הדפס עמוד זה

דבר הרב

(1 הצבע)
  • צפיות: 510
  • הדפס
  • דוא"ל

נצל את הכוחות הטמונים בך!

הרב רפאל זר

שני, 11 פברואר 2019 07:16
נצל את הכוחות הטמונים בך!

יש לי כוח, אין לי כוח, זה גדול עלי, אני לא מסוגל... צריכים לדעת אם כל החיים נתייחס לכל הלבטים הללו, לא נגיע לשום מקום, וודאי שצריך להתייעץ עם מישהו שמבין בעניין, אבל אחרי שביררנו והגענו למסקנה שאכן אנו מסוגלים, פשוט צריך לקום ולעשות!

 

 

פרשת השבוע "ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". אחים יקרים, התורה הקדושה מלמדת אותנו כאן שני יסודות גדולים לחיים, יסוד ראשון שמן זית זך כתית, דהיינו מתי יוכל האדם לזכות להצליח בכל ענייניו הגשמיים והרוחניים גם יחד? שלא יירא ולא ייבהל משום קושי שבעולם, אלא ימשיך בכל הכוח עד להשגת המטרה הרצויה. שהרי בנוהג שבעולם אדם הרוצה לעשות איזה דבר, תחילה הוא חושב ומתכנן את אותו דבר, ואח"כ חוכך בדעתו אם אכן כדאי ומשתלם הדבר, ולאחר מכן מתחילים להם ההרהורים יש לי כוח, אין לי כוח, זה גדול עלי, אני לא מסוגל... צריכים לדעת אם כל החיים נתייחס לכל הלבטים הללו, לא נגיע לשום מקום, וודאי שצריך להתייעץ עם מישהו שמבין בעניין, אבל אחרי שביררנו והגענו למסקנה שאכן אנו מסוגלים, פשוט צריך לקום ולעשות!

 

 

וזהו מה שאומרת התורה שמן זית זך, מתי יצא לנו כזה שמן טוב ומשובח? כתית, דווקא שתכתת עצמך, תתאמץ ותשקיע את כל הכוחות הטמונים בך, אבל אם תתעצל ותשקע במחשבות לא תגיע לשום מקום. 

 

 

יסוד שני להעלות נר תמיד, לראות להאיר לעצמנו תמיד בלי הפסקה את אותן החלטות שהחלטנו, אותן מסקנות שהגענו אליהן לא ימושו ממוחנו. שהרי אחד הדברים שהכי מצויים להפיל אדם מאותן החלטות אליהן הגיע זהו הזמן, ככל שעובר הזמן, כך האדם הולך ודועך כמו נר ההולך ודועך. לכן אומרת התורה להעלות נר תמיד, שאותו נר שהחלטנו להדליק בנפשנו, יהיה דולק ומאיר באור יקרות מסוף העולם ועד סופו.

 

 

הבה ונלמד פרק ממשנתו של רבינו הגדול מגדולי הראשונים, רבינו משה בר נחמן הלא הוא הרמב"ן, וכך כותב הוא באיגרתו: "וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו", זאת אומרת לא די בלימוד גרידא אלא צריכים לשאוף לקיים את מה שלמדנו, כמו שאנו אומרים בתפילה, "לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים", ואם נחשוב על המילה לקיים נבין ששורשה הוא קיום דהיינו המשכיות. לכן אחים יקרים מי הוא זה ואיזה הוא, שישמע כאלה עצות נפלאות לחיים ולא ירוץ ליישמם ובכך יזכה לחיים טובים ומתוקנים בעולם הזה ובעולם הבא.

אהבתם? תנסו גם את אלו