דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 1792
 • הדפס
 • דוא"ל

גאווה יהודית

הרב רפאל זר

ראשון, 04 מרס 2018 14:07
גאווה יהודית

זוהי הטעות המקננת בליבם של אנשים רבים בחשבם שצריך לנסות למצוא חן בעיני האומות בכך שנתערב בהם, ננהג כמנהגיהם ונעשה כמעשיהם אבל לא!!! ההיפך הגמור הוא הנכון

 

 

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש" וכו'. במדרש אמר הקב"ה הביאו שקליכם והקדימו שקליכם להמן, ובסופו של דבר ניצחו שקלים אלו את שקלי המן הרשע. ועוד מצינו במדרש בשעה שאמר אחשוורוש להמן מהר קח את הסוס וכו' ועשה כן למרדכי היהודי, הלך המן לחפש את מרדכי ומצאו מלמד תינוקות של בית רבן, אמר המן הרשע למרדכי "שלום" ענה לו מרדכי אין שלום לרשעים אמר ה'. שאלו המן למרדכי במה אתם עוסקים? כלומר איזה נושא אתם לומדים כעת? ענה לו מרדכי בהלכות קמיצת העומר. אמר לו המן באה קמיצת העומר שלכם וניצחה ארבע מאות כיכר כסף שלי. 

 

 

כאן רואים אנו שאפילו המן הרשע ידע מה כוחן של מצוות, אבל אנו צריכים להתבונן ולראות מה גדול כח של פרוטה אחת לצדקה, במה תרום קרנם של ישראל? בכי תשא, כולם היום עומדים נבוכים איך אפשר להגביה קרננו בין האומות, ומקימים צוותות הסברה בעולם כדי לגרום לשינוי התפיסה בעולם על עם ישראל, אבל כל זה לא עוזר. התורה גילתה לנו את הסוד הגדול במה תרום קרנם של ישראל, בכי תשא, דהיינו בזה שנהיה מאוחדים וניתן צדקה, נדאג לעניים או אז תרום ותגביה קרננו למעלה למעלה.

 

 

אנו מוצאים במגילה על ידי האחדות הגדולה שהייתה בעם ישראל באותו הדור, על ידי הסרת הטבעת של אחשוורוש ונתינתה להמן וכמו שאמרה אסתר למרדכי לך כנוס את כל היהודים דהיינו תאחד את כולם, ואז ודאי תהיה ישועה. ובאמת כשנתבונן נראה שבסופו של דבר זה מה שקרה "רבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם". רק כך תיפול על אומות העולם פחד מפנינו, רק על ידי קיום התורה והמצוות שלא נעשה חשבון לאף אחד מלבד לבורא יתברך ויתעלה. וזוהי הטעות המקננת בליבם של אנשים רבים בחשבם שצריך לנסות למצוא חן בעיני האומות בכך שנתערב בהם, ננהג כמנהגיהם ונעשה כמעשיהם אבל לא!!! ההיפך הגמור הוא הנכון, דווקא אלה שהלכו לסעודה של אחשוורוש, אותם רצו להרוג ודווקא ממרדכי בסופו של דבר פחדו כולם. וזהו הפירוש במה תרום קרנם של ישראל בעיני האומות - בכי תשא את ראש בני ישראל, דהיינו תרים להם את הראש, תרים להם את הגאווה היהודית, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי ה' ואל יתהלך לו יהודי בעולם שמוט ראש כאילו הוא איזה מסכן אלא ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם ברוך שלא עשני גוי.    

 

 

ומסופר על אחד מגדולי ישראל שפעם קודם תפילת שחרית מצאו תלמידו כשהוא עומד ליד קיוסק ומתבונן בעיתון היומי לאחר התפילה, שאלו תלמידו ילמדנו רבינו תורה היא וללמוד אני צריך, איך זה יכול להיות שראיתי את כבודו מתבונן בעיתון קודם התפילה, והרי כבודו בעצמו התריע על כך שאין לעשות שום דבר קודם התפילה? ענה לו הרב צודק אתה בני. אבל דע לך שאתמול היו בחירות לנשיאות ארה"ב ורציתי לדעת מי נבחר לראשות כדי לברך בכוונה ברוך שלא עשני גוי! אבל איזה גוי? אפילו גוי נשיא ארה"ב! ברוך שלא עשני גוי! יהי רצון שנזכה גם אנו לגאווה יהודית אמיתית. אכי"ר

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה