דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 910
 • הדפס
 • דוא"ל

כוחה של תפילה

הרב רפאל זר

רביעי, 25 יולי 2018 11:18
כוחה של תפילה

התפילה היא העומדת ברומו של עולם, היא הקורעת גזר דינו של אדם ומהפכת מידת הדין לרחמים

 

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ה' אלוק"ים אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך אעברה נא ואראה את הארץ הטובה ההר הזה והלבנון". חז"ל הקדושים אומרים, בא וראה שאין כח ככחה של תפילה, שהרי מי לנו גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו ע"ה, ולא התאמץ לפני ה' אלא בתפילה, וידועים דברי חז"ל שאמרו שהתפלל משה חמש מאות וחמש עשרה תפילות כמניין "ואתחנן", עד שהוצרך ה' להפסיקו ולומר לו "רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה", כי אם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה חייב ה' לשמוע לתפילתו. הגמרא במסכת ברכות שואלת מה פירוש הפסוק בתהילים "כרום זולות לבני אדם"? עונה הגמרא אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ומה הם אותם דברים? ת פ י ל ה.

 

התפילה היא העומדת ברומו של עולם, היא הקורעת גזר דינו של אדם ומהפכת מידת הדין לרחמים. כמו שאומרת הגמרא במסכת סוכה על הפסוק "וייעתר יצחק לה' " למה נמשלה תפילתם של צדיקים? לעתר. פירוש עתר זה קילשון, לומר לך כמו שעתר מהפך את התבואה, מה שלמעלה למטה ומה שלמטה למעלה, כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידת הדין לרחמים. אחים יקרים ישנה ראיה ניצחת לכוחה האדיר של התפילה, אמרתי פעם אפשר לנסות ולקרוא כל ספר שבעולם ונהיה מרוכזים בו לגמרי ולא תטריד אותנו שום מחשבה באותו זמן, ואילו רק נתחיל להתפלל מיד צפות ועולות להן כל מיני מחשבות על הא ועל דא ולמה זה קורה? מאחר שהיצר הרע וחיילתיו יודעים מהו כוחה האדיר של התפילה, לכן משקיעים את כל כוחם להפריענו.

 

ישנם רבים השואלים אם אכן כוחה של תפילה כה גדול מדוע התפללנו ולא נושענו? הבה ונשאל אותם כמה התפללתם? יענו הרבה, נוסיף ונשאל כמה זה הרבה? יענו פעמיים שלש ארבע לכל היותר, בואו ונראה את תפילתו שלך משה רבינו ע"ה, כמה תפילות התפלל? חמש מאות וחמש עשרה, ואם השי"ת לא היה מפסיקו היה ממשיך וממשיך ללא הפסקה. וזאת על אף דברי המדרש שאמר הקב"ה למלאכי רום, לסגור את כל הרקיעים מפני תפילתו של בן עמרם, והרי במשה רבינו מדובר שוודאי היה רואה מה נעשה בשמים, וראה את הרקיעים נסגרים מפניו, אז למה בכל זאת המשיך להתפלל? מה תועלת יש בתפילה שהרקיעים סגורים בפניך? אלא משה עבד ה' היה ולא אכפת לו מה קורה, אלא מה צריך לעשות בעת כזו? להתפלל ולהתפלל. פעמים רבות נדמה לנו שח"ו תפילתנו הייתה לשווא, אבל צריכים לדעת שאין תפילה לשווא, אלא כל תפילה גם אם נראה לעיננו שלא התקבלה, שמורה היא אצל השי"ת, כמו שאומר דוד המלך ע"ה, "שימה דמעתי בנאדך", דהיינו אוצר יש בשמים ששם שמורות כל התפילות שהתפלל אדם בימי חייו, וביום שנזקק לישועה, לוקח השי"ת את אותן תפילות ועונה לו.

 

נתבונן בתפילותיהם של האבות הקדושים, שעמדו והתפללו  לפני ה', אברהם ושרה, שכל כך ביקשו שיתן להם השי"ת בן, הרי עד ששרה הייתה בת תשעים ואברהם בן מאה לא זכו לבן, והיכן כל אותן תפילות? וכן יצחק ורבקה שהתפללו לבנים וכן האימהות הקדושות להיכן הלכו כל אותן תפילות? ומדוע באמת לא ענה להם השי"ת מיד? אלא שהשי"ת מתאווה לתפילתם של צדיקים, ושומר את אותן תפילות קדושות לדורי דורות, ובהן גואל אותנו הבנים, וכמו שאנו אומרים בתפילה "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה", זכות אבות לא תמה. לכן אחים יקרים הבה נתאמץ בתפילה ונתרכז בה בכל כחנו, ונדע שכל חיינו תלויים בה, ולא רק חיינו אלא גם חיי זרעינו וזרע זרעינו עד עולם, והשומע תפילת כל פה ישמע תפילתנו ותפילת כל ישראל ויחיש לגאלנו גאולת עולם בקרוב אכי"ר.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה