דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1062
 • הדפס
 • דוא"ל

לימוד המוסר

הרב רפאל זר

שלישי, 12 יוני 2018 05:50
לימוד המוסר

איך אפשר לעבור את העולם הזה בשלום? וכמו שנאמר בברכות בפרשת כי תבא "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך" והסבירו חז"ל כמו שביאתך לעולם הייתה בלא חטא, כך יציאתך מן העולם תהיה בלא חטא

 

 

פרשת השבוע "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" וכו' רשי הקדוש אומר: "מפני מה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר".

 

כאן רואים אנו יסוד גדול, אדם שרואה מישהו שעבר עבירה ולקה ולא לומד מוסר ממה שראה, נקרא רשע. ומדוע? שהרי היה לו ממי ללמוד ולא למד. הבה ונתבונן מה נעשה בדינו של הרוצח הראשון שהיה בעולם, קין שהרג את הבל אחיו, ענשו היה להיות נע ונד. ומדוע לא נענש בעונש המגיע לרוצח שהוא מוות? אלא כיוון שלא היה לו ממי ללמוד לכן הקל הבורא יתברך בענשו. וכן דור המבול מצאנו שהשם יתברך ציווה את נח לבנות תיבה במשך מאה ועשרים שנה.

 

שואל רשי: והלא הרבה רווח והצלה לפני ה', ויכול היה לבנותה בין רגע? אלא כדי שבשעה שיתעסק נח בבניין התיבה ישאלוהו בני האדם מה זה, יאמר להם שעתיד לבא מבול לעולם מפני מעשיהם, ויעשו תשובה. ואילו בסדום ועמורה לא ראינו שצווה ה'  להזהירם אלא מיד הענישם ללא התראה. וזאת מכיוון שלדורו של נח לא היה ממי ללמוד לכן היה צורך בהתראה אבל סדום ועמורה כבר יכלו ללמוד מדור המבול.

 

 

והדברים מבהילים הרי אם נסתכל במהלך ההיסטוריה כולה כמה מוסר יכולים אנו ללמוד מדורות עברו, שמרדו ועשו דברים נגד השם יתברך, נגד התורה ומה היה בסופם... הרי אנחנו עומדים ממש בסוף הדורות יש לני היסטוריה עשירה מאוד, ללמוד וללמוד מטעויותיהם של אחרים, ואיך אפשר להעלים עין מכך? לכן אחים יקרים. ישנו פתגם עממי שאומר 'החכם לומד מטעויותיהם של אחרים. ואילו הטיפש אפילו מטעויות עצמו אינו לומד'. כמה מוסר אנו צריכים ללמוד גם ממרים וגם מהמרגלים שהיו אנשים גדולים מאוד שנבחרו בקפידה רבה כמו שנאמר "על פי ה' " ועם כל זה נפלו בטעויות חמורות ביותר של כפירה, שעל זה אמרו חז"ל: "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו" ועוד אמרו "אל תאמין בעצמך עד יום מותך" פירוש אפילו שאתה עכשיו עומד במדרגת צדיק, דע לך אם לא תתמיד בלימוד המוסר ותהיה בגדר אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה אין לך שום ערבות ושום ביטוח בעולם שלא תיפול, ויכול אתה חס ושלום אף להגיע למדרגת רשע.

 

 

ומי מאתנו אינו רוצה לעבור את העולם הזה בשלום? וכמו שנאמר בברכות בפרשת כי תבא "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך" והסבירו חז"ל כמו שביאתך לעולם הייתה בלא חטא. כך יציאתך מן העולם תהיה בלא חטא. וכל זה במה תלוי? בציות שלנו לתורה, לחכמי ישראל, וללימוד המוסר בהתמדה ובהתבוננות מרבית על מעשי עצמינו לבדקם ואם יש בם נפתל ועיקש נבערם ונסירם מקרבנו.

 

 

אין בעולם אדם הפטור מלמוד המוסר. ואדרבה כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ובפרט לפי המופיע בסוף פרשתנו פרשת ציצית "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". ועכשיו נכנסים לקיץ מלא פיתויים, כמה צריכים אנו להצטייד ביראת שמים ואיך נקנה אותה אם לא על ידי לימוד מוסר יומיומי.. וכמו שאמר החכם מכל אדם "החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך".

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה