דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 280
 • הדפס
 • דוא"ל

מנהיג אמת

הרב רפאל זר

רביעי, 11 יולי 2018 05:50
מנהיג אמת

במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא ממשרתו ולמה כי לא דיבר כביכול טוב על בניו של מקום. ועל זה שאמר אליהו חיללו בריתך קיבל עונש שצריך לבא לכל ברית הנעשית בעולם כדי להעיד שאכן עם ישראל מקיים מצוות ברית מילה.

 

 

פרשת השבוע "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום". עוד בפרשה "ויאמר משה אל ה' יפקוד ה' אלוק"י  הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה".

 

 

רש"י הקדוש אומר: לפי שראה משה שאמר לו ה' תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע השעה שאתבע צרכי שירשו בני גדולתי אמר לו ה' לא כך עלתה במחשבה מלפני כדאי הוא יהושוע ליטול שכר שימושו שלא מש מתוך האהל, זהו שאמר שלמה "נוצר תאנה יאכל פריה" וממשיך רש"י הקדוש בהסברו הנפלא למה נאמר כאן אלוק"י הרוחות אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומים זה לזה מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו.

 

 

אחים יקרים מכל הדברים הללו נלמד, כדי להיות מנהיג אמת בעם ישראל צריכים להסתכל על אותו אדם העונה לקריטריונים המובאים כאן שיהיה אדם היודע ללכת לפי רוחו של כל איש ואיש, וודאי שאין בזה רצפט קבוע כיצד מתנהגים עם ציבור, ובשביל זה צריך להיות אדם בעל מידות נאצלות, שיהיה דבר ראשון סבלן, וכמו שאומר רש"י בהמשך, וצוויתה אותו על ישראל דע שטרחנים הם סרבנים הם, זאת אומרת בשפת העם 'אתה לא הולך ללקק דבש'...

 

 

הסביר בזה מר"ן רבינו עובדיה זיע"א משה רבינו אחרי שראה שה' שמח מאוד ממעשהו של פנחס ושלח לו כביכול דרישת שלום, כמו שנאמר "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום",  פחד שמא ימנהו ה' למנהיג על ישראל. אמר משה פנחס קנאי הוא, ומנהיג קנאי זו סכנה ממש לכלל ישראל, שהרי יעניש בקנאותו כל חוטא וסרבן, לכן ביקש משה רבינו, הרועה הנאמן, לדעת מי הוא זה שיהיה מנהיגם של ישראל, וכששמע משה שהמנהיג הוא תלמידו המסור יהושוע, איש אשר רוח בו, שקטה רוחו. כי כדי להיות מנהיגם של ישראל צריך להיות סלחן וסובל עלבון ודן לכף זכות ולא קנאי. כי הנה נראה, יש מי שאומר, פנחס הוא אליהו, ומובא במדרש, בשעה שהיו ישראל עובדים עבודה זרה, והרסו את מזבחות ה', אמר אליהו הנביא להם יתברך: בניך עברו בריתך, אמר לו ה' בריתי היא ולא בריתך הרסו את מזבחותיך אמר לו מזבחותיי הם ולא שלך אמר לו ואת נביאיך הרגו בחרב אמר לו נביאי הם ולא שלך אח"כ אמר לו ה' לך תמשוך את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. במילים אחרות השם יתברך פיטר את אליהו הנביא ממשרתו ולמה כי לא דיבר כביכול טוב על בניו של מקום. ועל זה שאמר אליהו חיללו בריתך קיבל עונש שצריך לבא לכל ברית הנעשית בעולם כדי להעיד שאכן עם ישראל מקיים מצוות ברית מילה.

 

 

נזכור כלל גדול ה' לא אוהב שמדברים רע על בניו וכמו שראינו בפרשת בלק "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלקי"ו עמו ותרועת מלך בו" אמר על כך הבעש"ט הקדוש מי שלא הביט אוון ביעקב ולא רואה עמל בעם ישראל, דהיינו צדיק כזה שלא רואה חסרון ביהודי ה' עמו יהי רצון שנזכה לאהוב כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשנו ומאודנו אמן כן יהי רצון

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה