דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 1503
 • הדפס
 • דוא"ל

לזכות להשראת שכינה

הרב רפאל זר

ראשון, 18 פברואר 2018 07:15
לזכות להשראת שכינה

כאשר חטאו ישראל בעגל כביכול הסירו מעליהם מורא שמים והיה לעם ישראל אחרי החטא הנורא הזה הרגשה שהם רחוקים מאוד מהשי"ת, כאילו ח"ו ה' עזבם לנצח. לכן ציווה לבנות לו בית כאן למטה בינינו, יצירי חומר, ועזב כביכול את השמים, את המלאכים, עולמות עליונים נשגבים ובא לשכון בינינו יצירי חומר

 

 

"וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת" וכ"ו. הקב"ה כביכול מבקש מעם ישראל לבנות לו בית. דבר זה קשה מאוד להבנה, וכי הקב"ה צריך בית? ודבר שני מה שייך שהבורא יתברך, שכל העולם שלו, יבקש תרומה מבני אדם כדי לבנות לו בית?

 

אלא העניין הוא שכאשר חטאו ישראל בעגל כביכול הסירו מעליהם מורא שמים והיה לעם ישראל אחרי החטא הנורא הזה הרגשה שהם רחוקים מאוד מהשי"ת, כאילו ח"ו ה' עזבם לנצח. לכן ציווה לבנות לו בית כאן למטה בינינו, יצירי חומר, ועזב כביכול את השמים, את המלאכים, עולמות עליונים נשגבים ובא לשכון בינינו יצירי חומר. וכמו שנאמר בפסוק בתהילים "מה אנוש כי תפקדנו ובן אדם כי תזכרנו אשר תנה הודך על השמים" והסבירו חז"ל במדרש שהוקשה למלאכים מה יש לבורא כל העולם להוריד שכינתו למטה לעולם הזה, ולהשרות שכינתו במשכן העשוי מיריעות עיזים ועוד ועוד דברים גשמיים שלכאורה לא מתאימים כלל להשראת שכינה?

 

 

אבל כאן רצה הקב"ה ללמדנו יסוד גדול מאוד, דווקא בגלל שאתם בני אדם, יצירי חומר, ועלולים ליפול ח"ו בעוון ועבירה ועם כל זאת אתם מתגברים על היצר ונוצחים אותו, זה בדיוק מה שעשו כדי להקים את המשכן. לקחו בעלי חיים גסים, בעלי מידות רעות, ועשו מהם משכן. ועל זה אמר הכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. 

 

זאת אומרת שרצה השם יתברך להראות לנו שדווקא בגלל שחטאנו, ואפילו בחטא הנורא ביותר של עבודה זרה שעליה נאמר "כל המודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה", דווקא משום כך שיכולים אתם לרדת כל כך נמוך, יכולים אתם לעלות גבוה ביותר, ובדיוק כמו ששמעתם ליצרכם הרע ורצתם להביא נזמי זהב, עגילים וטבעות וכל מה שרק יכולתם כדי למלא רצון יצרכם ועל ידי כך נפלתם, בדיוק באותה הדרך, תסכימו להקריב את כל מה שיש לכם למען השי"ת, למען התורה ועל ידי כך וודאי שאשרה שכינתי בינכם יותר מאשר אחפוץ בעבודת המלאכים באשר הם נטולי בחירה ואין להם יצר הרע.

 

 

עכשיו נוכל להבין מדוע ביקש השי"ת תרומה לא שהוא צריך ח"ו את הכסף או הזהב שלנו אלא את ליבינו הוא רוצה, כמו שנאמר "כי כל לבבות דורש ה'". וכך בדיוק היה בוויכוח של משה רבינו ע"ה בשעה שעלה למרום נגד המלאכים, שהם ביקשו את התורה לעצמם ובמה באמת ניצחם משה? דווקא בטענה הזאת שהם אין להם יצר הרע, וממילא אין להם שום צורך בתורה, וכל השלמות היא דווקא בבני האדם בגלל שיש להם יצרים אפלים ועם כל זה כובשים את יצרם, בזה מקימים הם בתוכיותם משכן להשם יתברך.

 

נמצאנו למדים שכאשר אדם מוכן להקריב את כספו וזהבו ואת כל הונו למען השי"ת אזי יכול לזכות להשראת שכינה ממש כמו מקדש וכמו שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה