דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 148
 • הדפס
 • דוא"ל

ההבדל בין צדיק לרשע

הרב רפאל זר

ראשון, 11 נובמבר 2018 06:46
ההבדל בין צדיק לרשע

מה שהצדיק לוקח את המוות לכיוון של עשיית מצוות, ובריחה מעוונות, שהרי בסופו של דבר נמות ונצטרך ליתן דין וחשבון, הרשע מתחזק במוות בדרכו הנלוזה הוא, "אכול ושתו כי מחר נמות"

 

 

פרשת השבוע "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק" וכו'. בהמשך הפרשה, "ויזד יעקב נזיד, ויבא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנכי" וכו'. "ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקם וילך, ויבז עשיו את הבכורה".

 

אחים יקרים. הבה ונתבונן במעשיו של עשיו הרשע, מה הדריך וניתב אותו במשך ימי חייו? חז"ל לימדונו, רשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם, מה פירושה של אמרה זו? רשעים הם ברשות ליבם, אין הם מסוגלים ללכת נגד רצונותיהם, גם אם מבינים הם שדרכם לא טובה, הם אסורים ואזוקים ביד יצרם, הוא שולט עליהם שליטה מוחלטת, שליטה ללא כל עוררין, אבל צדיקים ליבם ברשותם, דהיינו הם שולטים על ליבם, הם מחליטים, אם כן לעשות או לא לעשות, בודקים את העניין לכל צדדיו, לראות אם אכן דבר טוב ישר ונכון הוא, ורק לאחר בדיקה מקיפה ויסודית, מגיעים לכלל החלטה. כן אחים יקרים. כך חיים להם הצדיקים חיי אמת וצדק, כך היו אכן פניו של יעקב אבינו, איש תם יושב אהלים, תם פירושו שלם, חי בשלמות עם בוראו, כל חייו נמדדים במאזני צדק, אבל לא כן היה אחיו התאום, כל כולו תככים ורמאות, גוזל וחומס, צד נשים מתחת יד בעליהם, אין חוקים אין כללים אני ורק אני קובע את הכללים, כך הם חייהם של רשעים.

 

 

הנה מוצאים אנו בפרשה זו, את סופו המר, של אדם החי אך ורק על פי תאוות ליבו, הנה לנו עשיו בא מן השדה והוא עייף, מוצא הוא את אחיו יעקב הצדיק, כשהוא עומד ומכין  מאכל עדשים, ולמה דווקא עדשים? כיוון שבאותו יום ניפטר הסבא הגדול אברהם אבינו, לכן הכין עדשים שהוא מאכל אבלים. ומדוע מכינים לאבלים עדשים דווקא? כדי להראות שהעולם כמו גלגל מתגלגל, גלגל הוא שחוזר בעולם, הילודים למות והמתים לחיות, ובמקום שעשיו יראה זאת, יתבונן יצטער על מעשיו, יצטער על מות סבו הגדול, לא רק שאינו מצטער ולא מתבונן, שימו לב מה מושך את ליבו בשעה קשה ונוראה זו, שסבו הגדול ניפטר לבית עולמו, הוא מתפעל מאוד ממראה העדשים המבעבעות בסיר.

 

 

וכאן הוא פונה לאחיו יעקב הצדיק, "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה, ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, ויאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה". שמתם לב אחים יקרים מ ז ע ז ע, להיכן לוקח עשיו את המוות, ניראה שאכן כן הוא זוכר את המוות, אבל לאיזה כוון הוא לוקח אותו, לכיוון אחד "אכול ושתו כי מחר נמות".

 

זאת אומרת, מה שהצדיק לוקח את המוות לכיוון של עשיית מצוות, ובריחה מעוונות, שהרי בסופו של דבר נמות ונצטרך ליתן דין וחשבון, הרשע מתחזק במוות בדרכו הנלוזה הוא, "אכול ושתו כי מחר נמות", צריך לנצל את הזמן, להספיק עוד ועוד תאוות. כן אחים יקרים, מאותה נקודה בדיוק ממנה לוקח הצדיק את אמונתו, משם לוקח הרשע את רשעותו, לכן עלינו כולנו להתחזק בכל עת, בלימוד המוסר כדי שנזכה להיות מן הצדיקים שכל מעשיהם הם לתכלית אחת בלבד, לעשות נחת רוח ליוצרם ולזכות לחיי העולם הבא.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה