דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3292
 • הדפס
 • דוא"ל

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' א-ח-ד!

הרב רפאל זר

שני, 04 דצמבר 2017 08:34
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' א-ח-ד!

יש שמנסים לקרב אותנו אל תרבויותיהם ומנהגיהם הפסולים, אל השפה הרחובית, אל המוסיקה הרעשנית, למאכלי הטריפה, לתאוות בצע ממון, לאלימות הפיזית והמילולית זה הדבר שהכי הכי הפחיד את יעקב אבינו, כי לצערנו בזה הרבה יותר קשה לעמוד

 

 

 "וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצו אותם לאמור כה תאמרון לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך" וכו'. יעקב אבינו, בכיר שבאבות, עוזב את בית לבן, ונרדף על ידיד לבן הרשע שבא במטרה להורגו כמו שאנו אומרים בהגדה "ארמי אובד אבי ביקש לבן לעקור את הכל" ואמרו חז"ל הוא לבן הוא בלעם כמעשהו בראשונה שביקש לעקור את הכל כך מעשהו בשנית שהיה בלעם מבקש לקלל את ישראל ולאבדם מן העולם ח"ו. וכך צועד לו יעקב עם כל מחנהו הגדול, נשיו, ילדיו, שפחותיו, עבדיו וכל מקנה קניינו כשלעומתו מגיח עשיו הרשע במטרה אחת גם הוא- להרוג ולכלות ח"ו.

 

מה עושה יעקב אבינו באותה שעה? עומד בתפילה, וכך היו דבריו לפני השם יתברך: "ה' אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, ה' האומר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו פן יבא" וכו'. ממה פחד יעקב אבינו ביותר? לא מלבן ולא מעשיו, הפחד הגדול הוא הצילני נא מיד אחי, כמו שאמרו חז"ל מהו שאומר מיד אחי מיד עשיו? היה צריך לומר מיד עשיו או מיד אחי עשיו ולמה נאמר מיד אחי מיד עשיו, כאילו שמדבר על שני בני אדם? על זה אמרו חז"ל מיד אחי – שמתנהג עמי כמו אח, ומיד עשיו שמתנהג כמו עשיו, ברשעות ורוע. ויעקב מקדים "מיד אחי" מזה אני פוחד הכי הרבה. למה? כי כשמתנהג כמו עשיו, ברוע, אני וודאי אדע לעמוד כנגדו בתפילה, בדורון ובמלחמה.

 

כך באמת הראתה ההיסטוריה כולה שכשהתנהגו עמנו הגויים הרשעים כעשיו, ברוע ואכזריות, עמדנו איתנים כצוק ולא הצליחו להעבירנו על דתנו ועל דעתנו, ומסרנו עצמינו לשריפה, הרג וחנק, ולייסורים נוראיים על קדושת שמו יתברך, בלי לוותר על קוצו של יו"ד. עד כדי כך שהיו יהודים רבים במהלך ההיסטוריה, שלא רק על שלושת העבירות החמורות שעליהן נאמר "יהרג ואל יעבור" מסרו נפשם למיתה, אלא אפילו על שאר מצוות עשה ולא תעשה, כמו אלישע בעל כנפיים שבימיו גזרה מלכות הרשעה גזירה על ישראל שלא יניחו תפילין, וכל מי שייתפס מניח תפילין ינקרו את מוחו, ואלישע בעל כנפיים לא רק שהניח תפילין אלא שהניחם והלך מעוטר בהן ברחוב עד שנעשה לו נס ונהפכו התפילין שבידו לכנפי יונה, לכן נקרא שמו אלישע בעל כנפיים. הרי לנו מסירות נפש שאין כדוגמתה.

 

ממה כן פחד יעקב אבינו ביותר? מיד אחי, שמתנהג איתי כאח שמראה לי שכביכול דואג לי וחפץ הוא אך ורק בטובתי. כאן לצערנו רבים חללים הפילה, רבים וטובים, ברגע שמתנהגים בצביעות נוראה שמנסים לקרב אותנו אל תרבויותיהם ומנהגיהם הפסולים, אל השפה הרחובית, אל המוסיקה הרעשנית, למאכלי הטריפה, לתאוות בצע ממון, לאלימות הפיזית והמילולית זה הדבר שהכי הכי הפחיד את יעקב אבינו, כי לצערנו בזה הרבה יותר קשה לעמוד. כך ראינו במהלך ההיסטוריה כולה, וכך רואים לצערנו היום שעשיו מחבק ומנשק אותנו חיבוק דוב, חיבוק אכזרי שנראה כאוהב ודואג לעתידנו ועתיד ילדינו ומצעיד אותנו כביכול לעתיד טוב יותר ואינו אלא אויב אכזר. כל המדיה התקשורתית האייפונים והאינטרנט, הווטסאפ והפייסבוק וכל המלבושים הנוראים, מלבושי שחץ ופריצות באמרו זה יפה, וזה מדהים וזה מטריף ועוד אמירות חסרות שחר הקוברות את בעליהם עמוק עמוק בתהום הנשייה.

 

על זה וודאי הצטרך יעקב אבינו לתפילה גדולה ועצומה ממעמקי לבו. אחים יקרים, שוו בנפשכם שיעקב אבינו ראה אותנו ואת דורנו זה ובכה עלינו בכיות נוראות ואיומות, וזעק זעקה גדולה ומרה מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים. ואיך אחים יקרים איך אנחנו מסוגלים לשמוע את צעקתו וזעקתו של יעקב אבינו ולהמשיך לחנך את ילדינו בחינוך כפרני ח"ו לתת לילדים או לעצמינו אייפון ואינטרנט וכל מיני מרעין בישין. מי שלב יהודי לו יקשיב לזעקתו של אבינו הגדול יעקב ויאמר בכל ליבו "שמע ישראל" תקשיב ישראל אבינו הגדול, ה' אלוקינו ה' אחד! שכשם שבליבך אחד הוא כך בליבנו אחד ולא נשמע בקול הצר הצורר עשיו ח"ו ונלך בדרכך ישראל סבא מעתה ועד עולם.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה