דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1982
 • הדפס
 • דוא"ל

שמח בחלקך

הרב רפאל זר

רביעי, 06 ספטמבר 2017 06:24
שמח בחלקך

תמיד צריך לחיות בשמחה ואמונה שיש לי רוב כל כי מה שנתן לי השם יתברך זהו וודאי רוב וכל מה שאני צריך, לא פחות ולא יותר וזהו מה שלמדונו חז"ל: "איזהו עשיר? השמח בחלקו"

 

 

"והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך נחלה וירישתה וישבת בה ולקחת מראשית.." וכו' כאן מדברת פרשתנו על כך שעם ישראל אחרי ארבעים שנות גלות במדבר נכנסים לארץ ישראל וכל אחד פתאום נעשה בעל הבית, בעל נכסים, אחרי שבמדבר היה כביכול חסר כל והיה נתון כל כולו לחסדיו של מקום. וכאן הסכנה הגדולה ביותר אורבת לנו, כי כאשר אדם מרגיש שהוא נתון לחסדיו של השם יתברך אזי חש בהשגחת ה' ובחסדיו הגדולים והעצומים ועקב כך משעבד כל ליבו ורצונותיו למי שאמר והיה העולם, אבל אחרי שכל אחד מקבל נכסים וקרקעות, עמל בהם, חורש, מזבל ומסקל, זורע, קוצר וכו' וכו' מרגיש חס ושלום בעלות, מרגיש הרגשת "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה".

 

 

לכן מצווה עלינו התורה הקדושה להביא ביכורים, דהיינו שאני יודע ומנסה להפנים לתוך תוכי את מציאות השם יתברך בעולם, ואין שום הפרש והבדל כלל בין המן שאכלנו במדבר שזה וודאי היה בהשגחת השם יתברך, שאין אדם יכול להכחישו כי וודאי דרך נס גדול הוא, כן הדבר הזה גם כן שזרעתי וגדל זה נס גדול והכל מידו הגדולה והפתוחה של השם יתברך ולא אבוא לכלל גאווה חס ושלום.

 

 

לכן בפרשה זו מוצאים אנו את הברכות הנפלאות שאדם יכול לזכות להם עקב קיום התורה והמצוות. דהיינו שאם אדם הגיע לארץ המובטחת, ארץ ישראל, וזכה בחלקו בארץ ונהיה בעל נכסים, עם כל זאת נשאר נאמן להשם יתברך ולתורתו, הרי זה מעיד עליו כאלף עדים שאדם זה שמח בחלקו ולא מקנא בחלקו של חברו כי יודע שהכל מאת השם יתברך ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא נימה. 

 

 

אבל אם חלילה אותו אדם מרגיש "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" ממילא מתרחק מהשם יתברך ומתורתו, אחר שמרגיש עצמו יישות נפרדת מאת השם יתברך חס ושלום, והוא הפועל והוא העושה והכל כביכול בכוחו נעשה וממילא נעשה עצוב ולא שמח בחלקו אחר שמקנא בחלקו של חברו ועל זה באות כל הקללות רח"ל כמו שנאמר: "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בטוב לבב ומרב כל". כאן צריך להבין מה הפירוש "מרוב כל"? ואם אין לו רוב כל? אלא הפירוש הוא שתמיד צריך לחיות בשמחה ואמונה שיש לי רוב כל כי מה שנתן לי השם יתברך זהו וודאי רוב וכל מה שאני צריך, לא פחות ולא יותר וזהו מה שלמדונו חז"ל: "איזהו עשיר? השמח בחלקו". ובאמת איך מגיעים לכזה עושר, שנזכה להיות שמחים בחלקנו? זהו רק על ידי אמונה שלימה בהשם יתברך. שכל מה שיש לנו זהו מאת השם יתברך בדקדוק נפלא, בדיוק כדי צרכנו. ואז זוכים לכל הברכות, הטובות וההבטחות הנשגבות שמבטיחה תורתנו הקדושה.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה