דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1808
 • הדפס
 • דוא"ל

צדיק יסוד עולם

הרב רפאל זר

ראשון, 29 אוקטובר 2017 07:01
צדיק יסוד עולם

אברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו ולא על הצלחתו ולא על שום דבר בעולם חוץ מכבוד השם יתברך לא עניין אותו דבר

 

 

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה" וכו'. התנא באבות אומר בפרק חמישי עשרה דורות מאדם עד נח להודיע כמה ארך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין לפניו עד שהביא עליהן את מי המבול. עשרה דורות מנח ועד אברהם, להודיע כמה ארך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם.

 

 

כאן מוצאים אנו את גדולתו הנוראה של אבינו הראשון, אברהם, עשרה דורות הראשונים שהיו בעולם היו מכעיסים ובאים עד שבא הנורא מכל, המבול, וכרתם מן העולם, ואילו עשרה דורות שמנוח ועד אברהם, עם כל זה שהיו מכעיסין ובאים, לא נכרתו אלא נטל אברהם אבינו שכר כולם שבזכותו נשארו כולם קיימים ועל זה נאמר "וצדיק יסוד עולם", הצדיק הוא יסודו של העולם, הוא המגן האמיתי והשומר האמיתי לשמור על העולם, פירושו לגרום לכל באי עולם להכיר את מי שאמר והיה העולם כי כמו שראינו בדור המבול עולם חזק בכל המובנים, אנשים חזקים, בריאים, עם אריכות ימים ועם כל זה אבדו ואיבדו את העולם כולו עמם בגלל מעשיהם הרעים ומידותיהן המושחתות. ואברהם אבינו להבדיל אלף אלפי הבדלות הולך ממקום למקום ומפינה לפינה כדי לתקן, כדי להאיר, לחזק לבות טועים, באמונה אמיתית, בהכרה ברורה שיש מלך, מנהיג ובורא לעולם, יש דין ויש דיין, וכך עומד לו איתן זה ונוטל שכר כל הדורות כולם. הם היו מכעיסים ובאים, והוא משמח אלוקים ואנשים. ואברהם אבינו עליו השלום לא חשב על עצמו ולא על הצלחתו ולא על שום דבר בעולם חוץ מכבוד השם יתברך לא עניין אותו דבר.

 

 

בשבוע החולף חל יום פטירתו של מרן שר התורה רשכבה"ג רבן של ישראל מורנו ורבנו ר' עובדיה יוסף זיע"א. כל אחד ואחד מאיתנו זכה לראות את אברהם אבינו של הדור, כמה היה מחזק, כמה היה מלטף ומעודד ומדרבן לעבודת השם יתברך, ללימוד התורה, מידות ודרך ארץ, כמה היה מכתת רגליו ממקום למקום כדי ללמד תועים בינה, אלפים ורבבות השיב מעוון וחיזקם בדרך השם יתברך.

 

 

כל תורה והלכה ברורה שנמצא היום בבית המדרש - בזכותו. בזכות התמדתו האדירה שהייתה ללא גבול וללא מידה, לא היה אכפת לו מעצמו, את כל כולו הקדיש למען כלל ישראל. אולי לראות את אברהם אבינו ע"ה בשבילנו זה קצת רחוק, אבל לראות את אותו ענק בן דורנו מרן זצוק"ל זה כבר יותר מעשי. כולנו מחויבים ללמוד מדרכיו, הנהגותיו, התמדתו ומסירת נפשו למען הכלל, אבל מסתבר שגם זה גדול עלינו אזי לפחות כל אחד ואחד מאיתנו יקח משהו מדמותו של מרן להתחזק בו ביתר שאת וביתר עוז וזכותו הקדושה של מרן אביר הרועים תגן עלינו ועל כל כלל ישראל בארץ ובעולם כולו אמן כן יהי רצון.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים