דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 1539
 • הדפס
 • דוא"ל

השם אוהב אותך

קרבנו

ראשון, 08 אפריל 2018 10:42
השם אוהב אותך

אין שמחה גדולה יותר מזו שאדם זוכה להיות דבק במלך מלכו של עולם, וכשאדם לומד תורה בשמחה זוהי תורה גדולה וחשובה ביותר

 

 

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני בחדש השני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים לאמר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל" וכו'. אומר רש"י הקדוש: מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן, וכשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאן. כאן צריכים אנו לתת את הדעת כמה הקב"ה אוהב אותנו, וכמו שנאמר "אהבתי אתכם אמר ה'", וכמו שאומרים אנו בתפילה, "אהבת עולם אהבתנו ה' אלוקינו". וזהו דבר הנצרך לנו לידע קודם מתן תורה, שנדע בידיעה ברורה שאנחנו העם הנבחר, כי יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, רק בגלל אהבתו הגדולה אלינו נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ובגלל זה ברכת אהבת עולם שמדברת על התורה מתחילה באהבת עולם אהבתנו. ולכן כאשר אנו עוסקים בתורה צריכים לשמוח שמחה רבה גדולה ועצומה, שזכינו להיות בניו של מקום, ונתן לנו את תורתו, ולדעת להבין את גודל המתנה שקיבלנו מאיתו יתברך. וכמו שכותב בספר התניא ר' שניאור זלמן מלאדי זיע"א (ספר התניא פרק ד ד"ה: ואף): שכשאדם עוסק בתורה, הוא

 

 

כמחבק את המלך מלכו של עולם, ואין שמחה גדולה יותר מזו שאדם זוכה להיות דבק במלך מלכו של עולם, וכשאדם לומד תורה בשמחה זוהי תורה גדולה וחשובה ביותר. וכמו שאומר בזוהר הקדוש "כל אורייתא דהיא לא בדחילו ורחימו לא סלקת לעילא" (כל תורה שנלמדת בלי אהבה ויראה אינה עולה למעלה). וכמו שאנו אומרים בתפילה "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו". כל אחד ואחד מאיתנו צריך להפנים את זה, שבלי תורה היינו אבודים בעולם. וכמו שאומר דוד המלך ע"ה "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי" (מזמור קיט פסוק צב). כמה מסכנים ואבודים היינו ללא התורה, כמה סבל וצער ויגון ואנחה יכלנו לסבול ח"ו מחינוך בנינו ללא תורה ומצוות, כמה שמחה צריכה להציף את לבנו על זכותנו הגדולה להיות יהודים בנים מלך הכבוד. וכמו שאמר רב יוסף בגמרא במסכת פסחים (סח:) "אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא". הגמרא מספרת על רבי יוסף שהיה עומד ונתלה בדלת, ואומר אי לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא. פירוש, אם לא היום הזה של מתן

 

 

תורה, הרבה יוסף יש בשוק, ומה הפך אותו להיות נבדל מכולם ובעל ערך רב כל כך? זוהי רק ואך ורק התורה. שכידוע רב יוסף היה בגדר סיני, שהיה יודע הרבה משניות וברייתות. מדוע כל אדם שראה את רב יוסף נרתע ממנו מגדולתו? מכיון שידע שעומד מול אדם גדול. ומהי גדולתו? התורה שבקרבו. וכיון שדרשו חז"ל על הפסוק "יקרה היא מפנינים", מה הפירוש יקרה מפנינים? וכי זה בכלל מודד פנינים ליד התורה? אלא וודאי פנינים שני מילים הם, פני פנים. ממזר תלמיד חכם יותר גדול מכהן גדול עם הארץ (הוריות יג.). יקר הוא הממזר שיש בו תורה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים בבית המקדש בקדש הקדשים. כך ורק כך נוכל להעריך את עצמינו ואת התורה והמצוות ואת הקשר שיש בנינו לבין התורה ובין הבורא יתברך. וכמאמר הזוהר הקדוש (זוהר ויקרא פרשת אמור דף צג עמוד ב): "ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא", פירוש: עם ישראל והתורה והקדוש ברוך הוא זה דבר אחד שלא ניתן להפריד..

 

 

 

 

 

 

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה