דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 1883
 • הדפס
 • דוא"ל

עצה גדולה לזכיה בדין!

הרב רפאל זר

חמישי, 14 ספטמבר 2017 05:53
עצה גדולה לזכיה בדין!

צריך כל אחד ואחד מאיתנו לתת את ליבו לכך שהקב"ה יכול לעזור לנו בכל, אבל בדבר אחד אין הוא יכול. והוא, שאם פגעת בחבר, אח, אחות, גיס, גיסה, או אב ואם ולא מחלו לך, אין הקב"ה מכפר לך

 

 

 "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בשעריך, מחוטב עציך עד שואב מימך, לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו אשר ה' אלוקיך כורת עמך היום" וכו'. השבת הזאת, אנו קוראים פרשת "נצבים" זוהי השבת האחרונה של שנת התשע"ז, שבת שקודם ראש השנה. כולנו כולל כולנו ראשיכם, שיבטכם, זקניכם, שוטריכם כל איש ישראל, מעותדים לעמוד למשפט ביום חמישי הבא, בראש השנה יכתבון וביום צום הכיפורים יחתמון.

 

 

ושלושה ספרים נפתחים לפניו יתברך בראש השנה, ספרן של צדיקים, ספרן של בינונים, וספרן של רשעים. צדיקים נכתבין לאלתר לחיים טובים. ורשעים לאלתר למיתה. ובינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. וזהו שאומר הזוהר הקדוש "אתם נצבים היום כולכם, זהו ראש השנה. שכולם נצבים ועומדים בדין לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה". ובוודאי שכולנו מתפללים ומייחלים ומאמינים שנצא בעזהי"ת זכאים בדין, ונכתב לחיים טובים ולשלום. אבל השאלה הנשאלת היא, מה העצה הגדולה לזכות בדין? ובוודאי שישנם עצות רבות על שינוי דרך, חזרה בתשובה, קבלה על עצמנו להיות יותר טובים ולעשות את המצוות יותר בשמחה וכוונה אמיתית. אבל אלה עצות של עבודה רבה, ובוודאי שצריכים לעשותם ולהתאמץ בהם ביתר שאת.

 

אבל העצה שנזכה כולנו בטוח בדין, היא מה שאומר הפסוק הראשון בפרשתנו "אתם ניצבים היום כולכם" דהיינו מתי תזכו להיות כולכם נצבים. פירוש נצבים, עומדים בדין, זכאים בדין, מתי? כולכם! שכולכם תהיו באחדות אמיתית, באהבה, בדיבוק חברים, בלי שנאה, קנאה ותחרות אזי יתקיים בנו "וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך", כאשר כולנו כאחד, אזי ראויים אנו לכל הברכות והישועות ולהיכתב ולהיחתם בכל הספרים הטובים. לכן חובה עלינו, על כל אחד מאיתנו להתחזק באהבת חינם ובהסרת כל שנאה מליבנו, כל קפידא וכל דבר המרחיקנו מאהבת חברינו, וכבר מעכשיו לבקש מחילה, איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה לרצות האחד את השני, בקבלה שלימה ואמיתית, שמכאן והלאה נתנהג בצורה נאותה ואוהבת כלפיהם. לא צריך לחכות ליום הכיפורים כדי לבקש מחילה, לא ולא, רק במקרה ושכחנו. אבל לכתחילה צריכים להגיע לראש השנה נקיים מכל חטא אשמה ורשע.

 

וצריך כל אחד ואחד מאיתנו לתת את ליבו לכך שהקב"ה יכול לעזור לנו בכל, אבל בדבר אחד אין הוא יכול. והוא, שאם פגעת בחבר, אח, אחות, גיס, גיסה, או אב ואם ולא מחלו לך, אין הקב"ה מכפר לך. וכמו שנאמר בשו"ע: "עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר, עד שילך ויפייסנו". לכן אחים יקרים, כולנו יחד בלב אחד, כאיש אחד נתאגד ונתלכד, למען שמו באהבה, "ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלב שלם". נדע שכבוד חבירנו הוא כבוד השי"ת, שאתה מכבד את חבירך, אתה מכבד את השי"ת. וכמו שנאמר "ואהבת לרעך כמוך אני ה'".

 

נרבה בחסד וצדקה לניזקקים, ונחשוב עליהם יותר ממה שחושבים על עצמנו, נחשוב איך יהיה להם להוצאות לחגים הבאים עלינו לטובה, ואיך יהיו להם בגדים ונעליים וכל צרכיהם וצרכי בני ביתם שישמחו שמחה אמיתית, ובכך נזכה גם אנו ל"ושמחת בחגך והיית אך שמח". וכמו שאמר הקב"ה "אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך" וכמו שאומר הזוהר הקדוש על הפסוק "חדשיכם ומועדים שנאה נפשי" מסביר הזוהר: "חדשיכם ומועדיכם", אם אתם עושים אותם חודשיכם ומועדיכם שזה רק שלכם, ואין אתם דואגים למסכנים, שנאה נפשי, השי"ת שונא את זה, ואין לו כל נחת רוח ממעשינו שהם מעשים אנוכיים כלפי עצמנו בלבד. ויהי רצון שנזכה כולנו כל בית ישראל לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה אכי"ר.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה