דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 94
 • הדפס
 • דוא"ל

חיים של קדושה

הרב רפאל זר

שלישי, 04 דצמבר 2018 09:11
חיים של קדושה

על כל אחד ואחד מאתנו לדעת, במצב כזה, שלא היינו מאירים את חיינו בתורה ומצוות אחר הניצחון המזהיר, היה זה נחשב, כניצחון מוחץ של היוונים הרשעים, שהרי זה כל מה שביקשו

 

 

פרשת השבוע "ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם" וכו'. אחים יקרים, הנה אנו נמצאים, בימי הניסים הגדולים לעם ישראל, ימי החנוכה, שתמיד תמיד יהיה זמנם בפרשה זו, פרשת מקץ, וצריכים אנו אכן לראות מה המקשר בין ימי החנוכה, לבין פרשיות הללו העוסקות ביוסף הצדיק ואחיו הקדושים, ובכן ראיתי להסביר זאת בסייעתא דשמיא בדרך זו, כידוע האחים הקדושים, ניסו לסכל את חלומותיו של יוסף הצדיק, לבל ימלוך עליהם.

 

בתחילה רצו להרגו, אך מן השמיים מנעו מהם זאת, לאחר מכן החליטו לזרוק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים, שוודאי על פי דרך הטבע, היה אמור למצוא שם את מותו, אך גם זה ללא הועיל, יוסף נשמר בשמירה מופלאה מן השמיים ונשאר ונשמר חי וקיים. לאחר מכן מכרוהו לעבד ,כאן וודאי אפילו יישאר חי, לכאורה אין לו סיכוי בעולם למלוך, שהרי מי ילך להמליך עבד? בקיצור אחים יקרים, הטובים שבמוחות העולם עבדו כאן, איך לבטל את חלומותיו של יוסף הצדיק, אך רוח הקודש אומרת ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי יקום דברי או דברכם, יוסף הצדיק יורד למצריים, לכאורה המצב נראה על פניו רע מאוד, ארץ מלאה זימה וניאוף מלאה בכל רע.

 

איזה סיכוי יש לבחור צעיר, שאחיו מכרוהו וזרקוהו מבית אביו, שהוא עצמו יתום מאמו, לכאורה שברירי עצוב ומיואש ממצבו הנוראי, איזה סיכוי יש לו לעמוד בכל אלה? אבל אחים יקרים, את הסוף הטוב והנפלא כולנו כבר יודעים, כל חלומותיו של יוסף הצדיק, התקיימו אחת לאחת כי אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד ה', כך בדיוק אחים יקרים היה בנס חנוכה, היוונים הרשעים ניסו לטמא את עם ישראל, באמרם, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוק"י ישראל. אך ה' אלוק"י ישראל, הפר עצתם וקלקל מחשבתם, וגבר ישראל על אויביו אויבי ה', ומסר גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתו. וכן לגבי נס פח השמן, ניסו רשעים הללו לטמא כל הטהרות, ולא להשאיר אפילו קרן אור אחת קטנה, לבל יוכלו כלל ישראל לשוב ולהאיר את בית חיינו, את בית המקדש באור יקרות, הרומז לחכמת התורה.

 

 

ובאמת אם נתבונן נראה, שעיקר פרסום הנס שאנו מפרסמים בחנוכה, זה דווקא ענין זה, של נס פך השמן, והשאלה המתבקשת היא, מה ראו חכמים לפרסם דווקא את נס פך השמן, ולשים אותו על נס יותר מנס הניצחון המזהיר והנפלא, שהצליח עם קטן ולא מלומד מלחמה, ללא כלי נשק חדישים, וללא כל אמצעי כזה או אחר, מה שהיה נראה לעין, ככישלון חרוץ מראש? אלא וודאי אחים יקרים, צריכים לדעת, שאפילו לאחר הניצחון המזהיר, אם חלילה לא היינו זוכרים לשים על נס את הדלקת המנורה, בגדר רחם על ציון כי היא בית חיינו, לדעת שכל מרכז חיינו היא ציון, הוא בית המקדש שבלעדיו חיינו אינם חיים, חיים ללא קדושה, חיים ללא טהרה, חיים ללא תורה, אין אלו בגדר חיים כלל ועיקר.

 

 

כדברי הרמב"ם זיע"א, חיי בעלי החכמה ומבקשיה, בלא תלמוד תורה, כמיתה חשובים, זאת אומרת גם אם היינו  מנצחים במלחמה, אבל לא שומרים על חיי תורה ומצוות לשוב להאיר את בית המקדש, לשוב להאיר את המקדש בבתינו, בבחינת "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם", שוודאי על כל אחד ואחד מאתנו לדעת, במצב כזה, שלא היינו מאירים את חיינו בתורה ומצוות אחר הניצחון המזהיר, הרי שזה היה נחשב, כניצחון מוחץ של היוונים הרשעים, שהרי זה כל מה שביקשו, הם הרי לא רצו להרגנו כהמן הרשע שביקש להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, להפך, הם רצו שנישאר חיים, אך חיים שכמוהם כמוות, חיי חושך, כמו שאומר המדרש על הפסוק וחושך על פני תהום, זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה, לכן אחים יקרים ראו חז"ל בחכמתם, חכמת הנצח, חכמת התורה, להדגיש את נס החנוכה דווקא בנס המנורה, נס פח השמן.

 

וכן הוא בדיוק מה שאירע עם יוסף הצדיק, יעקב אבינו לא שמח בכל ליבו, ששמע שיוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצריים, עד שלא פגשו, כיוון שחשש שמא ח"ו התקלקל וחטא בארץ נוראה מלאה עוון ועבירה, שאם כך היה ח"ו, מה לו לשמוח על חיי בנו, עדיף מותו מחייו, אך כאשר ראהו שהוא יוסף הצדיק שעמד בצדקו, שמח שמחה עצומה ואמר "ראה פניך לא פיללתי, והנה הראה אותי אלוקי"ם גם את זרעך", שהפירוש הוא, אפילו אותך לא האמנתי לראות שנשארת ירא שמיים במקום מטונף זה שירדת אליו, והנה הראה אותי אלוקי"ם גם את זרעך, שגם את בניך הצלחת לגדל בארץ נוכריה יראי ה'. כן אחים יקרים, כך היו פני הדברים בדורת עברו, וכך הם בכל הדורות, חיים ללא תורה אין שמם חיים כלל ועיקר, כי כמוהם כמוות בר מינן, יהי רצון שנזכה להאיר את חיינו באור התורה והמצוות, ונזכה לבניין בית קדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אכי"ר, חנוכה שמח לכל בית ישראל!                                            

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • חמישי, 03 נובמבר 2016 10:27

  לפקוח את העיניים

  אדם שמתבונן בבריאה מגיע לאמונה גדולה
 • שני, 30 יוני 2014 18:31

  הלכות מוקצה

  שיעור קצר בנושא טלטול כלאחר יד, צדדי ההיתר…
 • שני, 08 פברואר 2016 10:02

  כט' שבט | 8.2.16

  בעניין דרגות בנותני צדקה
 • חמישי, 28 מאי 2015 13:56

  שמח בחלקך

  זהירות יתרה בשמירת עינינו, לא רק מבחינה רוחנית,…
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  לזרוק את החטאים

  כמה חשוב ושמח יום כיפור שבו משליכים כליל…
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  אל תאמין בעצמך

  אדם אינו יכול להאמין בעצמו אפילו אם הוא…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה