דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 1332
 • הדפס
 • דוא"ל

חינוך בחכמת התורה

קרבנו

ראשון, 11 פברואר 2018 07:53
חינוך בחכמת התורה

בפרשה זו נפגשים אנו אל מול האמת המוחלטת של משפטי התורה. רגילים אנו להתייחס לענישה כעונש גרידא, דהיינו להעניש את החניך כדי להרתיעו ולהפחידו אבל שום סממן חינוכי לכאורה אין בו. וכן אם נתבונן בענישת הרשויות, כאשר מכניסים אדם לכלא על גניבה לדוגמא, אין בענישה זו שום סממן חינוכי שישנה את חשיבתו של הגנב שיבין שגניבה זה דבר שלילי ורע

 

 

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחפשי חינם" בפרשה זו נפגשים אנו אל מול האמת המוחלטת של משפטי התורה. רגילים אנו להתייחס לענישה כעונש גרידא, דהיינו להעניש את החניך כדי להרתיעו ולהפחידו אבל שום סממן חינוכי לכאורה אין בו. וכן אם נתבונן בענישת הרשויות, כאשר מכניסים אדם לכלא על גניבה לדוגמא, אין בענישה זו שום סממן חינוכי שישנה את חשיבתו של הגנב שיבין שגניבה זה דבר שלילי ורע.

 

אבל הבה ונתבונן בענישה שנתנה התורה לגנב, וכך נאמר בפסוק: "ואם אין לו ונימכר בגניבתו" ומה הם דיני העבד? לכאורה היינו חושבים כמה צריך להחמיר על העבד הגנב הזה שהעז לגנוב ממון חברו. אבל לא כן דעת תורתינו הקדושה, וכך הם דברי חז"ל על הפסוק "כי טוב לו עמך" הנאמר בעבד עברי, דרשו חז"ל: "כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" הרי שהיה האדון אוכל לחם משובח אינו יכול ליתן לעבדו לחם פשוט, היה שותה יין ישן חייב ליתן לעבדו מהמשובח, בקיצור לעבד לכאורה שוויון זכויות עם אדונו. אבל לא, הרבה יותר מזה נאמר בירושלמי, אם יש לאדון כרית אחת בלבד וגם האדון חפץ בכרית וגם העבד חפץ בה דנים חז"ל: אם יקח האדון את הכרית לעצמו הרי אין טוב לו עמך, ואם יאמר האדון לא לי ולא לעבד הרי זו מידת סדום שעליה נאמר כופין על מידת סדום, פירוש מידת לא לי ולא לך זו מידת סדום.

 

ואם כן כאן מצאנו שהעבד עולה בדרגה על אדונו, והשאלה הנשאלת למה מגיע לעבד גנב יחס מועדף כזה? והתשובה היא דווקא זוהי הדרך שהראתה לנו התורה איך לחנך גנב ולשנות לו את תפיסת חייו המעוותת, כאשר מקבל הוא יחס של כבוד, מתבייש בעצמו באומרו 'לא מגיע לי כל היחס הטוב הזה, תראה כמה אנשים מיטיבים איתי, איזו בושה וכלימה, אני גנבתי, וודאי שיחס כזה לא מגיע לי'. כאן מגיע העבד להבנה ברורה שגניבה זה דבר נורא, אבל שנתבונן במציאות החיים בימינו אדם שניתפס בגניבה ודנים אותו למאסר, האם באמת משנה מעשיו או חשיבתו בצאתו מן הכלא? את התשובה כולנו יודעים, לא רק שלא משתנה לטובה אלא שיוצא גנב גדול יותר ממה שנכנס.

 

והשאלה היא למה? ולכך ישנן שתי תשובות, האחת עם איזו חברה הוא נמצא בכלא? חברה של אנשים מאוכזבים, כועסים על כל העולם כולו, ודבר שני, האדם הזה מיואש מהחיים, אין לו הערכה עצמית כלל, הוא מרגיש מיותר בעולם ואין לו מה להפסיד, וכידוע אדם שמרגיש שאין לו מה להפסיד זהו האדם המסוכן ביותר בעולם.

 

 

מכאן נלמד יסוד גדול בחינוך, אם אנחנו רוצים תוצאות מהחניך, אסור לנו בשום אופן לתת לו להרגיש פחות וירוד אפילו שעשה מה שעשה. אדרבה צריכים אנו להמחיש לו כמה הוא גדול וחשוב, בנם של אברהם, יצחק ויעקב ולא מתאים לאדם חשוב כמותו להתנהג בצורה שכזו. וכמו שאומר הפסוק "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" וביארו: "אל תוכח לץ", כשאתה מוכיח למישהו אל תאמר לו לץ שכמוך! שאז וודאי ישנא אותך. אלא "הוכח לחכם ויאהבך" אמור לו חכם אתה, צדיק וישר, ואין מתאים לאדם חשוב כמוך להתנהג בצורה כזו. יהי רצון שנלמד כולנו לכבד האחד את חברו, ולא נשפוט אדם ונפסול אותו על מעידה שמעד, אלא נשתדל תמיד לראות ולהראות רק את הטוב וכך יתוקן עולמנו אכי"ר. 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה