דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 595
 • הדפס
 • דוא"ל

כיצד השם יתברך ישמע את תפילתנו?

הרב רפאל זר

רביעי, 22 אוגוסט 2018 05:51
כיצד השם יתברך ישמע את תפילתנו?

אכן אחים יקרים  מאוד מאוד קשה להשתנות, מי שיאמר שלא קשה להשתנות, לא מבין מה שאומר, וכך אמר ר' ישראל מסאלאנט זיע"א, יותר קל לסיים את כל הש"ס, מאשר לשנות מידה רעה אחת, נו אם הוא אמר זאת מה נאמר אנו? אלא כולנו יודעים, שאי אפשר לו לאדם לנצח את היצר הרע בלי עזרתו של השי"ת, שהרי יצר הרע הוא מלאך מאש, ואיך אני בשר ודם יוכל לנצחו?

 

 

פרשת השבוע כי תצא, בפרשה זו נאמרו הרבה מצוות שגופי תורה תלויים בהם, אחד מהם: "כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש, ומצאה איש בעיר וכו', והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, וסקלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה על דבר אשר לא צעקה בעיר" וכ"ו.

 

 

אחים יקרים מה יכולים וצריכים אנו ללמוד מפרשה זו? נמצאים אנו בימים שלא יסולאו בפז, ימי אלול הגדולים והקדושים, כל אחד ואחד מאתנו מי פחות ומי יותר, חש את קרבת השי"ת, וכולנו יודעים שאפשר וניתן בימים אלה לתקן פגמים של שנה שלמה, כל אדם צריך וחייב, לעסוק בימים אלה, בתיקון נפשו, לחזור בתשובה שלמה להשי"ת, הן בתיקון המידות, הן בדברים שבין אדם לחברו, הן בדברים שבין אדם למקום, וכן להתחזק בלימוד התורה הקדושה שעליה אמרו חז"ל, שכל העוסק בתורה, נמחלים לו כל עוונותיו. וכך דרשו את הפסוק: "זאת התורה, לעולה, למנחה, לחטאת, ולאשם" כל העוסק בתורה, אינו זקוק לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, ולא אשם, אלא לימוד התורה עצמו מכפר, כמו שנאמר: "הלא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע" התורה משולה לאש, וכמו שהאש שורף, מנקה, ומסיר כל חלאה וזוהמה, כך הם דברי תורה.

 

כמה צריכים להתחזק בדבר זה אחים יקרים, ללכת לשיעורי תורה יום ביומו, תמידים כסדרם, וכן האישה צריכה לתת חלקה בדבר זה, במסירות נפש ממש, לשלוח את בעלה ללמוד התורה, ויש לה בזה חלק גדול, בעולם הזה ובעולם הבא. אבל אחים יקרים כולנו יודעים את התשובה שיענה כל אחד בתורו, תראה אני לא מסוגל, לא יכול, אין לי כוח, כבד עלי, לא מתחבר...  ונדבר בעניין לעזוב את המעשים הרעים, ולקבל על עצמנו לשנות דרך, כל אחד יתרץ תירוצים כאלה ואחרים, כאשר המכנה המשותף בין כולם הוא- אני לא מסוגל, זה מדי קשה. 

 

 

אכן אחים יקרים הצדק איתם, מאוד מאוד קשה להשתנות, מי שיאמר שלא קשה להשתנות, לא מבין מה שאומר, וכך אמר ר' ישראל מסאלאנט זיע"א, יותר קל לסיים את כל הש"ס, מאשר לשנות מידה רעה אחת, נו אם הוא אמר זאת מה נאמר אנו? אלא כולנו יודעים, שאי אפשר לו לאדם לנצח את היצר הרע בלי עזרתו של השי"ת, שהרי יצר הרע הוא מלאך מאש, ואיך אני בשר ודם יוכל לנצחו? אבל גילו לנו חכמינו, שעם עזרת ה' אפשר לנצחו אז מה הבעיה? ה' יעזור. אבל למי ה' עוזר? למי שמבקש עזרה, כמו שנאמר "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת", נלמד מכאן למי לא עוזר ה', למי שלא מבקש עזרה.

 

מהפסוק שהתחלנו לדבר למעלה, לגבי נערה מאורסה, מבהיל, מבהיל על הרעיון, על מה מקבלת עונש מוות? עונש סקילה, המיתה החמורה ביותר שיש בכל ארבע מיתות בית דין, אומר הפסוק "על דבר אשר לא צעקה בעיר". שמענו? רק על זה שיכלה לצעוק ולא צעקה מקבלת עונש מוות, ומהו ההסבר בזה? שאם לא צעקה ראייה ברורה היא שלא אכפת לה, שהיא מסכימה עם מעשה זה. כך זה בדיוק לגבינו אחים יקרים, בשמיים ישאלונו, למה לא צעקת לה' שיושיע אותך מהיצר הרע? למה לא בכית לה'? אם לא צעקת ולא בכית כנראה שלא כאב לך ולא הזיז לך ועל זה מגיע עונש ירחם ה', לכן אחים יקרים, הבה נבכה ונזעק לה', שיושיענו מהיצר הרע וחיילותיו, ונזכה על ידי כך לתשובה שלמה ולשנה טובה נכתב ונחתם אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה