דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 1899
 • הדפס
 • דוא"ל

העיקר הלב

הרב רפאל זר

חמישי, 11 ינואר 2018 07:38
העיקר הלב

כמה מחויבים אנו לעמול בתיקון מידותינו ולעקור כל מידה רעה מקרבינו, לדעת כמו שמבחינת חיי גופינו הלב הוא עיקר הגוף ואם ח"ו ישנה איזו שהיא בעיה ולו הקטנה ביותר בלב כולם נבהלים, מזדעזעים וחוששים לבאות, כך הוא בדיוק בענייני הנפש. צריכים אנו לחשוש מאוד מאוד על קיומה של כל מידה רעה

 

 

בפרשת השבוע אומר הקב"ה למשה: "כבד לב פרעה" אומר המדרש: משל למה הדבר דומה? האריה ביער ישב לדון במצב הקשה אליו נקלעה קופת המלך, והנה פתח השועל ועצה גדולה בפיו: בכניסה ליער עומד לו גשר, ימנה המלך האריה כמובן את אחד החיות ויקח מכס מכל המבקש לעבור על גבי הגשר. ענה המלך: רעיון מצוין אבל ישנה בעיה אחת והיא על מי אפשר לסמוך שלא יגנוב את הכסף לעצמו?

 

ענהו השועל: גם על כך כבר חשבתי מלכי, נמנה את החמור שהרי אין טוב ממנו למשימה זו, הרי חמור הוא וחמור שמו. ובכן באמת קיבל המלך את העצה ומינה את החמור בתור גובה המכס מטעם המלך. באמת עמד החמור בציפיות ועשה מלאכתו על הצד היותר טוב וכך הלכה וטפחה קופת המלך. והנה יום אחד החליט האריה לצאת לסיבוב ביער ובדרכו בא לעבור על גבי הגשר, והנה החמור ניצב לקראתו ואומר: אם רוצה אתה לעבור תשלם!

 

 

כעס האריה טרף את החמור בחמת זעם ואמר לשועל נתח את החמור לנתחים והכן לי הסעודה. ניתח השועל את איברי החמור ובתוכם ראה את הלב חם נתאווה השועל לאכלו אבל פחד מאוד מעונש המלך... בסופו של דבר לא עמד בפיתוי וחטף את הלב ובלעו בעודו בכפו. והנה הגיע הארי, הסתכל הארי בנתחים ורואה שהלב איננו.

 

שאל את השועל בזעם היכן הלב? אתה אכלת אותו? נרעד השועל וענה: חלילה מלכי! לא היה לו לרשע הזה לב, שים לב מלכי לגודלו של הכבד הרי הוא ענק! במקום לב כבד גדול היה לו, שאם לב היה לו לא היה מעז להתחצף אליך כך מלכי.

 

 

אלה הם דברי המדרש והנמשל הוא: "כבד לב פרעה" לא היה לו לב כי אם כבד בלבד, כי אדם שלב פועם בקרבו איך יעז לסרב לבורא יתברך?! אחים יקרים מה צריכים ללמוד ממעשה זה שעיקר האדם הוא הלב וכמו שמוצאים אנו בתורה פעמים רבות "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך..." וכן "הישמרו לכם פן יפתה לבבכם" וכן "ומלתם את ערלת לבבכם" וכן הוא אומר "מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים".

 

כאן יכולים אנו להבין את גודל חובות הלבבות, כמה מחויבים אנו לעמול בתיקון מידותינו ולעקור כל מידה רעה מקרבינו, לדעת כמו שמבחינת חיי גופינו הלב הוא עיקר הגוף ואם ח"ו ישנה איזו שהיא בעיה ולו הקטנה ביותר בלב כולם נבהלים, מזדעזעים וחוששים לבאות, כך הוא בדיוק בענייני הנפש. צריכים אנו לחשוש מאוד מאוד על קיומה של כל מידה רעה בקרבינו כמו הגאווה שהיא אם כל חטאת, וכמו הכעס, וכמו הקנאה התאווה הכבוד שוודאי מוציאן את האדם מן העולם.

 

לצערנו כמה אנשים גדולים וטובים ראינו במהלך ההיסטוריה כולה שהיו אנשים מופלאים ממש שאיבדו את עולמם אך בגלל מידה רעה שקיננה בקרבם רח"ל. שואל הבעש"ט הקדוש זיע"א איך זה יכול להיות שלכל ספר ולו הפשוט ביותר ישנה הקדמה לפתיחת הספר ואילו התורה הקדושה שהיא ספר הספרים אין הקדמה? ועל כך עונה הרב, יש הקדמה גם יש וזהו שאמרו חז"ל "דרך ארץ קדמה לתורה" ההקדמה הגדולה ביותר זה לפני שניגשים ללמוד תורה צריכים לעסוק בתיקון המידות ודרך ארץ.

 

לכן ניראה שהיצר הרע מניח בזה את כל כובד משקלו שילמד אדם כל מה שהוא רוצה מלבד לימוד מוסר שם יפריעו בכל תוקף. כאן צריכים אנו לדעת אם היצר כל כך מתעקש וודאי שכאן טמון סוד ההצלחה שלנו, לכן מכאן והלאה יקבל כל אחד ואחד מאתנו על עצמו קבלה גמורה ושלמה שלא יעבור עלינו ח"ו אפילו יום אחד ללא לימוד מוסר. להיות מחוברים לשיעורי מוסר הנאמרים וודאי על ידי ת"ח ידועים ויראי שמיים ע"י כך ודאי נוכל לזכות להיות עבדים נאמנים לה' כל חיינו אכי"ר

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה