דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1792
 • הדפס
 • דוא"ל

עמלנו אלו הבנים

קרבנו

שלישי, 14 נובמבר 2017 06:31
עמלנו אלו הבנים

"מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו" מתי נלמד גם אנו לחנך ילדים חדורי יראת שמיים וספוגים באהבת השי"ת חיילים אמתיים למקום ברוך הוא, להפריד את בנינו מחברה רעה וממעשים רעים, ומכל כיעור ומן הדומה לו, כזו צריכה להיות שאיפתנו לא פחות ולא יותר שהרי הם דור ההמשך

 

 

"והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". אברהם אבינו האדם הגדול בענקים שעמד בעשרה ניסיונות בגאווה וגאון, חוזר מניסיון העקידה וכשמגיע לביתו מקדמת אותו בשורה נוראה, אשתו האהובה, הגדולה, הצדקת, אותה אישה שסבלה שנים מעקרות נוראה שכל כך ציפתה לבן, שהייתה שותפה לכל מעשי החסד והצלת העולם משמד רוחני נורא, כדברי חז"ל על הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" אלו אותם אנשים שאברהם גייר את האנשים ושרה גיירה את הנשים. 

 

 

אותה אישה שראתה כביכול את מה שאברהם לא ראה, שאמרה לאברהם כאשר ישמעאל מצחק את יצחק, והבינה ש"לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק", ועל זה אומר לו הקב"ה לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה". ולמדו מכאן חז"ל שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות. עכשיו הגיע הזמן לגמול אתה חסד אחרון, "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה" אומרים חז"ל "ויבא אברהם" מהיכן בא? מהר המוריה בא. 

 

 

צריכים להבין מה מקום לשאלה זו מהיכן בא, מה זה משנה מהיכן בא? אלא שאלו מהיכן בא להספיד את שרה, על איזו תכונה התמקד אברהם בשעת ההספד? על זה אמרו חז"ל שבא מהר המוריה. פירוש שדיבר בשבחה של שרה שהייתה סוכה ברוח הקודש, וצפתה וראתה למרחוק "כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" והפרידה בין יצחק לישמעאל בעוד מועד, וכך זכתה לגדל בן שעלה לעולה על הר המוריה ולא התנגד, אלא עמד בניסיון בגאווה וגאון. וכמו שאומר המדרש, שבשעת העקידה אומר יצחק אבינו ע"ה לאברהם אבינו ע"ה: אבא תקשור אותי חזק כי הנפש הזאת חצופה היא, ובשעה שתראה את הסכין תנסה להתנגד. מבהיל על הרעיון איזו חשיבה, איזו מסירות נפש, איזו אהבת השם ללא גבולות.

 

 

ממי ינק? ממי שאב כח? זה אמר אברהם אבינו בהספדו- מאמו הצדקת, שנטעה בו, בבנה יחידה, אהבת השם ויראתו ללא גבולות ומצרים. והדברים צועקים לשמים "מתי יגיעו מעשינו למעשי אבותינו" מתי נלמד גם אנו לחנך ילדים חדורי יראת שמיים וספוגים באהבת השי"ת חיילים אמתיים למקום ברוך הוא, להפריד את בנינו מחברה רעה וממעשים רעים, ומכל כיעור ומן הדומה לו, כזו צריכה להיות שאיפתנו לא פחות ולא יותר שהרי הם דור ההמשך, הם שיובילו את נס הדגל כמו שאברהם אבינו ושרה אימנו גידלו את יצחק, וכולנו כל כלל ישראל יצא ממנו, וכמו שאומר הפסוק "כי ביצחק יקרא לך זרע", ודרשו חז"ל ביצחק ולא כל יצחק, שרק יעקב אבינו ע"ה שהוא בנו של יצחק הוא זרעו של יצחק ולא עשו הרשע שהוא כלל אינו נקרא זרע יצחק. לכן אחים יקרים לא רק שנדאג לילדנו שיהיו יראי השם ואוהבי השם, אלא גם נשפיע על אחרים בכל כח ובכל עוז לחנך את בניהם על ברכי התורה והיראה, "מנעו בניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים".

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה