דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 246
 • הדפס
 • דוא"ל

הן עם לבדד ישכון

הרב רפאל זר

שלישי, 09 יולי 2019 10:41
הן עם לבדד ישכון

אשר עם ישראל מופרד ומרוחק מכל וכל ממנהגי הגויים וחוקותיהם, אזי אין עם אומה ולשון יכולים לשלוט בהם

 

 

פרשת השבוע "וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי" וכ"ו, אחים יקרים בפרשה זו מוצאים אנו את בלק הרשע שניסה ללוק דמן של ישראל, על ידי בלעם הרשע שיבא ויקללם ח"ו, אבל השי"ת ברחמיו הפר עצתו וקלקל מחשבתו, כמו שאמר אותו רשע במו פיו מה אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה", אם כן איננו צריכים לפחד כלל ועיקר מקללתו של איזה רשע מרושע, שהרי ה" איתנו והוא יפר עצתו ויקלקל מחשבתו, אם כן ממה עלינו כן לפחד? הבה ונתבונן בפסוקים המובאים בהמשך הפרשה, שם אומר בלעם הרשע הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, הרבה פירושים נאמרו על פסוק זה, אבל נביא אחד מן הפירושים הנפלאים שממנו נוכל ללמוד מוסר השכל גדול, הן עם לבדד ישכון מתי עם ישראל יוכל לשכון בהשקט ובבטחה? ובגויים לא יתחשב!

 

בזמן שלא יתחשבו במעשי הגויים ובחוקותיהם, זאת אומרת שנהיה יהודים אמיתיים ההולכים רק על פי תורתו של השי"ת, ולא נשנה לא את שמנו כשם הגוי, ולא לבושנו כמלבוש הגוי, ולא לשוננו כלשון הגוי, שנדע ונחוש בחוש ממש שאנו בני מלך מלכו של עולם, ואין זה מתאים לבן מלך לנהוג כמנהגי הכפריים הגסים, והובא משל ניפלא על כך, עם ישראל משולים לאש שנאמר "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" ואילו הגויים משולים למים שנאמר "קול גויים כמים רבים", הבה ונשאל מי גובר על מי מים על האש או אש על המים? יהיו שיענו בטח ובטח שמים גוברים על האש שהרי מים מכבים את האש, אומנם צודקים הם אבל שכחו דבר אחד, כל כחם של המים על האש זה דווקא כשאין הפרדה בין המים לאש, אבל כאשר נעשה הפרדה בין המים לאש כגון שנשים סיר עם מים על גבי האש, אז וודאי שהאש תכלה ותאדה את המים עד תומם.

 

כן אחים יקרים בדיוק כך כאשר עם ישראל מופרד ומרוחק מכל וכל ממנהגי הגויים וחוקותיהם, אזי אין עם אומה ולשון יכולים לשלוט בהם, אבל אם ח"ו מתערבים בהם ולומדים מעשיהם ח"ו הגוי הוא השולט הוא המנצח, וזהו מה שאמר יצחק לעשיו והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך, וכמו שנאמר שם הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו, בזמן שהקול קול יעקב דהיינו שעם ישראל מחובר לתורה ומצוות, אין כח ושליטה בידי עשיו הרשע לשלוט בהם, אבל אם ח"ו קל קול יעקב דהיינו שנחלש כח התורה, אזי הידיים ידי עשיו שולטות ח"ו וזהו שאמר בלעם הרשע, הן עם לבדד ישכון למה נקט במילה הן?

 

אלא יש כאן רמז נורא, כידוע באותיות התורה הקדושה ישנם כ"ב אותיות, ובהם ישנם יחידות עשרות ומאות מ –א עד י אלו יחידות ומ-י עד ק אלו עשרות ומ-ק עד ת אלו מאות, הבה ונעשה חשבון, א+ט בגימטריא זה עשר, ב+ח עשר, ג+ז עשר, ד+ו עשר, אבל לאות ה אין בן זוג להגיע לעשר אלא רק היא עצמה, וכן בעשרות י+צ זה מאה, כ+פ מאה, ל+ע מאה, מ+ס מאה, אבל לאות נון אין בן זוג אלא הנון עצמה, לכן אמר הפסוק הן עם לבדד ישכון, שאלו שני אותיות שאינם מסוגלות לקבל שום בן זוג אלא דווקא עם עצמם, כך עם ישראל אין להם להתערב בשום עם אומה ולשון, לכן אחים יקרים, כל אחד ואחד מאתנו יזהר לשמור עצמו מכל מנהגי הגויים, וכן כל בני ביתינו יהיו שמורים ומוגנים מכל מנהג רע, ובזה נהיה שמורים מכל מזיק פחד ובהלה אכי"ר             

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה