דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 355
 • הדפס
 • דוא"ל

אוהב שלום

הרב רפאל זר

ראשון, 27 ינואר 2019 10:23
אוהב שלום

כדי לזכות לתורה חייבים את מידת האמת, רק מי שהאמת בוערת בקרבו יוכל לחפש ולמצוא משמעות לחייו על ידי התורה והמצוות

 

 

פרשת השבוע "וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלוק"ים למשה ולישראל עמו, כי הוציא ה' את ישראל ממצרים". ובסוף פרשתנו מוצאים אנו את הפסוקים הבאים: "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה". "ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו".

 

 

אחים יקרים, כולנו יודעים בפרשת שבוע זו, פרשת יתרו, נמצאת פרשת מתן תורה ובזכות מה זכה יתרו לפרשה על שמו בתורה? וכמו שאמרו חז"ל למה ניקרא שמו יתר, שיתר פרשה על שמו בתורה, אלא שהיה איש אמת וזכה ללמד פרשת מינוי הדיינים "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוק"ים אנשי אמת שונאי בצע".

 

 

כדי לזכות לתורה חייבים את מידת האמת, רק מי שהאמת בוערת בקרבו יוכל לחפש ולמצוא משמעות לחייו על ידי התורה והמצוות. ולכן זכה יתרו לפרשה על שמו ולא רק פרשה זו או אחרת, אלא פרשת מתן תורה, ששם נמצאים שני חלקי המצוות, מצוות שבין אדם לחברו, ומצוות שבין אדם למקום. יתרו התפעל מכך שהמצרים קיבלו את עונשם מידה כנגד מידה, וכמו שאמר במו פיו כי בדבר אשר זדו עליהם. זאת אומרת יתרו היה אדם מאוד ערכי ומוסרי, וכאב לו לראות את אשר מצרים מעוללים לכלל ישראל, וכמו שאמרו חז"ל שלשה יועצים היו לו לפרעה: יתרו, בלעם ואיוב.

 

בלעם הרשע יעץ כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, איוב ששמע גזירה זו שתק ושניהם נענשו, בלעם שיעץ- נדקר בחרב, איוב ששתק- נידון בייסורים, אבל יתרו ששמע כזה עוול לא יכל לסבול, ולכן ברח. רואים מכאן את מידתו המיוחדת של יתרו, כמה כאב את כאבו של השני, כמה חש צערו של כל אדם, וכמו שאמר למשה: "מדוע אתה יושב וכל העם עומד עליך מן הבקר עד הערב?", ומביא רש"י משה היה יושב כמלך וכולן עומדים, והוקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל בכבודן של ישראל והוכיחו על כך, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך. לכן אחים יקרים זוכה יתרו לפרשה שיש בה מתן תורה, שבה מצוות שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום.

 

 

וכן בסוף פרשתנו מופיעים המילים, "ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחללה". רש"י הקדוש אומר כאן סגולה נוראה שמכאן ניתן ללמוד מוסר גדול ועצום, למה אסור להניף ברזל על אבני המזבח? כיוון שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, ואילו הברזל מקצר ימיו של אדם, אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך, ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, לפיכך לא יבא עליו כורת ומחבל והרי הדברים קל וחומר, ומה אבנים הללו שאינן רואות, אינן שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה,  בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואהו פורענות. אחים יקרים, חשוב מאוד מאוד לשמור על כל חוקי התורה בין אדם למקום, אך לא פחות חשוב בין אדם לחברו, נתחזק בהבאת השלום ונתרחק מכל מחלוקת, ועל ידי זה נזכה להינצל מכל פורענות.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה