דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 489
 • הדפס
 • דוא"ל

חינוך הילדים בדרך השם

הרב רפאל זר

ראשון, 13 ינואר 2019 08:09
חינוך הילדים בדרך השם

לצערנו כמה אסונות שמענו בזמן האחרון שילדים קטנים מתו ב"מ בטרם עת, אם זה שנשכחו ברכב בקיץ, אם בתאונות, אם בשריפות, אם במחלות, השם יצילנו, כמה זה מחייב אותנו בתור הורים, ואפילו לא בתור הורים, אלא באחריות המוטלת על כתפינו, על ילדים רכים אלה

 

 

פרשת השבוע "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה" וכו' "ויושב את משה ואת אהרון ויאמר אלהם לכו עבדו את ה"א מי ומי ההולכים ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו נלך כי חג ה' לנו ויאמר אלהם יהי כן ה' עמכם" וכו'. "לא כן לכו נא הגברים כי אותה אתם מבקשים ויגרש אותם מאת פני פרעה". אחים יקרים הבה ונשים לב, פרעה הרשע מוכן לתת לעם ישראל ללכת לעבוד את ה' ובלבד שישאירו את בניהם ובנותיהם במצרים הטמאה, אין לפרעה הרשע בעיה שנעבוד את ה', רק השאירו בידי את דור העתיד, דור ההמשך, אני כבר יחסל את עם ישראל ח"ו. זוהי עצת היצר הרע השאירו בידי את בניכם ובנותיכם אני כבר יפרק את הכל.

 

 

זה מה שקורה היום לצערנו הצר הצורר מנסה בכל כחו לנגוס בילדי ישראל צאן קדושים, להפילם ברשתו כדי לגדע קרן ישראל ח"ו, ביודעו שאם אין גדיים אין תיישים. חז"ל הקדושים לימדונו, שבשעת קבלת התורה, ביקש הקב"ה מעם ישראל ערבים כדי לתת להם תורה, ולקח את ילדי ישראל בתור ערבים לקבלת התורה, ועל זה נאמר: "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, למען צורריך להשבית אוייב ומתנקם". פירוש מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, כל היסוד של העוז שזוהי התורה עליה נאמר "ה' עוז לעמו יתן", נשען על בנינו, זאת ועוד הגמרא במסכת שבת אומרת, בשעה שיש ח"ו חרון אף בעולם, ח"ו הקב"ה לוקח את הצדיקים מן העולם כדי לכפר על הדור, ואם אין צדיקים לוקח את הילדים בר מינן, כיוון שהם נעשו ערבים בשעת מתן תורה על לימוד וקיום התורה והמצוות. 

 

 

אחים ואחיות יקרים, לצערנו כמה אסונות שמענו בזמן האחרון שילדים קטנים מתו ב"מ בטרם עת, אם זה שנשכחו ברכב בקיץ, אם בתאונות, אם בשריפות, אם במחלות, השם יצילנו, כמה זה מחייב אותנו בתור הורים, ואפילו לא בתור הורים, אלא באחריות המוטלת על כתפינו, על ילדים רכים אלה, בשני מישורים א. בקיום התורה והמצוות שלנו ביודענו שהמסכנים הקטנים הללו ערבים לנו.

 

 

ב. בזהירות בחינוכם של ילדינו לחנכם על ברכי התורה והמצוות בדרך ישראל סבא, להרחיקם מכל דבר רע: אייפונים, אינטרנט, טלויזיה, עיתונים, וספרים טמאים למיניהם.

 

ישנם אנשים החושבים, מסכן הילד משעמם לו, במה יעביר את זמנו? אוי לנו ממחשבות מעין אלה, וכי מה עשו בדורות קודמים? הרי שיחקו משחקי חברה, קראו סיפורי צדיקים, למדו, בקיצור לא אנחנו המצאנו את העולם, גם לפנינו היו כאן חיים, ולא רק שהיו, אלא שהיו הרבה יותר יפים ומלאי תוכן משלנו. כדאי לכל אחד מאתנו לשאול את הוריו, בבחינת שאל אביך ויגדך, ויווכח לדעת שחייהם של ילדים בדורות עברו היו הרבה יותר מלאי תוכן ושמחת חיים משל הילדים החיים היום בעידן הטכנולוגיה. אחיי ואחיותי היקרים הבה ונשמר מעצת פרעה הרשע, ונשמע לעצת משה רבינו שקרא בכל כחו לעברו של פרעה הרשע: "בנערינו ובזקניו נלך, בבנינו ובבנותינו נלך כי חג ה' לנו" יהי רצון שנזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות אכי"ר.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה