אבל אחים יקרים ישנו עוד דבר אחד נורא ואיום, שברגע שאדם דש בו ומתרגל בו נעשה לו כהיתר, והוא מה שאמרו חז"ל כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו, מקשה הגמרא הותרה לו? הייתכן שכיוון שעבר אדם עבירה נעשית מותרת לו? אלא אומרת הגמרא אין הפירוש שבאמת מותר לו, אלא נעשית לו כהיתר, פירוש על ידי שעבר פעם ופעמיים כבר התרגל, ואינו נבהל לחטוא כמו בפעם הראשונה שחטא ועבר על דברי התורה, וכאן באה התורה ומזהירה "והיה עקב", היזהרו מהרגלים בין טובים ובין רעים. וכאן בפסוקים "לא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו", מזהירה התורה מכל דבר תועבה שניזהר לא להביאנו אל ביתנו, כי אם נביאנו חלילה נעשינו חרם ותועבה כמוהו.

 

וכלפי מה הדברים אמורים? אדם יכול להביא אל ביתו ח"ו עיתונים טמאים, או אינטרנט פרוץ, אייפון טלוויזיה טמאה, ועוד מרעין בישין, עד שמרוב הרגלו בהם נעשה לו הדבר כהיתר וכאילו הכול בסדר, ועוד יכול לחשוב עצמו לירא שמיים וכי מה לא בסדר אצלי? הרי כולם נוהגים כך, ועוד תירוצים מתירוצים שונים שעליהם נאמר ההתנצלות קשה מן החטא, והרי התורה צועקת "ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא", על כל אחד ואחת מאתנו לדעת, שכל בית שיש בו מהדברים הטמאים והנוראים הללו, הרי זה כאילו ממש מגרש את השי"ת מביתו ואומר לו צא מביתי אין רצוני שתדור עמנו, שהרי כך נאמר מפורש בפסוק "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך", ופירושו של דבר היכן שיש דבר פריצות וערווה בר מינן, השכינה הקדושה בורחת משם, וצריך לדעת שהיכן שיש מציאות של השראת שכינה, מצויה הברכה והיכן שהיא לא נמצאת ח"ו, הברכה וודאי מהם והלאה השם יצילנו.

 

והדבר הכי מוזר זה, שישנם כאלה שבאים בשאלות למה אין לנו ברכה בבית? למה לא הולך לי? ועוד שאלות וקושיות על הנהגת ה' למה ולמה, בו בזמן שמחזיקים בביתם את כל הדברים הנוראים הללו המטמאים מנפש ועד בשר, והרי במו ידיהם סילקו את השכינה וממילא את הברכה, ועל זה אומר הפסוק "אוולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף ליבו", ופירושו של פסוק זה: אדם עושה עבירות ומתרחק מהשם יתברך וממילא מתרחק מהברכה, ועוד יש לו חוצפה לכעוס על ה' מה זאת עשה אלוקים לנו. לכן נעשה תשובה, נתקן את דרכינו ומעשינו הרעים, ונחזיר את השכינה אל ביתנו, וממילא תחזור הברכה אל ביתנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימנו אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה