דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 8194
 • הדפס
 • דוא"ל

חג האמונה

הרב רפאל זר

שלישי, 20 מרס 2018 11:35
חג האמונה

 לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא, אלא לחיות את הדבר בכל מציאות חיינו, שנדע בידיעה ברורה ומוחלטת אין עוד מלבדו, אין מישהו בעולם כולו שיכול לעזור או לסייע ולו במעט מלבד השי"ת

 

 

 

בעוד מספר ימים כולנו נשב בעזרת השי"ת מסובים סביב שלחן הסדר ונקיים את מצוות היום בשמחה ובטוב לבב, אם זה בשתיית ארבע כוסות בהיסבה ואם זה באכילת ה'כזיתים' של המצה, אבל למעלה מן הכל ספור יציאת מצרים, ולמעלה למעלה מן הכל "והגדת לבנך". לרכז את בנינו, נכדינו וכל בני ביתינו סביב סיפור יציאת מצרים. סיפורים הממחישים את האמונה הקדושה במציאות השם בדרך של שאלה ותשובה.

 

 

ולמה באמת דווקא בדרך של שאלה ותשובה? כי אם נשים לב נראה גם בשלחן ערוך מופיעה ההלכה האומרת אם יש לו בן, בנו שואלו ואם אין לו בן וכו', אלא היסוד הוא דווקא דבר שבא בדרך שאלה ותשובה, נחרט חזק בלב השומע. כמו שמצינו בתהילים דוד המלך ע"ה שואל "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי" ומיד עונה "עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ". והשאלה הנשאלת בזה וכי היה ספק בליבו של דוד המלך ע"ה או בלב מאן דהוא שעזרתנו היא רק מעם השי"ת? אלא הוא אשר אמרנו רצה דוד המלך לחרוט הדברים בליבו ובליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא, אלא לחיות את הדבר בכל מציאות חיינו, שנדע בידיעה ברורה ומוחלטת אין עוד מלבדו, אין מישהו בעולם כולו שיכול לעזור או לסייע ולו במעט מלבד השי"ת.

 

 

כך נחרטים הדברים עמוק עמוק בלב ובדיוק כך הם פני הדברים בלילה הקדוש ליל הסדר נשאל ונתרץ נספר ונסביר בטוב טעם ודעת כיד השי"ת הטובה עלינו ונדע נאמנה, כאשר אנחנו מחזקים את האמונה בליבו של יהודי, יהיה מי שיהיה, בין אם זה בננו, בין נכדינו, בין כל אדם יהיה מי שיהיה, זה מחזק באותה מידה גם אותנו, אנחנו המספרים, כמו שנאמר בפסוקים "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותתי אלה בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'". 

 

 

כאן נשאלת שאלה גדולה, הרי המדובר כאן בפסוקים "ולמען תספר באזני בנך", אלה הם אנשים שנמצאים עכשיו כאן במצרים שעיניהם ראו ולא זר את כל הניסים והמופתים, היד החזקה והזרוע הנטויה ולהם מצווה השי"ת ולמען תספר באזני בנך וכו' ובסופו של דבר אומר הפסוק "וידעתם כי אני ה'" היה לו לומר וידעו בניכם כי אני ה' כי אתם הרי ראיתם, ומה לכם יכול להועיל הסיפור שתספרו לאחרים או לבניכם? אלא הוא אשר אמרנו אפילו אדם שחווה במו עיניו חוויה גדולה, ובמיוחד כשהיא גדולה מאוד, איננו יכול לעכל את הדברים מרוב שהם מופלאים, הוא אחוז בטראומה של ממש מגודל הדברים. אבל כשמספר את הדברים לאחרים, או אז מתחיל לעכל את הדברים שעברו עליו ומודה ומשבח לפני מי שאמר והיה העולם. כן כן אחים יקרים כמה שנספר יותר ויותר בסיפור יציאת מצרים, ובפרט שנעשה זאת בהתלהבות יתירה, כך נזכה לחזק ולהשריש יותר ויותר את האמונה הקדושה בליבותיהם של הילדים הרכים ובליבינו אנו. וכמו שאומר בעל ההגדה "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".       

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לשכוח את העבר

  בשביל להתקדם בעבודת השם חייבים להיתנתק מהעבר
 • רביעי, 14 דצמבר 2016 12:59

  דיני ברכת הרעמים

  האם מברכים על הרעם או על הברק? מה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  רחמיו על כל מעשיו

  צריך להדבק במידותיו יתברך ולכן מה הוא רחום…
 • רביעי, 16 ספטמבר 2015 07:49

  כתיבה "טובה"

  בן קשת לא סבל את סביבתו, דתיים וחרדים…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  שבת קודש

  מעלת השבת הקדושה וחומרתה, כמה צריך להזהר בכבוד…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  לשכוח את העבר

  בשביל להתקדם בעבודת השם חייבים להיתנתק מהעבר
 • רביעי, 14 דצמבר 2016 12:59

  דיני ברכת הרעמים

  האם מברכים על הרעם או על הברק? מה…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  רחמיו על כל מעשיו

  צריך להדבק במידותיו יתברך ולכן מה הוא רחום…
 • רביעי, 16 ספטמבר 2015 07:49

  כתיבה "טובה"

  בן קשת לא סבל את סביבתו, דתיים וחרדים…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  שבת קודש

  מעלת השבת הקדושה וחומרתה, כמה צריך להזהר בכבוד…

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה