דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1482
 • הדפס
 • דוא"ל

מחלוקת

הרב רפאל זר

שני, 18 יוני 2018 06:44
מחלוקת

האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים

 

 

פרשת השבוע "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' ". רש"י אומר: "ויקח קרח" שלקח עצמו לצד המחלוקת. פירוש שהחליט בדעתו להיות נחלק על משה, שלא לו מגיע השררה והכבוד. "כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ". כולם שמעו בסיני אנכי ה' וכ"ו. בואו ונשאל את עצמינו האם באמת דאג קרח על כבודם של כל ישראל? או שמא דאג על כבודו העצמי? אם אכן דבריו כנים הם מדוע ביקש שררה לעצמו? הרי לטענתו אין צורך במנהיג כלל כי כל העדה כולם קדושים. 

 

 

אלא כאן רואים אנו בעליל שכל בעלי המחלוקת למיניהם הטוענים שכל מגמתם היא אך ורק לשם שמים ורק למען הציבור, מאחוריהם מסתתרת תרמית אחת גדולה. המלאה בנגיעות אישיות ואך את טובתם והנאתם העצמית הם דורשים. אבל נשאל שאלה אחת והיא: איך נוכל באמת לזהות אם כוונת החולק היא אכן לשם שמים, ואם אכן באמת רוממות האמת והצדק בגרונו? אפשר לזהות זאת בקלות יתירה, אם נראה שאותו בעל מחלוקת משתמש בליצנות על דברי תורה, כאן וודאי עלינו לדעת שמדובר באדם ריק ופוחז, שאך טובת עצמו מבקש, ואין בו שמץ של אמת.

 

 

המדרש אומר שהמילה מחלוקת אם נחלק אותה לשניים יצאו לנו שתי מילים- חלק, מוות. פירושו של דבר, שאדם זה מלבד שבחר לעצמו את חלק המוות, אלא עוד שהמחלוקת עצמה גורמת להמית כל חלקה טובה. כשיש מחלוקת חס ושלום, אי אפשר להתקדם ולעשות כלום. בין אם זה בביתו של אדם, בין בעבודה, בין בבית הכנסת, הכל פשוט נעצר, הכל בגדר מת. קרח ניסה לעשות ליצנות מדברי תורה, ממצוות ציצית, ממצוות מזוזה, באומרו שמשה רבינו המציאם מדעתו ח"ו. ואם כך מה לו לקרח לנסות להימנות על קהל ה', ולהיות מנהיג של קהל ה'? אחר שאינו מאמין בה'. שהרי כל החולק על רבו, כחולק על השכינה. ובוודאי החולק על משה רבינו רבן של כל ישראל על אחת כמה וכמה. אם כן הרי וודאי שמדובר בליצן המנסה לגרור אחריו אנשים תמימים המאמינים שאכן אך ורק את דאגתם הוא דואג, וכל מגמתו היא אכן דרכי הצדק והיושר. אבל כמה שקר יש כאן, שהרי אומר למשה מדוע תתנשאו על קהל ה' ואין שקר גדול מזה. שהרי התורה מעידה עליו: "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה".

 

ואולי אפשר לרמוז ולומר שלכן קיבל קרח עונש שנבלע באדמה, שהרי לשיטתו הוא עניו יותר ממשה, וזה הרי לא יכול להיות, שהרי התורה העידה "מכל האדם אשר על פני האדמה". לכן ירד קרח מתחת לאדמה, שכאילו אמרו לו תשמע, כאן על פני האדמה אין יותר ממשה, אולי תנסה שם מתחת לאדמה אולי שם תהיה הכי עניו. בקיצור אחים יקרים הבה וניזהר מכל הקרחים למיניהם שהרי הפסוק מעיד "ובני קרח לא מתו". בכל דור יש את הקרח שלו. לא ניסחף אחרי כל מיני מאחזי עיניים. המנסים להראות בראש כל חוצות את צדקתם ויושר דרכם. היזהרו מן הצבועים.    

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים