דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 1579
 • הדפס
 • דוא"ל

נר ה' נשמת אדם

הרב רפאל זר

ראשון, 25 פברואר 2018 10:04
נר ה' נשמת אדם

ואולי ח"ו תתגנב לליבנו מחשבה נוראה כזו, אולי באמת חלילה אין שכינה שורה בישראל, לזה נתן הבורא יתברך נס בנר המערבי שיהיה דולק ללא הפסקה כדי להראות לנו ששכינה לא זזה מישראל. 

 

 

 

"ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" וכ"ו הבורא יתברך מצווה את משה, שבני ישראל ידאגו לכך שיהיה שמן זית זך כדי להדליק את המנורה הטהורה ולהאיר את מקום המקדש. 

 

 

שואלים חז"ל: וכי לאורה הוא צריך? והרי כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו של מקום, שנאמר "והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן ולילה בעמוד אש". אלא אומרים חז"ל זה הפירוש של משכן העדות, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל ומאי העדות? על ידי נר המערבי, שהיו שמים בו שמן כמידת כל הנרות כולם והיה נשאר דולק מערב עד ערב.

 

 

וצריך להבין איך יש בזה עדות לכל באי עולם? וכי כל באי עולם באים לבית המקדש כדי לראות נס זה? אלא הביאור הוא ניראה לי לפרש בס"ד באמת אין לנו, בני ישראל, בניו של מקום, שום עניין מה יאמרו כל באי עולם, אלא הבעיה היא אצלנו, שאנו כל הזמן מזלזלים בעצמנו וטוענים הייתכן ששכינה תשרה ביננו לאחר שנפלנו בחטא כזה נורא, חטא העגל, עבודה זרה, שעליה נאמר "כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה"? וודאי שכל הגויים בזים לנו שאנו בונים משכן להשם יתברך באמרם וכי כאלה טיפשים הם אלה? אינם מבינים שהשם מאס בהם ח"ו? מאחר שהפנו לו עורף בעשותם עגל מסכה. אבל כולנו יודעים את האמת, כמו שנאמר "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב". לכן אותה עדות של נר המערבי היא לא עדות לבאי עולם כפשוטו, אלא עדות בשבילנו נגד הטענה בליבנו מה יאמרו באי עולם ואולי ח"ו תתגנב לליבנו מחשבה נוראה כזו, אולי באמת חלילה אין שכינה שורה בישראל, לזה נתן הבורא יתברך נס בנר המערבי שיהיה דולק ללא הפסקה כדי להראות לנו ששכינה לא זזה מישראל. 

 

 

ובזה יובן היטב בס"ד למה דווקא נבחרה עדות בזה שדלק נר המערבי מערב עד ערב, אלא וודאי להראות שאורו של עם ישראל לעולם לא יכבה, אפילו יעברו מה שיעברו, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ומכאן נלמד יסוד חשוב ביותר בעבודת השי"ת אסור לנו לעולם ליפול לזרועות הייאוש ח"ו ולדעת שצריך להעלות נר תמיד. פירוש להעלות נר תמיד, שתמיד צריכים אנו להעלות אש בנר שלנו, להבעירו באש יוקדת, "נר השם נשמת אדם". ועכשיו יובן היטב הפסוק שפותח את פרשתנו "ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור" פירוש אם ישאלו איך אפשר שאני יאיר כמו קודם החטא? והרי התלכלכתי בעוון ועבירה! על זה השב להם תשובה: "כתית למאור" תסביר להם שעל ידי שיכתתו את ליבם בתשובה, ויכתתו עצמם בתורה ומצוות אזי וודאי התוצאה תהיה להעלות נר תמיד, דהיינו אותו נר ה' נשמת אדם שבקרבם יאיר באור יקרות ויזכו להיות ממש בבחינת משכן לשכינה כמו שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.  

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה