דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1598
 • הדפס
 • דוא"ל

שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו!

קרבנו

חמישי, 12 ינואר 2017 06:02
שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו!

אם אתה באמת חרד לנפשך ואינך רוצה לחוות ח"ו דברים רעים בחייך שמור על מוצא פיך

 

 

"איש כי ידור נדר או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" וכו'. כמה צריך אדם להיזהר מכל היוצא מפיו, וכמו שאמרו חז"ל ברית כרותה לשפתיים. כמה גדול משקלה של כל מילה, כמה רווח גדול יכול אדם להפיק ממילה היוצאת מפיו וכמה נזק ח"ו יכול אדם לחולל במוצא פיו. חז"ל אמרו שבעוון נדרים בנים קטנים מתים רח"ל, ואשתו של אדם מתה רח"ל, ועוד ועוד דברים נוראים שבאים ח"ו בעטיים של נדרים.

 

 

כל אדם צריך מאוד להיזהר בקדושת הפה ולא יחל דברו דהיינו לא יחלל את דיבורו לא יעשהו חולין שכל דיבורו ח"ו רק בענייני חולין ושטות אלא יקדש דיבורו. וכמו שאומרת התורה "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" ודרשו חז"ל: ודברת בם, ולא בדברים בטלים. כללו של דבר, ישתדל אדם כמה שיותר ויותר לשמור מוצא פיו ויזכור תמיד: שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו. אם אתה באמת חרד לנפשך ואינך רוצה לחוות ח"ו דברים רעים בחייך שמור על מוצא פיך, היזהר והישמר לא לקלל שום אדם וגם לא את עצמך. אב ואם ישמרו ויזהרו לבל יקללו את ילדיהם בשעת כעס ח"ו, כי אותו דיבור עולה למעלה ופועל פעולתו. וכמו שאמרו חז"ל לעולם אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, ולהיפך גם אמרו לעולם אל תהיה קללת הדיוט קלה בעיניך. זאת אומרת שלפעמים טועים אנו לחשוב מי זה מי הוא מה הוא בכלל שאתייחס לקללתו, אבל על זה אמרו חז"ל "אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך". ועוד למדונו חז"ל לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שהרי נאמר בנביא: "לולא ה' שהיה לנו כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו". ואז שפתחו פיהם לרעה ודימו עצמם לסדום ועמורה מיד בא דבר הנביא אליהם: "שמעו דבר ה' קציני סדום עם עמורה", עד כדי כך ממש כמו שאמרו כך נאמר להם. צריכים לדעת שממש כמו אדם שלוחץ על כפתור יכול בעזרתו להדליק ולכבות אור מזגן תנור ועוד ועוד מוצרי חשמל למיניהם, כך הדיבור ממש פועל פעולות נוראות. ולכן ניזהר ונשמר לבל יצא מפינו שום דבר רע.

 

 

ומסופר על רבינו ישראל אבוחצירא הבאבא סאלי זיע"א, שבהיותו ילד קטן אמר פעם לחברו חמור. וקרא לו אביו ז"ל והזהירו ואמר לו שמך ישראל, ובך יברך ישראל. תזהר לעולם שלא תוציא קללה מפיך. וסיפר הבאבא סאלי זיע"א שזו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה בחייו שקילל אדם מישראל. כל אחד ואחד מאיתנו יקבל על עצמו קבלה נאמנה, שאפילו אם רוצה לעשות איזו מצווה או לנדב איזו נדבה לבית כנסת ישיבה כולל וכו' יאמר בלי נדר, ולא יאמר הריני נודר. שעוון נדרים חמור הוא מאוד ושלא לדבר על אותם אנשים שכל מילה שנייה היוצאת מפיהם זה שבועה או נדר "נשבע לך בחיי" או ח"ו אפילו חמור מכן נשבע בשם ה' רח"ל ואח"כ מתפלאים שבאים עליהם דברים נוראים ואיומים ח"ו. בפרט בימים הללו, ימי בין המצרים, ימים שצריך להיות לכל אחד על עצמו חשבון נפש נוקב על חורבן הבית. הרי כל החורבן הנורא הזה וגלות השכינה באים בגלל שנאת חינם, והכל מתחיל מהפה שלנו, שמדברים לשון הרע ורכילות רח"ל ובאים לידי שנאת הבריות, ובאים לידי הלבנת פנים ושפיכות דמים רח"ל. כולנו יחד אחים יקרים נשתדל ונשתדל עוד ועוד להתחזק בלימוד הלכות לשון הרע ונזהר ונשמר בכל מוצא פינו כנאמר "ומוצא שפתיך תשמור" ואז וודאי נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אכי"ר!

 

 

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  שנהיה לראש

  להביט קדימה לכיוון ראש השנה, לשים דגש מה…
 • חמישי, 06 נובמבר 2014 19:02

  לצאת מהשטויות

  אדם צריך ללכת בדרך הישר, דרך האבות הקדושים,…
 • ראשון, 01 מאי 2016 09:10

  לפתוח את כל השערים

  רק כאשר נבין באמת שאין בעולם מי שיכול…
 • ראשון, 03 ספטמבר 2017 17:52

  מעלת היצר הרע

  כיצד להשתמש בכוחות של היצר הרע לטובה
 • ראשון, 20 אוגוסט 2017 19:08

  אלול הגיע

  להתכונן ליום הדין
 • שני, 30 נובמבר -0001 02:00

  ארץ נהדרת

  דרשה חזקה על יום העצמאות

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה